ค้นหาบ้านโครงการ อื่นๆ ใน อำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ทุกโครงการ
เคียงเขต 5
เคียงสหกรณ์ครูฯ
เซฟวิ่งโฮม
เดชวิกรม
เพื่อคุณ
เมืองรุ่งธนาแลนด์
แคมปัสคอนโด
โคราชการเคหะ
โคราชวิลเลจ 2
โคราชวิลเลจ 4
โพธิ์กลาง
กรีนการ์เด้นท์
กล้าไพศาล
คุรุสภา
ชุมชนเคหะวิลล์
น้ำผึ้งแลนด์
บ้านบึงตะโก
บ้านบึงสาลี
บ้านบุขี้ตุ่น
บ้านพลกรัง
บ้านพุดซา
บ้านสวนร่มเย็น
บ้านออมสิน
บ้านอิงสวน
บึงตะโก
บึงสาลี
บุญเลิศรุ่งแลนด์
พลกรังแลนด์
พาราไดซ์ ซิตี้ 3
มงคลชัยนิเวศน์
มาดาม วิลเลจ
วาทีทอง 2
ศาสตรา
สวนธรรมชาติ
สวนร่มเย็น
สวยสุขสันต์
สหกรณ์ครูนครราชสีมา
สินทรัพย์คอนโดทาวน์
สุรนายณ์แลนด์
อยู่สบาย
ออมสิน
อิงสวน
นิวเวิลล์
ธนาภาวิลล่า
สุขสันต์
ไอซ์แลนด์โครงการ 3
แสนสุขโฮม
เคียงเขต(หนองตะลุปุ๊ก)
เพชรลดา จอหอ
บุญเหลือแลนด์
ทิราวรรณแลนด์2
มาบมะค่า
สุขใจ
สราวุธวิลล่า
ขุนนนท์
ธนาภาวิลเลจ
หนองปลิงใหม่พัฒนา
เคหะสงเคราะห์
ข้างสหกรณ์ครูฯ
พัชรินทร์

ขายบ้านเดี่ยว ใน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ขายบ้านเดี่ยว ใน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ,บ้านเดี่ยวมือสอง ใน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ค้นหาพบ 4 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 53 ตร.ว. ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 803,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 53 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายบ้านโนนไม้แดง (ทล.304),เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
803,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31239
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H10021(1)
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 41 ตร.ว. โครงการ ธนาภาวิลเลจ ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 41 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ธนาภาวิลเลจ
ราชสีมา-โชคชัยทล.224,เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 34136
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001110471
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 51 ตร.ว. ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 51 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทล.2(มิตรภาพ),เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 30898
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001108931
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 50.1 ตร.ว. โครงการ ไอซ์แลนด์ 3 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 950,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 50.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ไอซ์แลนด์ 3
สายนครราชสีมา-โชคชัย,เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
950,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 22778
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001108991
Previous 1 Next