ค้นหาบ้านโครงการ อื่นๆ ใน อำเภอวังสะพุง จ.เลย

ขายบ้านเดี่ยว ใน อ.วังสะพุง จ.เลย

ขายบ้านเดี่ยว ใน อ.วังสะพุง จ.เลย ,บ้านเดี่ยวมือสอง ใน อ.วังสะพุง จ.เลย

ค้นหาพบ 8 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 144 ตร.ว. ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย 1,300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 144 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,300,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 12976
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100521
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 168.1 ตร.ว. โครงการ ทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 168.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ทรายขาว
วังสะพุง-ภูหลวง,วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 12722
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100441
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 378 ตร.ว. ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 378 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง-อุดรธานี,วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 84499
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100501
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 245 ตร.ว. ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย 670,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 245 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ.ผาน้อย-บ.นาดินดำ,วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
670,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 86302
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100531
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-0-28 ไร่ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 1-0-28 ไร่
บ้านเดี่ยว
มะลิวัลย์,วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 86173
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100541
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 141 ตร.ว. โครงการ บุ่งค้อ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 290,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 141 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บุ่งค้อ
ภูหลวง-วังสะพุง,วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
290,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26200
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100201
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 33.6 ตร.ว. ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 33.6 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง-ทรายขาว,วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 24824
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100491
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 52.3 ตร.ว. ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 52.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ภูมิวิถี,วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 24822
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100131
Previous 1 Next