ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.เลย

ซื้อบ้านเดี่ยว เลย

ค้นหาพบ 11 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 267 ตร.ว. โครงการ ท่าช้างคล้อง อ.ภูกระดึง จ.เลย 420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ภูกระดึง
เลย
เนื้อที่ : 267 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ท่าช้างคล้อง
ตาดข่า-พวยเด้ง,ภูกระดึง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
420,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83605
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4210100091
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 1-0-45 ไร่ โครงการ แสนสำราญ ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย 680,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เชียงคาน
เลย
เนื้อที่ : 1-0-45 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ แสนสำราญ
ทางหลวงหมายเลข 201,เชียงคาน,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
680,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83470
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4203100121
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 181 ตร.ว. โครงการ ปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 810,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 181 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ปากปวน
เลย-วังสะพุง,วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
810,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 13704
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100451
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 144 ตร.ว. ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 144 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 12976
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100521
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 168.1 ตร.ว. โครงการ ทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 168.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ทรายขาว
วังสะพุง-ภูหลวง,วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 12722
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100441
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 378 ตร.ว. โครงการ ปทุมวัน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 378 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ปทุมวัน
วังสะพุง-อุดรธานี,วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 84499
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100501
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 285 ตร.ว. โครงการ บ้านภูกระดึง ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ภูกระดึง
เลย
เนื้อที่ : 285 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านภูกระดึง
ภูกระดึง-ผานกเค้า,ภูกระดึง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 30349
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4210100071
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 123 ตร.ว. โครงการ โนนภูทอง อ.ภูกระดึง จ.เลย 515,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ภูกระดึง
เลย
เนื้อที่ : 123 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โนนภูทอง
ตาดข่า-พวยเด้ง,ภูกระดึง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
515,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 18233
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4210100081
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 209 ตร.ว. ต.นาด้วง จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว

เลย
เนื้อที่ : 209 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลย-นาด้วง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 84813
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4202100021
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 141 ตร.ว. ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังสะพุง
เลย
เนื้อที่ : 141 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ภูหลวง-วังสะพุง,วังสะพุง,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26200
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4209100201
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 144 ตร.ว. ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ท่าลี่
เลย
เนื้อที่ : 144 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ท่าลี่-อาฮี,ท่าลี่,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26093
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4208100051
Previous 1 Next