ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.สุพรรณบุรี

ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.สุพรรณบุรี ,บ้านเดี่ยวมือสอง ใน จ.สุพรรณบุรี

ค้นหาพบ 46 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 150 ตร.ว. ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 150 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วัดพระศรีมหาธาตุ-บ้า,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
750,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32961
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-01-1-0077-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 34 ตร.ว. ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 250,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 34 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า-สองพี่น้อง,บางปลาม้า,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
250,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32942
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-04-1-0031-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 140 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 545,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 140 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทางหลวงชนบทสายลาดป่อ,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
545,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32928
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-05-1-0008-1
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 116 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 535,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 116 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์-บ้านกล้ว,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
535,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32918
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-05-1-0010-1
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 89 ตร.ว. ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 89 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง-สระกระโจม,อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 20212
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7209100151
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 72 ตร.ว. ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง-สระกระโจ,อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 30807
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7209100211
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 170 ตร.ว. ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 240,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 170 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
รพช.บ้านปากดง-บ้านกร,เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
240,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91676
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-02-1-0040-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 192 ตร.ว. ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 530,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 192 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ.คลองระแหง,เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
530,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91674
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-02-1-0038-1
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 92 ตร.ว. ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 440,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 92 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลียบคลองชลประทาน,สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
440,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91684
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-08-1-0050-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 208 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 208 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทางหลวงชนบทสายลาดป่อ,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
370,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91679
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-05-1-0009-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 56 ตร.ว. ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 380,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 56 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
รพช.บ้านหนองป่าแซง-,เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
380,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91677
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-02-1-0041-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 115 ตร.ว. ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 380,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 115 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลียบคลองชลประทาน,เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
380,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91675
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-02-1-0039-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-3-64 ไร่ ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 3,700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 1-3-64 ไร่
บ้านเดี่ยว
สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91685
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-08-1-0051-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 142 ตร.ว. ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 142 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลียบคลองชลประทาน1ซ้,สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91683
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-08-1-0041-1
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. โครงการ บัวมาลัย 9 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 1,800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บัวมาลัย 9
อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,800,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91392
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB560011
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 137 ตร.ว. ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 137 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
650,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91253
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5412
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ดอนเจดีย์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
700,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91231
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5314
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 371 ตร.ว. ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 371 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
700,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91187
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5320
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 37 ตร.ว. ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 1,100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 37 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,100,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90932
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB560001
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 300 ตร.ว. ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 460,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 300 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
460,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90618
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB560004
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 53 ตร.ว. ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 53 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
400,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90173
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB560012
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
หนองหญ้าไซ
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
หนองหญ้าไซ,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
350,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90122
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5410
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 62 ตร.ว. ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 720,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 62 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ด่านช้าง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
720,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90119
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB550001
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 126 ตร.ว. ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 126 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,000,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89961
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5301
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 188 ตร.ว. ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 770,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 188 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
770,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89919
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5339
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 134 ตร.ว. ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 134 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ดอนเจดีย์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
280,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89886
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB5334
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 78 ตร.ว. ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 78 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
450,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89863
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB560003
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 54 ตร.ว. โครงการ 3 ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 390,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 54 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ 3
เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
390,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89742
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB560010
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 97 ตร.ว. ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 97 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
600,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89514
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB560005
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 91 ตร.ว. ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 91 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สองพี่น้อง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
900,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89470
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SPB570001
Previous 1 2 Next