ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.สุพรรณบุรี

ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.สุพรรณบุรี ,บ้านเดี่ยวมือสอง ใน จ.สุพรรณบุรี

ค้นหาพบ 29 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 150 ตร.ว. ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 150 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วัดพระศรีมหาธาตุ-บ้า,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
750,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32961
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-01-1-0077-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 34 ตร.ว. ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 250,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 34 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า-สองพี่น้อง,บางปลาม้า,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
250,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32942
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-04-1-0031-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 140 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 545,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 140 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทางหลวงชนบทสายลาดป่อ,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
545,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32928
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-05-1-0008-1
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 116 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 535,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 116 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์-บ้านกล้ว,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
535,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32918
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-05-1-0010-1
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 89 ตร.ว. ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 89 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง-สระกระโจม,อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 20212
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7209100151
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 72 ตร.ว. ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง-สระกระโจ,อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 30807
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7209100211
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 142 ตร.ว. ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 142 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลียบคลองชลประทาน1ซ้,สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91683
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-08-1-0041-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 208 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 208 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทางหลวงชนบทสายลาดป่อ,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
370,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91679
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-05-1-0009-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 56 ตร.ว. ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 380,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 56 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
รพช.บ้านหนองป่าแซง-,เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
380,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91677
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-02-1-0041-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-3-64 ไร่ ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 3,700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 1-3-64 ไร่
บ้านเดี่ยว
สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91685
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-08-1-0051-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 192 ตร.ว. ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 530,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 192 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ.คลองระแหง,เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
530,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91674
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-02-1-0038-1
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 92 ตร.ว. ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 440,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 92 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลียบคลองชลประทาน,สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
440,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91684
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-08-1-0050-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 170 ตร.ว. ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 240,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 170 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
รพช.บ้านปากดง-บ้านกร,เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
240,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91676
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-02-1-0040-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 115 ตร.ว. ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 380,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 115 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลียบคลองชลประทาน,เดิมบางนางบวช,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
380,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91675
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-02-1-0039-1
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 177 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 177 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุพรรณบุรี-ชัยนาท(ทล,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32978
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-05-1-0012-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 28869
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7209101371
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 251 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 530,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 251 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุพรรณบุรี-ชัยนาท,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
530,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91682
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-05-1-0020-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 107 ตร.ว. โครงการ ปลายนา ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 430,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 107 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ปลายนา
ปลายนา-ป่าพระเจ้า,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
430,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91680
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-05-1-0013-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 430,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลี่ยงเมือง,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
430,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32987
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-01-1-0116-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 320,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ.วังจิก-บ.ทุ่งแฝก,สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
320,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 32905
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-08-1-0045-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 159 ตร.ว. ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 159 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อู่ทอง-สระกระโจม,อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 86880
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7209101421
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 36 ตร.ว. ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 36 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุพรรณบุรี-ชัยนาท(ทล,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 86877
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7205100191
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 90 ตร.ว. อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 90 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0843775496
รหัสทรัพย์ : 86872
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7204000001
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 2-3-99 ไร่ ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สามชุก
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 2-3-99 ไร่
บ้านเดี่ยว
บ.ทุ่งใหญ่-บ.ท่าพิกุ,สามชุก,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 86878
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7208100481
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 190 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 190 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทางหลวงชนบทสายลาดป่อ,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 86876
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7205100181
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 2-0-76 ไร่ ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 2-0-76 ไร่
บ้านเดี่ยว
รพช.บ้านท่าไชย-บ.ดอน,สองพี่น้อง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 86298
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7207100111
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 119 ตร.ว. ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 119 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
รพช.บ้านวังน้ำซับ,ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91681
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-05-1-0014-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 68 ตร.ว. ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 515,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 68 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางยี่หน-บางตาเณร,บางปลาม้า,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
515,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91678
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-04-1-0033-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 2-0-40 ไร่ ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 740,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 2-0-40 ไร่
บ้านเดี่ยว
สารภี-หนองแขม,เมืองสุพรรณบุรี,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
740,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 91668
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 72-01-1-0078-1
Previous 1 Next