ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.นครปฐม

ขายบ้านเดี่ยว นครปฐม

ค้นหาพบ 33 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 630,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ดอนตูม
นครปฐม
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ดอนตูม-ห้วยพูล,ดอนตูม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
630,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 15161
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7304100501
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 138 ตร.ว. โครงการ สวนตาล ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1,770,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
นครชัยศรี
นครปฐม
เนื้อที่ : 138 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สวนตาล
เพชรเกษม,นครชัยศรี,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,770,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 14804
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7303200501
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 185.3 ตร.ว. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 560,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 185.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เพชรเกษม,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
560,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 10336
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301102111
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 106 ตร.ว. โครงการ กำแพงแสนกรีนแลนด์ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 3,800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 106 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ กำแพงแสนกรีนแลนด์
กำแพงแสน-บางเลน,กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,800,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 32639
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302101551
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 59.5 ตร.ว. โครงการ มายโฮมทาวน์ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 1,900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 59.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ มายโฮมทาวน์
พระประโทน-บ้านแพ้ว,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,900,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 29895
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301103681
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 2,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นครปฐม-ดอนตูม,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,200,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 29879
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301103741
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 76 ตร.ว. โครงการ สุชีราวิลเลจ ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 76 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สุชีราวิลเลจ
เพชรเกษม,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 29870
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301103541
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 240 ตร.ว. ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 1,800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 240 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ปรีชาสุข,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,800,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 25402
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301102411
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 81.8 ตร.ว. โครงการ สินทวีทรัพย์นครวิลล่า ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 1,760,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สามพราน
นครปฐม
เนื้อที่ : 81.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สินทวีทรัพย์นครวิลล่า
เพชรเกษม,สามพราน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,760,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 22818
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7306102011
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 150 ตร.ว. ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 435,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 150 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พลดำริห์,บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
435,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 21134
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305101261
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 1-0-1 ไร่ ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 1,940,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ดอนตูม
นครปฐม
เนื้อที่ : 1-0-1 ไร่
บ้านเดี่ยว
นครปฐม-ดอนตูม,ดอนตูม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,940,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 18393
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7304100631
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 122 ตร.ว. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ดอนตูม
นครปฐม
เนื้อที่ : 122 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ดอนตูม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 18327
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7304100541
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ดอนตูม
นครปฐม
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นครปฐม-ดอนตูม,ดอนตูม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 17937
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7304100421
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 60.3 ตร.ว. โครงการ ไร่ใหม่วิลเลจ ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 60.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ไร่ใหม่วิลเลจ
บุญญานุสรณ์,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 17440
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301103101
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 138 ตร.ว. โครงการ บ้านไผ่แหลม ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ดอนตูม
นครปฐม
เนื้อที่ : 138 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านไผ่แหลม
นครปฐม-ดอนตูม,ดอนตูม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 15746
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7304100611
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 111 ตร.ว. ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 1,400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ดอนตูม
นครปฐม
เนื้อที่ : 111 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นครปฐม-ดอนตูม,ดอนตูม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,400,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 15512
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7304100451
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-3-66 ไร่ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 1,070,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 1-3-66 ไร่
บ้านเดี่ยว
กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,070,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 14771
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302101221
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-1-40 ไร่ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 1-1-40 ไร่
บ้านเดี่ยว
ห้วยกระบอก-กำแพงแสน,กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 13971
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302101381
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 990,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ลาดบัวหลวง-สองพี่น้อ,บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
990,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 11693
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305101321
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 161.3 ตร.ว. ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 230,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 161.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มาลัยแมน,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
230,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 10322
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301100521
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 56.2 ตร.ว. โครงการ โชคอนันต์ ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 880,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 56.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โชคอนันต์
เพชรเกษฒ,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
880,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 29896
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301103571
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 2-0-52 ไร่ ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 1,780,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ดอนตูม
นครปฐม
เนื้อที่ : 2-0-52 ไร่
บ้านเดี่ยว
นครชัยศรี-ดอนตูม,ดอนตูม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,780,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 17968
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7304100011
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 180 ตร.ว. ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 845,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 180 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
845,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 14920
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301102831
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 3-0-50 ไร่ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 5,010,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 3-0-50 ไร่
บ้านเดี่ยว
มาลัยแมน,กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5,010,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 14529
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302100491
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 1-1-90 ไร่ ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 3,730,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 1-1-90 ไร่
บ้านเดี่ยว
นครปฐม-ดอนตูม,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,730,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 10353
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301101901
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 97 ตร.ว. ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 810,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 97 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กำแพงแสน-บ้านสระสี่มุม,กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
810,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 32544
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302101561
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 68 ตร.ว. ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 1,800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 68 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นครปฐม-ดอนตูม,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,800,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 32536
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301103821
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 28.5 ตร.ว. ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 1,210,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 28.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เพชรเกษม,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,210,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 32535
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301103831
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 53 ตร.ว. โครงการ กฤษฎานคร 26 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 2,020,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
นครชัยศรี
นครปฐม
เนื้อที่ : 53 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ กฤษฎานคร 26
เพชรเกษม,นครชัยศรี,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,020,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 29899
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7303101941
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ มิตรสัมพันธ์ ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 630,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ มิตรสัมพันธ์
มาลัยแมน,กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
630,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 29868
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302101531
Previous 1 2 Next