ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.สระแก้ว

ซื้อบ้านเดี่ยวมือสอง สระแก้ว

ค้นหาพบ 5 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 205 ตร.ว. ต.หนองม่วง จ.สระแก้ว 370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว

สระแก้ว
เนื้อที่ : 205 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
370,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 10697
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2710100011
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 105 ตร.ว. ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 225,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อรัญประเทศ
สระแก้ว
เนื้อที่ : 105 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทางหลวง 3198,อรัญประเทศ,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
225,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24250
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2706100041
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 250 ตร.ว. ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 110,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อรัญประเทศ
สระแก้ว
เนื้อที่ : 250 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทล.348,อรัญประเทศ,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
110,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 85021
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2706100021
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 1-3-50 ไร่ ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 292,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองสระแก้ว
สระแก้ว
เนื้อที่ : 1-3-50 ไร่
บ้านเดี่ยว
ทล.33,เมืองสระแก้ว,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
292,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 85019
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2701101071
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 55 ตร.ว. โครงการ หนองแวง ต.หนองแวง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ตาพระยา
สระแก้ว
เนื้อที่ : 55 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนองแวง
ทล.348,ตาพระยา,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 10992
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2703100311
Previous 1 Next