ขายบ้านเดี่ยว ใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ซื้อบ้านเดี่ยวมือสอง สัตหีบ

ค้นหาพบ 24 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 15802
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009100121
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 39 ตร.ว. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 690,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 39 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุขุมวิท,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
690,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 85111
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103931
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-2-95 ไร่ โครงการ เธียรธารา ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2,260,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 1-2-95 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ เธียรธารา
สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,260,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 85105
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103351
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 48 ตร.ว. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1,235,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 48 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,235,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 85084
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103971
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 69 ตร.ว. โครงการ สามัคคี20 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1,082,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 69 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สามัคคี20
ยธ.บ่อนไก่-บ้านเตาถ่,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,082,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 32326
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103821
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1,565,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,565,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 32322
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103881
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 84 ตร.ว. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1,687,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 84 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุขุมวิท,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,687,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 32309
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103871
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 37 ตร.ว. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 772,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 37 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
772,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 32305
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103841
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 75 ตร.ว. ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2,024,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 75 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุขุมวิท,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,024,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 32287
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103741
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1,764,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุขุมวิท,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,764,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 32266
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103861
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 81 ตร.ว. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1,967,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 81 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,967,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 32253
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103811
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 48 ตร.ว. โครงการ ชื่นสุข 5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 48 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ชื่นสุข 5
สุขุมวิท(ทล.3),สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 24376
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103411
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1,700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 32260
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103801
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ จักรวัฒน์เบย์วิว ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ จักรวัฒน์เบย์วิว
สุขุมวิท,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,000,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 31963
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103851
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 40 ตร.ว. โครงการ วงเดือน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ วงเดือน
สุขุมวิท,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 31962
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103751
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุขุมวิท(ทล.3),สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 31947
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103791
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 81 ตร.ว. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1,415,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 81 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุขุมวิท,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,415,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 29736
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103691
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 54 ตร.ว. โครงการ รามนุช15 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1,290,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 54 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ รามนุช15
สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,290,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 29723
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103701
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 57 ตร.ว. โครงการ วงเดือน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 940,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 57 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ วงเดือน
สุขุมวิท,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
940,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 25670
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103651
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 45 ตร.ว. โครงการ ชื่นสุข 4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1,050,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 45 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ชื่นสุข 4
สุขุมวิท,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,050,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 25555
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103621
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 74 ตร.ว. โครงการ ร่มไม้แลนด์ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1,280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 74 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ร่มไม้แลนด์
สุขุมวิท,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 25664
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103661
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 52 ตร.ว. โครงการ จักรวัฒน์เบย์วิว ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1,166,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 52 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ จักรวัฒน์เบย์วิว
สุขุมวิท,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,166,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 24386
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103601
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 39 ตร.ว. โครงการ ชื่นสุข 5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 580,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 39 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ชื่นสุข 5
สุขุมวิท,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
580,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 24372
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009102661
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 80 ตร.ว. โครงการ เธียรธารานคร7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1,800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เธียรธารานคร7
สัตหีบ-ฉะเชิงเทรา,สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 370-501-2: 427-671-3: 370-518-21
รหัสทรัพย์ : 24374
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009103581
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านเดี่ยวทุกตำบล ใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี