ขายทาวน์เฮ้าส์ ใน จ.ตรัง

ซื้อบ้านจัดสรร ตรัง

ค้นหาพบ 12 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 44.1 ตร.ว. ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 510,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองตรัง
ตรัง
เนื้อที่ : 44.1 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เพชรเกษม-พัทลุง,เมืองตรัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
510,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 15535
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9201101021
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. โครงการ การเคหะแห่งชาติ ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 615,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กันตัง
ตรัง
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ การเคหะแห่งชาติ
ตรัง-กันตัง,กันตัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
615,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 83471
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9202100651
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 26.2 ตร.ว. ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง 850,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กันตัง
ตรัง
เนื้อที่ : 26.2 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
กันตัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
850,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32523
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9202100611
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 26.4 ตร.ว. ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
นาโยง
ตรัง
เนื้อที่ : 26.4 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
นาโยง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32518
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9208100401
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 21.8 ตร.ว. ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 590,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองตรัง
ตรัง
เนื้อที่ : 21.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองตรัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
590,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32505
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9201101171
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 17 ตร.ว. ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กันตัง
ตรัง
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ควนทองสี,กันตัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32479
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9202100581
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กันตัง
ตรัง
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
กันตัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32469
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9202100601
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 31.4 ตร.ว. ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 820,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
นาโยง
ตรัง
เนื้อที่ : 31.4 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เทศบาล 1,นาโยง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
820,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32466
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9208100381
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 31.6 ตร.ว. ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 635,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กันตัง
ตรัง
เนื้อที่ : 31.6 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
กันตัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
635,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 25617
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9202100571
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 25 ตร.ว. ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กันตัง
ตรัง
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
กันตังใต้-เกาะเคี่ยม,กันตัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 25607
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9202100591
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 31.1 ตร.ว. ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
นาโยง
ตรัง
เนื้อที่ : 31.1 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
นาโยง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32530
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9208100411
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 33.2 ตร.ว. ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
นาโยง
ตรัง
เนื้อที่ : 33.2 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
นาโยง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32464
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9208100391
Previous 1 Next