ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.ราชบุรี

ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.ราชบุรี ,บ้านเดี่ยวมือสอง ใน จ.ราชบุรี

ค้นหาพบ 66 รายการ
หน้า 1 จาก 3
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 5 ตร.ว. ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 2,316,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านใหม่ดอนกระชาย,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,316,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31031
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H06062
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 72.4 ตร.ว. โครงการ โรสการ์เด้นท์ ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองราชบุรี
ราชบุรี
เนื้อที่ : 72.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โรสการ์เด้นท์
ดอนแจง-ท่าช้าง,เมืองราชบุรี,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84972
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7001101931
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 66.2 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 66.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
เพชรเกษม,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84814
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103001
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 197 ตร.ว. ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 780,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สวนผึ้ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 197 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ชัฎป่าหวาย-ช่องราบ,สวนผึ้ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
780,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 83725
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7003100401
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 37.5 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 37.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 83442
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103111
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 49.3 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 880,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 49.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
880,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 83401
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103081
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 960,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
960,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 83357
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103091
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-2-45 ไร่ ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 860,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางแพ
ราชบุรี
เนื้อที่ : 1-2-45 ไร่
บ้านเดี่ยว
บางแพ-ดอนใหญ่,บางแพ,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
860,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30493
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7006100161
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 56 ตร.ว. โครงการ โรสการ์เดนท์ซิตี้ ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองราชบุรี
ราชบุรี
เนื้อที่ : 56 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โรสการ์เดนท์ซิตี้
ราชบุรี-ดอนแจง-คูบัว,เมืองราชบุรี,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30446
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7001101841
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 80 ตร.ว. โครงการ บ้านสวยหินกอง ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองราชบุรี
ราชบุรี
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวยหินกอง
หัวโค้ง-ห้วยปลาดุก,เมืองราชบุรี,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30436
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7001101821
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 59 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 59 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
เพชรเกษมสายเก่า,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30434
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005102871
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 95 ตร.ว. ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 95 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โคกสูง - หนองเป็ด,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30433
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005102911
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ปากท่อ
ราชบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทุ่งหลวง - หินสี,ปากท่อ,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30431
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7008100291
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 43 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 760,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 43 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
เพชรเกษมสายเก่า,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
760,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 25407
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005102781
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 43 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 760,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 43 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
เพชรเกษมสายเก่า,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
760,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84154
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005102881
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 101.5 ตร.ว. ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 565,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 101.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เพชรเกษมสายเก่า(ทล.4),โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
565,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 91932
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100831
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 1,500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,500,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91476
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RBR5312
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 1-0-23 ไร่ ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 320,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 1-0-23 ไร่
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
320,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91377
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RBR5201
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 657,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
จอมบึง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
บ้านเดี่ยว
จอมบึง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
657,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91358
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RBR5417
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 300 ตร.ว. ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 840,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 300 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
840,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91248
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RBR5436
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
650,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91108
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RBR5333
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 51 ตร.ว. ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 1,600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 51 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,600,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91056
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RBR5426
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 134 ตร.ว. ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 735,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 134 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
735,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91027
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RBR570004
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 80 ตร.ว. โครงการ ธารสมบัติ ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 2,400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ธารสมบัติ
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
2,400,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90716
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RBR5401
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 170 ตร.ว. ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 520,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 170 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
520,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90420
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RBR570003
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
สวนผึ้ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สวนผึ้ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
400,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90376
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RBR5415
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 1-0-48 ไร่ ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 340,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 1-0-48 ไร่
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
340,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90035
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RBR5033
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 150,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
150,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89913
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RBR5023
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 1-0-22 ไร่ ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 320,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 1-0-22 ไร่
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
320,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89854
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RBR5028
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 134 ตร.ว. ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 850,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 134 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
850,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89830
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : RBR5334
Previous 1 2 3 Next