ค้นหาบ้านโครงการ อื่นๆ ใน อำเภอบ้านแพง จ.นครพนม

ขายบ้านเดี่ยว ใน อ.บ้านแพง จ.นครพนม

ขายบ้านเดี่ยว บ้านแพง

ค้นหาพบ 6 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 1-3-70 ไร่ โครงการ ปากห้วยม่วง ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านแพง
นครพนม
เนื้อที่ : 1-3-70 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ ปากห้วยม่วง
ชยางกูร (ทล.212),บ้านแพง,นครพนม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 18589
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4804100211
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 73 ตร.ว. โครงการ คำพอก ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 390,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านแพง
นครพนม
เนื้อที่ : 73 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ คำพอก
ท่าอุเทน-บ้านแพง (ทล.212),บ้านแพง,นครพนม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
390,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 14007
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4804100251
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 330 ตร.ว. โครงการ นาเข ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม 630,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านแพง
นครพนม
เนื้อที่ : 330 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นาเข
ชยางกูร (ทล.212),บ้านแพง,นครพนม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
630,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 30369
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4804100261
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 220 ตร.ว. โครงการ ท่าลาด ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านแพง
นครพนม
เนื้อที่ : 220 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ท่าลาด
ชยางกูร (ทล.212),บ้านแพง,นครพนม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 28326
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4804100071
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ โครงการ ปากห้วยม่วง ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม 260,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านแพง
นครพนม
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ ปากห้วยม่วง
ชยางกูร (ทล.212),บ้านแพง,นครพนม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
260,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 17244
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4804100091
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 1-0-36 ไร่ โครงการ ปากห้วยม่วง ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านแพง
นครพนม
เนื้อที่ : 1-0-36 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ ปากห้วยม่วง
ชยางกูล (ทล.212),บ้านแพง,นครพนม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
350,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสกลนคร
โทร : (042) 733-600-5
รหัสทรัพย์ : 22113
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4804100201
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านเดี่ยวทุกตำบล ใน อ.บ้านแพง จ.นครพนม