ขายทาวน์เฮ้าส์ ใน จ.เพชรบุรี

ขายทาวน์เฮ้าส์ เพชรบุรี

ค้นหาพบ 10 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 20.7 ตร.ว. โครงการ เจ้าสำราญซีวิว ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 550,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 20.7 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เจ้าสำราญซีวิว
เพชรบุรี-หาดเจ้า,เมืองเพชรบุรี,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
550,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18937
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7601200011
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 32.3 ตร.ว. โครงการ อุดมวิล่า1 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เขาย้อย
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 32.3 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ อุดมวิล่า1
เขาย้อย,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
500,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 83622
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7602100661
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ หนองแจง ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ หนองแจง
หนองแจง,ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,000,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 84436
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604104911
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 26 ตร.ว. ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 615,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 26 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองเพชรบุรี,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
615,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 83674
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7601101981
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. โครงการ เลิศนิรันดร์ ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 425,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เขาย้อย
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เลิศนิรันดร์
เขาย้อย,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
425,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 23151
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7602100641
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 12 ตร.ว. โครงการ หาดเพชรรีสอร์ท ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 12 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ หาดเพชรรีสอร์ท
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18857
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605103521
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 12 ตร.ว. โครงการ หาดเพชรรีสอร์ท ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 315,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 12 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ หาดเพชรรีสอร์ท
ชะอำ-คลองโสน,ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
315,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 13708
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605100741
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 31 ตร.ว. โครงการ เจ้าสำราญซีวิว ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 520,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 31 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เจ้าสำราญซีวิว
เมืองเพชรบุรี,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
520,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 11522
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7601101231
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 24.7 ตร.ว. โครงการ เลิศนิรันดร์1 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 595,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เขาย้อย
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 24.7 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เลิศนิรันดร์1
เขาย้อย,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
595,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 83385
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7602100671
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 23 ตร.ว. โครงการ เพชรนิรันดร์วิวล์ ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 1,300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 23 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เพชรนิรันดร์วิวล์
เพชรเกษม(สายเก่า),เมืองเพชรบุรี,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,300,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 19646
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7601101891
Previous 1 Next