ค้นหาบ้านโครงการ อื่นๆ ใน อำเภอวังสะพุง จ.เลย

ขายบ้านเดี่ยว ใน อ.วังสะพุง จ.เลย

ขาย วังสะพุง

ค้นหาพบ 5 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 181 ตร.ว. โครงการ ปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 810,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 181 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ปากปวน
เลย-วังสะพุง,วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
810,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 13704
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100451
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 144 ตร.ว. ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 144 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 12976
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100521
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 168.1 ตร.ว. โครงการ ทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 168.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ทรายขาว
วังสะพุง-ภูหลวง,วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 12722
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100441
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 378 ตร.ว. โครงการ ปทุมวัน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 378 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ปทุมวัน
วังสะพุง-อุดรธานี,วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 84499
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100501
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 141 ตร.ว. ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 141 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ภูหลวง-วังสะพุง,วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26200
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100201
Previous 1 Next