ขายทาวน์เฮ้าส์ ใน จ.เพชรบุรี

ขายทาวน์เฮ้าส์ ใน จ.เพชรบุรี ,ทาวน์เฮ้าส์มือสอง ใน จ.เพชรบุรี

ค้นหาพบ 7 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 12 ตร.ว. โครงการ หาดเพชรรีสอร์ท ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 12 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ หาดเพชรรีสอร์ท
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18857
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605103521
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 12 ตร.ว. โครงการ หาดเพชรรีสอร์ท ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 12 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ หาดเพชรรีสอร์ท
ชะอำ-คลองโสน,ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
400,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 13708
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605100741
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 35 ตร.ว. ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 671,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 35 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
671,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91488
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PBR5303
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 330,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
330,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91326
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PBR5102
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 396,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
396,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90447
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PBR5201
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 29 ตร.ว. ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ทาวน์เฮ้าส์
เขาย้อย
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 29 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เขาย้อย,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
700,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90371
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PBR560003
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 23 ตร.ว. โครงการ เพชรนิรันดร์วิวล์ ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 1,300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 23 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ เพชรนิรันดร์วิวล์
เพชรเกษม(สายเก่า),เมืองเพชรบุรี,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,300,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 19646
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7601101891
Previous 1 Next