ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.สระแก้ว

ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.สระแก้ว ,บ้านเดี่ยวมือสอง ใน จ.สระแก้ว

ค้นหาพบ 9 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 129 ตร.ว. ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
วัฒนานคร
สระแก้ว
เนื้อที่ : 129 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วัฒนานคร,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,000,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90954
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SKW5301
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. โครงการ 1 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 540,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
วัฒนานคร
สระแก้ว
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ 1
สุวรรณศร,วัฒนานคร,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
540,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90497
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SKW5211
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 151 ตร.ว. ต.สระแก้ว จ.สระแก้ว 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว

สระแก้ว
เนื้อที่ : 151 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
600,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91413
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SKW5401
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 143 ตร.ว. ต.สระแก้ว จ.สระแก้ว 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว

สระแก้ว
เนื้อที่ : 143 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
800,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91373
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SKW5404
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 124 ตร.ว. ต.สระแก้ว จ.สระแก้ว 500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว

สระแก้ว
เนื้อที่ : 124 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
500,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91217
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SKW5304
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 122 ตร.ว. ต.สระแก้ว จ.สระแก้ว 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว

สระแก้ว
เนื้อที่ : 122 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
350,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91104
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SKW5403
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 1-2-9 ไร่ ต.สระแก้ว จ.สระแก้ว 1,308,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว

สระแก้ว
เนื้อที่ : 1-2-9 ไร่
บ้านเดี่ยว
สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,308,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89985
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SKW560002
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 209 ตร.ว. ต.สระแก้ว จ.สระแก้ว 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว

สระแก้ว
เนื้อที่ : 209 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
800,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89486
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : SKW560003
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 71 ตร.ว. ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อรัญประเทศ
สระแก้ว
เนื้อที่ : 71 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อรัญประเทศ,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 86808
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2706100361
Previous 1 Next