ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.สุพรรณบุรี

ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.สุพรรณบุรี ,บ้านเดี่ยวมือสอง ใน จ.สุพรรณบุรี

ค้นหาพบ 41 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 177 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 875,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 177 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุพรรณบุรี-ชัยนาท(ทล,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
875,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 25702
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7205100121
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 140 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 685,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 140 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทางหลวงชนบทสายลาดป่อ,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
685,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 21332
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7205100081
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 142 ตร.ว. ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 142 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลียบคลองชลประทาน1ซ้,สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
370,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 11127
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7208100411
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 116 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 780,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 116 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์-บ้านกล้ว,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
780,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 11008
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7205100101
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 34 ตร.ว. ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 345,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 34 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า-สองพี่น้อง,บางปลาม้า,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
345,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 10883
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7204100311
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 72 ตร.ว. ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง-สระกระโจ,อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 30807
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7209100211
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. โครงการ บัวมาลัย 9 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 1,800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บัวมาลัย 9
อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,800,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91392
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB560011
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 137 ตร.ว. ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 137 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
650,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91253
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5412
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ดอนเจดีย์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
700,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91231
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5314
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 371 ตร.ว. ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 371 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
700,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91187
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5320
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 37 ตร.ว. ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 1,100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 37 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,100,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90932
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB560001
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 300 ตร.ว. ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 460,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 300 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
460,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90618
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB560004
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 53 ตร.ว. ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 53 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
400,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90173
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB560012
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
หนองหญ้าไซ
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
หนองหญ้าไซ,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
350,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90122
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5410
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 62 ตร.ว. ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 720,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 62 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ด่านช้าง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
720,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90119
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB550001
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 126 ตร.ว. ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 126 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,000,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89961
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5301
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 188 ตร.ว. ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 770,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 188 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
770,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89919
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5339
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 134 ตร.ว. ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 134 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ดอนเจดีย์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
280,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89886
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5334
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 78 ตร.ว. ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 78 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
450,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89863
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB560003
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 54 ตร.ว. โครงการ 3 ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 390,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 54 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ 3
เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
390,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89742
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB560010
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 97 ตร.ว. ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 97 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
600,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89514
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB560005
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 91 ตร.ว. ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 91 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สองพี่น้อง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
900,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89470
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB570001
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 251 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 251 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุพรรณบุรี-ชัยนาท,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 86057
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7205100201
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ.วังจิก-บ.ทุ่งแฝก,สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 29279
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7208100451
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลี่ยงเมือง,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 29108
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7201101161
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
รพช.วัดเขาตะแบง,อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 28933
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7209101381
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.บ้านโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี 560,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว

สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
560,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90937
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB550002
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 159 ตร.ว. ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 159 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง-สระกระโจม,อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 86880
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7209101421
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 36 ตร.ว. ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 36 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุพรรณบุรี-ชัยนาท(ทล,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 86877
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7205100191
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 150 ตร.ว. อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 150 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0818823917
รหัสทรัพย์ : 86875
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7209900050
Previous 1 2 Next