ขายบ้านเดี่ยว ใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ขายบ้านเดี่ยว ใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ,บ้านเดี่ยวมือสอง ใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ค้นหาพบ 20 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 2009103521 ชั้น เนื้อที่ 70 ตร.ว. โครงการ สายลมวิลเลจ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1,150,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สายลมวิลเลจ
สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,150,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 30881
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103521
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 15802
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009100121
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 39 ตร.ว. โครงการ ชื่นสุข 5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 690,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 39 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ชื่นสุข 5
สุขุมวิท,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
690,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 85111
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103931
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 32322
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103881
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 84 ตร.ว. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 84 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุขุมวิท,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 32309
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103871
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 75 ตร.ว. ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 75 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุขุมวิท,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 32287
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103741
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 81 ตร.ว. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1,970,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 81 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,970,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 32253
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103811
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 40 ตร.ว. โครงการ วงเดือน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ วงเดือน
สุขุมวิท,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 31962
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103751
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 64.9 ตร.ว. โครงการ นาวีเฮ้าส์ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 64.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นาวีเฮ้าส์
สุขุมวิท,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 85888
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009104081
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุขุมวิท(ทล.3),สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 31947
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103791
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 54 ตร.ว. โครงการ รามนุช 15 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 54 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ รามนุช 15
สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 29723
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103701
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 57 ตร.ว. โครงการ วงเดือน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 57 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ วงเดือน
สุขุมวิท,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 25670
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103651
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 92 ตร.ว. ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 92 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 89218
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103921
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 54 ตร.ว. โครงการ สามัคคี 20 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 54 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สามัคคี 20
ยธ.บ่อนไก่-บ้านเตาถ่,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,000,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 86309
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103991
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 59 ตร.ว. โครงการ สวนกาญจนา 4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 59 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สวนกาญจนา 4
สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 86218
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103941
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 65.8 ตร.ว. โครงการ นาวีเฮ้าส์ กม.7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1,500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 65.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นาวีเฮ้าส์ กม.7
สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,500,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 86126
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009104011
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 49 ตร.ว. โครงการ เกร็ดแก้ว 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 49 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เกร็ดแก้ว 2
สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 85975
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009104031
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 120 ตร.ว. โครงการ นรินทร์วรรณ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 120 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นรินทร์วรรณ
สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 85905
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103981
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 45 ตร.ว. โครงการ นภาภัณฑ์แลนด์ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 45 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นภาภัณฑ์แลนด์
สุขุมวิท,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 85868
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009102591
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 80 ตร.ว. โครงการ เธียรธารานคร 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1,800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เธียรธารานคร 7
สัตหีบ-ฉะเชิงเทรา,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 24374
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103581
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านเดี่ยวทุกตำบล ใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี