ขายทาวน์เฮ้าส์ ใน จ.เพชรบุรี

ขายทาวน์เฮ้าส์ ใน จ.เพชรบุรี ,ทาวน์เฮ้าส์มือสอง ใน จ.เพชรบุรี

ค้นหาพบ 11 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 12 ตร.ว. โครงการ หาดเพชรรีสอร์ท ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 12 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ หาดเพชรรีสอร์ท
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18857
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605103521
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 12 ตร.ว. โครงการ หาดเพชรรีสอร์ท ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 12 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ หาดเพชรรีสอร์ท
ชะอำ-คลองโสน,ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
400,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 13708
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605100741
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 16.5 ตร.ว. ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 16.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ปึกเตียน-หนองจอก,ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 91975
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605103611
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 22 ตร.ว. ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 91965
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604104991
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 19.3 ตร.ว. ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 19.3 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 91969
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604105041
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
คลองเทียน,ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 91962
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604104961
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 30 ตร.ว. ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 30 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เลียบคลองชลประทาน,เมืองเพชรบุรี,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 91955
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7601102011
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 16.7 ตร.ว. ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 16.7 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
หนองจอก-ปึกเตียน,ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 91973
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605103591
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 24 ตร.ว. ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 91966
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604105011
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 21 ตร.ว. ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 21 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 91963
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604104971
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 21.2 ตร.ว. ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองเพชรบุรี
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 21.2 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เมืองเพชรบุรี,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 91958
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7601102041
Previous 1 Next