ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.นครปฐม

ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.นครปฐม ,บ้านเดี่ยวมือสอง ใน จ.นครปฐม

ค้นหาพบ 36 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 192 ตร.ว. ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 3,266,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
บ้านเดี่ยว
สามพราน
นครปฐม
เนื้อที่ : 192 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พุทธมณฑลสาย 4,สามพราน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
3,266,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31104
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : H07020
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 106 ตร.ว. โครงการ กำแพงแสนกรีนแลนด์ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 106 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ กำแพงแสนกรีนแลนด์
กำแพงแสน-บางเลน,กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 32639
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302101551
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นครปฐม-ดอนตูม,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 29879
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301103741
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 76 ตร.ว. โครงการ สุชีราวิลเลจ ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 76 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สุชีราวิลเลจ
เพชรเกษม,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 29870
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301103541
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 150 ตร.ว. ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 150 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พลดำริห์,บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 21134
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305101261
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 1-0-1 ไร่ ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ดอนตูม
นครปฐม
เนื้อที่ : 1-0-1 ไร่
บ้านเดี่ยว
นครปฐม-ดอนตูม,ดอนตูม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 18393
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7304100631
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 122 ตร.ว. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ดอนตูม
นครปฐม
เนื้อที่ : 122 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ดอนตูม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 18327
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7304100541
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 60.3 ตร.ว. โครงการ บ้านไร่ใหม่วิลเลจ ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 60.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านไร่ใหม่วิลเลจ
บุญญานุสรณ์,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 17440
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301103101
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
นครชัยศรี
นครปฐม
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เข้าอำเภอนครชัยศรี,นครชัยศรี,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 16505
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7303101841
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 138 ตร.ว. โครงการ บ้านไผ่แหลม ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 1,010,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ดอนตูม
นครปฐม
เนื้อที่ : 138 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านไผ่แหลม
นครปฐม-ดอนตูม,ดอนตูม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,010,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 15746
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7304100611
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 990,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ลาดบัวหลวง-สองพี่น้อ,บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
990,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 11693
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305101321
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 3-0-50 ไร่ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 3-0-50 ไร่
บ้านเดี่ยว
มาลัยแมน,กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 14529
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302100491
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 1-1-90 ไร่ ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 3,730,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 1-1-90 ไร่
บ้านเดี่ยว
นครปฐม-ดอนตูม,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,730,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 10353
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301101901
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. โครงการ สิวารัตน์ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 2,400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
พุทธมณฑล
นครปฐม
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สิวารัตน์
พุทธมณฑล,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
2,400,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91334
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NTM560013
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 380,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
380,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91123
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NTM5426
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 75 ตร.ว. ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 550,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
สามพราน
นครปฐม
เนื้อที่ : 75 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สามพราน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
550,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91021
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NTM560009
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
นครชัยศรี
นครปฐม
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นครชัยศรี,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,000,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91005
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NTM5001
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 59 ตร.ว. โครงการ ปรีชา หมู่ที่ 9 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 3,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
สามพราน
นครปฐม
เนื้อที่ : 59 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ปรีชา หมู่ที่ 9
สามพราน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
3,000,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90944
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NTM5316
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 1-2-59 ไร่ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 9,750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
พุทธมณฑล
นครปฐม
เนื้อที่ : 1-2-59 ไร่
บ้านเดี่ยว
พุทธมณฑล,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
9,750,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90733
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NTM560024
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 137 ตร.ว. ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1,750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
นครชัยศรี
นครปฐม
เนื้อที่ : 137 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นครชัยศรี,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,750,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90712
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NTM5111
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 74 ตร.ว. ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 660,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
นครชัยศรี
นครปฐม
เนื้อที่ : 74 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นครชัยศรี,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
660,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90453
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NTM5301
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1,100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
นครชัยศรี
นครปฐม
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นครชัยศรี,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,100,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90398
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NTM5202
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 64 ตร.ว. โครงการ มณฑลนคร ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 2,500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
สามพราน
นครปฐม
เนื้อที่ : 64 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ มณฑลนคร
สามพราน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
2,500,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89741
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NTM570001
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 935,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
นครชัยศรี
นครปฐม
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นครชัยศรี,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
935,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89684
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NTM5114
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 189.4 ตร.ว. โครงการ บ้านลาดหญ้าแพรก ต.สวนป่าน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 189.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านลาดหญ้าแพรก
เพชรเกษม,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 86121
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301103921
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 94 ตร.ว. โครงการ สุชีราวิลเลจ ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 94 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สุชีราวิลเลจ
เทศบาล 1,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 86112
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301103911
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ กำแพงแสนกรีนแลนด์ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ กำแพงแสนกรีนแลนด์
พลดำริห์,กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 85797
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302101611
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 385 ตร.ว. โครงการ หนองคันรวก ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กำแพงแสน
นครปฐม
เนื้อที่ : 385 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนองคันรวก
มาลัยแมน (ทล.321),กำแพงแสน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 85786
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7302101591
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 28.5 ตร.ว. ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 28.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เพชรเกษม,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 32535
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301103831
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 56 ตร.ว. ต.สวนป่าน จ.นครปฐม 300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว

นครปฐม
เนื้อที่ : 56 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
300,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91312
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NTM5311
Previous 1 2 Next