บ้านเดี่ยวทำเลเด่นใน จ.นนทบุรี

ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.นนทบุรี

ขายบ้านเดี่ยวมือสอง นนทบุรี

ค้นหาพบ 17 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 56 ตร.ว. ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 590,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 56 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางกรวย-ไทรน้อย,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
590,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 25814
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1204107691
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 69 ตร.ว. โครงการ กานต์มณี ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 2,800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 69 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ กานต์มณี
บางกรวย-ไทรน้อย,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,800,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 22249
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1204108961
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 50.1 ตร.ว. โครงการ คันทรีพาร์ค 16 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1,750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ปากเกร็ด
นนทบุรี
เนื้อที่ : 50.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ คันทรีพาร์ค 16
บางบัวทอง-บางคูวัด,ปากเกร็ด,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,750,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 84409
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1206104171
บ้านเดี่ยว จาก 1204110701 ชั้น เนื้อที่ 52 ตร.ว. โครงการ พฤกษา 3 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 1,400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 52 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ พฤกษา 3
บางไผ่-หนองเพรางาย,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,400,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 02-202-1582-3:02-202-1016
รหัสทรัพย์ : 83455
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1204110701
บ้านเดี่ยว จาก 1202100571 ชั้น เนื้อที่ 58 ตร.ว. โครงการ จิตรณรงค์2 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 3,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางกรวย
นนทบุรี
เนื้อที่ : 58 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ จิตรณรงค์2
บางกรวย-จงถนอม,บางกรวย,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,200,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 30508
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1202100571
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 108 ตร.ว. ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 3,800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ปากเกร็ด
นนทบุรี
เนื้อที่ : 108 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางกรวย-ไทรน้อย,ปากเกร็ด,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,800,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 84006
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1206104221
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 65.9 ตร.ว. ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 2,500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ปากเกร็ด
นนทบุรี
เนื้อที่ : 65.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง-บางคูวัด,ปากเกร็ด,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,500,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 83835
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1206104261
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 69.8 ตร.ว. โครงการ ภูมิฐาน ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 3,380,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
เนื้อที่ : 69.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ภูมิฐาน
นครอินทร์,เมืองนนทบุรี,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,380,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 28610
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1201103631
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 55 ตร.ว. โครงการ กฤษดานคร ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 3,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ปากเกร็ด
นนทบุรี
เนื้อที่ : 55 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ กฤษดานคร
แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด,ปากเกร็ด,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,000,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 85142
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1206104091
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 40 ตร.ว. โครงการ ร่มไทร ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ไทรน้อย
นนทบุรี
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ร่มไทร
ฤชุพันธุ์,ไทรน้อย,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 83833
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1205102091
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 1,430,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ไทรน้อย
นนทบุรี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางกรวย-ไทรน้อย,ไทรน้อย,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,430,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 83663
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1205102041
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 74 ตร.ว. โครงการ ชลลดา ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 74 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ชลลดา
บางกรวย-ไทรน้อย,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 26004
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1204109151
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 140 ตร.ว. โครงการ มิตรประชาวิลล่า 15 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 140 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ มิตรประชาวิลล่า 15
บางกรวย-ไทรน้อย,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 20258
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1204106051
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 54.2 ตร.ว. โครงการ ธรรมชาติ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 3,260,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
เนื้อที่ : 54.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ธรรมชาติ
รัตนาธิเบศร์,เมืองนนทบุรี,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,260,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 22227
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1201103581
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. โครงการ ร่มไทร ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ไทรน้อย
นนทบุรี
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ร่มไทร
บ้านคลองขุนศรี-บ้านลากฆ้อน,ไทรน้อย,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 19504
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1205101141
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ มิตรประชา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1,660,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ปากเกร็ด
นนทบุรี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ มิตรประชา
ติวานนท์,ปากเกร็ด,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,660,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 12834
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1206103981
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 113.4 ตร.ว. โครงการ ช.รุ่งเรือง 7 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 4,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 113.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ช.รุ่งเรือง 7
บางกรวย-ไทรน้อย,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4,000,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 12637
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1204103931
Previous 1 Next