ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.ราชบุรี

ขายบ้านเดี่ยว ราชบุรี

ค้นหาพบ 27 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 120 ตร.ว. ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 690,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ปากท่อ
ราชบุรี
เนื้อที่ : 120 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ปากท่อ,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
690,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84354
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7008100311
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 55 ตร.ว. ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 1,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 55 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 83528
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103101
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 72.4 ตร.ว. โครงการ โรสการ์เด้นท์ ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 1,710,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองราชบุรี
ราชบุรี
เนื้อที่ : 72.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โรสการ์เด้นท์
ดอนแจง-ท่าช้าง,เมืองราชบุรี,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,710,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84972
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7001101931
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 51 ตร.ว. โครงการ กฤษณะราช ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 1,275,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองราชบุรี
ราชบุรี
เนื้อที่ : 51 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ กฤษณะราช
ราชบุรี-คูบัว,เมืองราชบุรี,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,275,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84939
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7001101911
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 43 ตร.ว. ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 950,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองราชบุรี
ราชบุรี
เนื้อที่ : 43 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองราชบุรี,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
950,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84916
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7001101941
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 66.2 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 1,340,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 66.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
เพชรเกษม,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,340,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84814
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103001
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 37.5 ตร.ว. ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 1,020,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 37.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,020,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84647
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103121
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 54 ตร.ว. โครงการ ฟ้าใส5 ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองราชบุรี
ราชบุรี
เนื้อที่ : 54 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟ้าใส5
เมืองราชบุรี,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 83993
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7001101971
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 197 ตร.ว. โครงการ เพชรพันล้าน ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 780,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สวนผึ้ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 197 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เพชรพันล้าน
ชัฎป่าหวาย-ช่องราบ,สวนผึ้ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
780,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 83725
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7003100401
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 135 ตร.ว. โครงการ ณัฏทญา โครงการ 2 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 2,800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองราชบุรี
ราชบุรี
เนื้อที่ : 135 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฏทญา โครงการ 2
เจดีย์หัก-เขางู,เมืองราชบุรี,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 83683
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7001101901
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 37.5 ตร.ว. ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 995,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 37.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
995,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 83442
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103111
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 49.3 ตร.ว. โครงการ ณัฎชญาวิลล่า1 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 1,100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 49.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฎชญาวิลล่า1
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,100,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 83401
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103081
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ ณัฎชญา วิลล่า1 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 1,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฎชญา วิลล่า1
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 83357
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103091
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-2-45 ไร่ ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางแพ
ราชบุรี
เนื้อที่ : 1-2-45 ไร่
บ้านเดี่ยว
บางแพ-ดอนใหญ่,บางแพ,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30493
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7006100161
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 56 ตร.ว. ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 1,300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองราชบุรี
ราชบุรี
เนื้อที่ : 56 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ราชบุรี-ดอนแจง-คูบัว,เมืองราชบุรี,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,300,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30446
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7001101841
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 80 ตร.ว. โครงการ บ้านสวยหินกอง ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 1,050,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองราชบุรี
ราชบุรี
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวยหินกอง
หัวโค้ง-ห้วยปลาดุก,เมืองราชบุรี,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,050,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30436
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7001101821
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 59 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 1,350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 59 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
เพชรเกษมสายเก่า,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,350,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30434
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005102871
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 95 ตร.ว. ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 560,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 95 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โคกสูง - หนองเป็ด,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
560,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30433
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005102911
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ปากท่อ
ราชบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทุ่งหลวง - หินสี,ปากท่อ,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30431
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7008100291
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 86.2 ตร.ว. โครงการ นิรันดร์ฮิลล์ ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 1,700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองราชบุรี
ราชบุรี
เนื้อที่ : 86.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นิรันดร์ฮิลล์
เพชรเกษม,เมืองราชบุรี,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30429
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7001101851
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 43 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 43 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
เพชรเกษมสายเก่า,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 25407
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005102781
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-3-24 ไร่ ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 1,855,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 1-3-24 ไร่
บ้านเดี่ยว
เลียบคลองชลประทาน,โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,855,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 22662
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100671
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 49.3 ตร.ว. ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 49.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84550
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005103082
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 43 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 43 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
เพชรเกษมสายเก่า,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84154
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005102881
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 43 ตร.ว. โครงการ ณัฐชญาวิลล่า ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 43 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชญาวิลล่า
เพชรเกษมสายเก่า (ทล.4),บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30804
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005102821
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-2-0 ไร่ โครงการ เทพประทานฟาร์มโคนม ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
จอมบึง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 1-2-0 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ เทพประทานฟาร์มโคนม
จอมบึง-ด่านทับตะโก,จอมบึง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 21748
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7002101401
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 329 ตร.ว. ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 2,015,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 329 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เพชรเกษม,โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,015,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30423
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100701
Previous 1 Next