ค้นหาบ้านโครงการ อื่นๆ ใน อำเภอองครักษ์ จ.นครนายก

ทุกโครงการ
บ้านสายน้ำ
เคียงบึงแลนด์
เทพารักษ์เลคแลนด์
เอเวอร์กรีนวิลล์
แกรนด์โมเดอร์นแลนด์
แนนซี่แลนด์
แผ่นดินทอง
แสงตะวันการ์เด้นท์
ไร่เรืองรมย์
กรีนแลนด์
ก้าวหน้าพัฒนา
อรสุขคลอง 24
คริสตัลแลนด์
คลอง 16 พาราไดร์
จักรสุภา 5
ชุติกาญจน์การ์เด้นวิลล์
ทานตะวัน
นิติโชติ 1
นิธิโชติ 2
บ้านและสวนปภัสรา
บ้านทิวาสุข
บ้านธารน้ำใส
บ้านสวนแสนสุข
บ้านสวนกลางน้ำ
บ้านสวนคลอง 14
บ้านสวนนนทรี
บ้านสวนปภัสสรา
บ้านสวนสายธาร
บ้านสวนสายน้ำ
บ้านสายธารน้ำใส
ปาล์มแลนด์
พัสวีองครักษ์
พาราไดซ์
พิชญ์สินีแลนด์
พี.เอส.กรีนแลนด์
ฟ้างามน้ำสะอาด
รังสิต-องครักษ์ การ์เด้นวิลล์
รังสิต-องครักษ์ การ์เด้นวิลล์ 2
ลิลลี่แลนด์
วิชั่นแลนด์
สยามยานยนต์
สวนแสนสุข
สวนกลางน้ำ
สวนทองทิพย์
สวนทิพย์
สินธรแลนด์
หมู่บ้านแสงตะวันการ์เด้นท์
หมู่บ้านทิวาสุข
หมู่บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์การ์เด้นวิลล์
องครักษ์ธานี
อรสุข
อรสุข คลอง 16
อรสุข คลอง 24
อรสุข-ริมน้ำ
อรุณสวัสดิ์แลนด์
อัครธานี
อัชฌาแลนด์
ทองสถิตย์วิลล่า
สวนทิพย์ 3
ฟ้างามน้ำสะอาด2
แนนซีแลนด์3
แผ่นดินทอง2
ปาล์มแลนด์(ไม่จัดสรร)
แนนซี่แลนด์ 4
แสงสุมณ
ค.บ้านสายน้ำ
ที่ดินแบ่งขายองครักษ์

ขายบ้านเดี่ยว ใน อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ขายบ้านเดี่ยว ใน อ.องครักษ์ จ.นครนายก ,บ้านเดี่ยวมือสอง ใน อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ค้นหาพบ 21 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 175.2 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 175.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,370,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 11449
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604108381
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 97.4 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 97.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,100,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 14410
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109481
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 204 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนคลอง 14 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 204 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนคลอง 14
รังสิต-นครนายก 305,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 11439
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604105641
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 84 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 980,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 84 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
980,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 85055
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604112611
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 82.5 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 920,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 82.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต-นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
920,000 บาท
ติดต่อ : ปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 92497
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604112421
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 95.3 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 95.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
ทล.305,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 33822
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 26-04-1-0941-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 160 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,120,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 160 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,120,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 33736
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 26-04-1-0938-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 160 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,120,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 160 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,120,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 33390
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 26-04-1-0936-1
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 107 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,065,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 107 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต-นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,065,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 12155
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604111781
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 80 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต - นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 92491
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 26-04-1-1250-1
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 82.9 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 920,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 82.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต-นครนายก กม.51,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
920,000 บาท
ติดต่อ : ปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 92502
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604112481
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 4-2-99 ไร่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 2,670,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 4-2-99 ไร่
บ้านเดี่ยว
บางน้ำเปรี้ยว,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,670,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 92488
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 26-04-1-1231-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 60 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 860,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต-นครนายก(ทล.30,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
860,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 92492
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 26-04-1-1254-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 144.3 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,510,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 144.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,510,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 92493
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 26-04-1-1262-1
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 76.2 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 76.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต-นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 92489
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 26-04-1-1240-1
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 109.7 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,116,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 109.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต-นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,116,000 บาท
ติดต่อ : ปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 92499
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604112451
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 63.9 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 855,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 63.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต-นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
855,000 บาท
ติดต่อ : ปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 92498
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604112431
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 85.4 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,026,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 85.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต-นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,026,000 บาท
ติดต่อ : ปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 92495
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604112391
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 80.1 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 80.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต-นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 92490
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 26-04-1-1244-1
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 114.8 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,152,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 114.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต-นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,152,000 บาท
ติดต่อ : ปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 92501
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604112471
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 56.2 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 765,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 56.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
765,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 21977
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604110561
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านเดี่ยว อำเภออื่นๆ ใน จ.นครนายก