ค้นหาบ้านโครงการ อื่นๆ ใน อำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ทุกโครงการ
เคียงเขต 5
เคียงสหกรณ์ครูฯ
เซฟวิ่งโฮม
เดชวิกรม
เพื่อคุณ
เมืองรุ่งธนาแลนด์
แคมปัสคอนโด
โคราชการเคหะ
โคราชวิลเลจ 2
โคราชวิลเลจ 4
โพธิ์กลาง
กรีนการ์เด้นท์
กล้าไพศาล
คุรุสภา
ชุมชนเคหะวิลล์
น้ำผึ้งแลนด์
บ้านบึงตะโก
บ้านบึงสาลี
บ้านบุขี้ตุ่น
บ้านพลกรัง
บ้านพุดซา
บ้านสวนร่มเย็น
บ้านออมสิน
บ้านอิงสวน
บึงตะโก
บึงสาลี
บุญเลิศรุ่งแลนด์
พลกรังแลนด์
พาราไดซ์ ซิตี้ 3
มงคลชัยนิเวศน์
มาดาม วิลเลจ
วาทีทอง 2
ศาสตรา
สวนธรรมชาติ
สวนร่มเย็น
สวยสุขสันต์
สหกรณ์ครูนครราชสีมา
สินทรัพย์คอนโดทาวน์
สุรนายณ์แลนด์
อยู่สบาย
ออมสิน
อิงสวน
นิวเวิลล์
ธนาภาวิลล่า
สุขสันต์
ไอซ์แลนด์โครงการ 3
แสนสุขโฮม
เคียงเขต(หนองตะลุปุ๊ก)
เพชรลดา จอหอ
บุญเหลือแลนด์
ทิราวรรณแลนด์2
มาบมะค่า
สุขใจ
สราวุธวิลล่า
ขุนนนท์
ธนาภาวิลเลจ
หนองปลิงใหม่พัฒนา
เคหะสงเคราะห์
ข้างสหกรณ์ครูฯ
พัชรินทร์

ขายบ้านเดี่ยว ใน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ขายบ้านเดี่ยว ใน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ,บ้านเดี่ยวมือสอง ใน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ค้นหาพบ 11 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 53 ตร.ว. ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 53 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายบ้านโนนไม้แดง (ทล.304),เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31239
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H10021(1)
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 41 ตร.ว. โครงการ ธนาภาวิลเลจ ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 41 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ธนาภาวิลเลจ
ราชสีมา-โชคชัยทล.224,เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 34136
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001110471
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 51 ตร.ว. ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 51 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทล.2(มิตรภาพ),เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 30898
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001108931
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 41 ตร.ว. ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 765,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 41 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
765,000 บาท
ติดต่อ : สาขาถนนจอมพล
โทร : (044) 245-208: 259-683: 269-205-7
รหัสทรัพย์ : 92558
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001111911
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 46 ตร.ว. ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 855,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 46 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มิตรภาพ,เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
855,000 บาท
ติดต่อ : สาขาถนนจอมพล
โทร : (044) 245-208: 259-683: 269-205-7
รหัสทรัพย์ : 92553
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001111061
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 77 ตร.ว. ต.ตลาด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1,125,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 77 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,125,000 บาท
ติดต่อ : สาขาถนนจอมพล
โทร : (044) 245-208: 259-683: 269-205-7
รหัสทรัพย์ : 92555
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001111651
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 42 ตร.ว. ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 771,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 42 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
771,000 บาท
ติดต่อ : สาขาถนนจอมพล
โทร : (044) 245-208: 259-683: 269-205-7
รหัสทรัพย์ : 92556
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001111671
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.ตลาด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 765,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
765,000 บาท
ติดต่อ : สาขาถนนจอมพล
โทร : (044) 245-208: 259-683: 269-205-7
รหัสทรัพย์ : 92557
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001111711
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 535,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มิตรภาพ(ทล.2),เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
535,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 92564
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001111391
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 60 ตร.ว. โครงการ บุญเลิศรุ่งแลนด์ ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บุญเลิศรุ่งแลนด์
ขามทะเลสอ-โคกสูง,เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 92549
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001110921
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 90 ตร.ว. โครงการ สวนธรรมชาติ ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 775,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 90 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สวนธรรมชาติ
เลี่ยงเมืองแยก 304,เมืองนครราชสีมา,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
775,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 85916
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3001110551
Previous 1 Next