ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.นครนายก

ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.นครนายก ,บ้านเดี่ยวมือสอง ใน จ.นครนายก

ค้นหาพบ 42 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 175.2 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 175.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 11449
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604108381
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 80.2 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,120,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 80.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,120,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24302
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604110151
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 167 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,660,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 167 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
ทล.315,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,660,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 21634
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109751
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 84.5 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 930,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 84.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
930,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 20717
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604108771
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 115.7 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 115.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
ทล.305(กม.50-51),องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 20253
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604110991
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 52.5 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 52.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต-นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 16422
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604111321
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 107.2 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,220,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 107.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต-นครนายก(ทล305,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,220,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 14453
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604110981
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 97.4 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 97.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,100,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 14410
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109481
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 204 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนคลอง 14 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 204 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนคลอง 14
รังสิต-นครนายก 305,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 11439
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604105641
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครนายก
นครนายก
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บายพาสเลี่ยงเมืองนคร,เมืองนครนายก,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 85099
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2601100601
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 80.5 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,120,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 80.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต - นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,120,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24309
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109471
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 160 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,660,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 160 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,660,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24294
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109381
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 84.6 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 950,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 84.6 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
ทล.305,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
950,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 19323
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109961
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 95.3 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 95.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
ทล.305,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,350,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 15153
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109411
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 64 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 64 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
ทล.305,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 14393
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109851
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 160 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,550,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 160 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,550,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 12264
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109361
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 84 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 84 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 85055
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604112611
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 890,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านนา
นครนายก
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านนา,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
890,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91507
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NYK5308
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 821,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านนา
นครนายก
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านนา,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
821,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91386
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NYK5407
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านนา
นครนายก
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านนา,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
370,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91354
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NYK5305
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 31 ตร.ว. โครงการ กู๊ดวิววิลล่า หมู่ 10 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 490,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านนา
นครนายก
เนื้อที่ : 31 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ กู๊ดวิววิลล่า หมู่ 10
บ้านนา,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
490,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91324
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NYK5406
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 32 ตร.ว. โครงการ กู๊ดวิววิลล่า อ.บ้านนา จ.นครนายก 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านนา
นครนายก
เนื้อที่ : 32 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ กู๊ดวิววิลล่า
บ้านนา,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
650,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91050
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NYK5314
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านนา
นครนายก
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านนา,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
700,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91003
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : ์NYK5316
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านนา
นครนายก
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านนา,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
600,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90916
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NYK5315
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 1-0-13 ไร่ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 1,300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านนา
นครนายก
เนื้อที่ : 1-0-13 ไร่
บ้านเดี่ยว
บ้านนา,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,300,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90650
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NYK5311
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 183 ตร.ว. อ.ปากพลี จ.นครนายก 410,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
ปากพลี
นครนายก
เนื้อที่ : 183 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ปากพลี,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
410,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90504
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NYK560002
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 247 ตร.ว. ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 570,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านนา
นครนายก
เนื้อที่ : 247 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านนา,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
570,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90235
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NYK5307
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 32 ตร.ว. โครงการ กู๊ดวิลล่า ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 560,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านนา
นครนายก
เนื้อที่ : 32 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ กู๊ดวิลล่า
บ้านนา,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
560,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90209
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NYK5202
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านนา
นครนายก
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
บ้านเดี่ยว
บ้านนา,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
600,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90094
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NYK5405
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 730,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
บ้านนา
นครนายก
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านนา,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
730,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89960
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : NYK5306
Previous 1 2 Next

ค้นหาบ้านเดี่ยวทุกอำเภอใน จ.นครนายก