บ้านเดี่ยวทำเลเด่นใน จ.นนทบุรี

ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.นนทบุรี

ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.นนทบุรี ,บ้านเดี่ยวมือสอง ใน จ.นนทบุรี

ค้นหาพบ 47 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 313 ตร.ว. ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 5,286,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
เนื้อที่ : 313 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางกรวย-ไทรน้อย,เมืองนนทบุรี,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
5,286,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31443
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H06060
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 205 ตร.ว. ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 205 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31863
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H10038
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 120 ตร.ว. ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 3,966,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
เนื้อที่ : 120 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
รัตนาธิเบศร์ - ตลาดท่าอิฐ,เมืองนนทบุรี,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,966,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31838
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H06096
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 31.8 ตร.ว. ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
บางกรวย
นนทบุรี
เนื้อที่ : 31.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กรุงนนท์-จงถนอม,บางกรวย,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31700
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P08005(4)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 158 ตร.ว. ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
ปากเกร็ด
นนทบุรี
เนื้อที่ : 158 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
แจ้งวัฒนะ,ปากเกร็ด,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31634
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H138
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 205 ตร.ว. ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 3,092,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 205 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,092,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31510
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H11005
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 3,033,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เต็มรัก-บางบัวทอง,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,033,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31476
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09008(13)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 93 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนพงษ์เพชร ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 6,315,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
ปากเกร็ด
นนทบุรี
เนื้อที่ : 93 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนพงษ์เพชร
ปากเกร็ด,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
6,315,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31412
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H11009
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 60.1 ตร.ว. ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 3,035,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 60.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เต็มรัก-บางบัวทอง,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,035,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31411
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09008(15)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 59.1 ตร.ว. ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 59.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31278
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H12009
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 69.4 ตร.ว. ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 3,252,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 69.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เต็มรัก-บางบัวทอง,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,252,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31276
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09008(12)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 159 ตร.ว. ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 3,733,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 159 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เทศบาล 2,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,733,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31207
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H09016
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 57.5 ตร.ว. ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 2,975,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 57.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เต็มรัก-บางบัวทอง,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,975,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31152
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09008(16)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 56 ตร.ว. ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 2,940,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 56 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เต็มรัก-บางบัวทอง,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
2,940,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31127
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09008(14)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 59 ตร.ว. ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 3,009,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 59 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เต็มรัก-บางบัวทอง,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,009,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30907
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09008(9)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 86.2 ตร.ว. ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 3,703,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 86.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เต็มรัก-บางบัวทอง,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,703,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30869
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : P09008(1)
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 170 ตร.ว. ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 3,616,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 170 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,616,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 34142
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H13003
บ้านเดี่ยว จาก 1202100571 ชั้น เนื้อที่ 58 ตร.ว. โครงการ จิตรณรงค์2 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางกรวย
นนทบุรี
เนื้อที่ : 58 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ จิตรณรงค์2
บางกรวย-จงถนอม,บางกรวย,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 30508
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1202100571
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 55 ตร.ว. ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 2,650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บางใหญ่
นนทบุรี
เนื้อที่ : 55 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางใหญ่,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
2,650,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91466
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NON5428
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 65 ตร.ว. โครงการ สวนเติมรัก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 3,400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 65 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สวนเติมรัก
บางกรวย-ไทรน้อย,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
3,400,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91420
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NON560053
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 79 ตร.ว. โครงการ ชัยพฤกษ์-บัวทอง ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 3,900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 79 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ชัยพฤกษ์-บัวทอง
บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
3,900,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91308
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NON550019
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 53 ตร.ว. โครงการ ณัฐชากรีนวิลล์ ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 2,500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บางใหญ่
นนทบุรี
เนื้อที่ : 53 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณัฐชากรีนวิลล์
บางใหญ่-บางคูรัด,บางใหญ่,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
2,500,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91301
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NON560043
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 92 ตร.ว. โครงการ เฟื่องสุข 1 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 3,500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 92 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เฟื่องสุข 1
เลียบคลองลำโพธิ์,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
3,500,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91178
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NON550010
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 49 ตร.ว. โครงการ ดวงทอง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 2,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 49 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ดวงทอง
บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
2,000,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91114
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NON560047
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 123 ตร.ว. ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 950,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บางกรวย
นนทบุรี
เนื้อที่ : 123 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางกรวย,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
950,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91063
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NON5455
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 67 ตร.ว. โครงการ มิตรประชาเพลช ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 2,500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 67 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ มิตรประชาเพลช
บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
2,500,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90980
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NON5458
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 56 ตร.ว. โครงการ ทิพย์พิมาน หมู่ 2 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 2,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
ไทรน้อย
นนทบุรี
เนื้อที่ : 56 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ทิพย์พิมาน หมู่ 2
ไทรน้อย,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
2,200,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90847
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NON5411
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 3,500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บางใหญ่
นนทบุรี
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางใหญ่,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
3,500,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90829
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NON5355
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 64 ตร.ว. ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 2,300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
ไทรน้อย
นนทบุรี
เนื้อที่ : 64 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ไทรน้อย,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
2,300,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90580
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NON550016
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 71 ตร.ว. ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 2,400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
ไทรน้อย
นนทบุรี
เนื้อที่ : 71 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เต็มรักพัฒนา,ไทรน้อย,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
2,400,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90514
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NON5444
Previous 1 2 Next