ขายทาวน์เฮ้าส์ ใน จ.ตรัง

ขายทาวน์เฮ้าส์ ใน จ.ตรัง ,ทาวน์เฮ้าส์มือสอง ใน จ.ตรัง

ค้นหาพบ 9 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 33.7 ตร.ว. ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 630,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ห้วยยอด
ตรัง
เนื้อที่ : 33.7 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เพชรเกษม,ห้วยยอด,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
630,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 23525
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9206100641
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 20.2 ตร.ว. ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองตรัง
ตรัง
เนื้อที่ : 20.2 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองตรัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 15810
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9201100981
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 44.1 ตร.ว. ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองตรัง
ตรัง
เนื้อที่ : 44.1 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เพชรเกษม-พัทลุง,เมืองตรัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 15535
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9201101021
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 21.8 ตร.ว. ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 425,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองตรัง
ตรัง
เนื้อที่ : 21.8 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองตรัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
425,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32505
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9201101171
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 34.1 ตร.ว. ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง 675,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กันตัง
ตรัง
เนื้อที่ : 34.1 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ตรัง-กันตัง,กันตัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
675,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32494
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9202100621
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 17 ตร.ว. ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กันตัง
ตรัง
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ควนทองสี,กันตัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32479
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9202100581
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
กันตัง
ตรัง
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
กันตัง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32469
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9202100601
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 31.4 ตร.ว. ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 760,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
นาโยง
ตรัง
เนื้อที่ : 31.4 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เทศบาล 1,นาโยง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
760,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32466
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9208100381
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 31.1 ตร.ว. ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 810,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
นาโยง
ตรัง
เนื้อที่ : 31.1 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
นาโยง,ตรัง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
810,000 บาท
ติดต่อ : สาขาตรัง
โทร : (075) 213-079: 222-868-9
รหัสทรัพย์ : 32530
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9208100411
Previous 1 Next