ขายบ้านเดี่ยว ใน อ. จ.เชียงราย

ขายบ้านเดี่ยว ใน อ. จ.เชียงราย ,บ้านเดี่ยวมือสอง ใน อ. จ.เชียงราย

ค้นหาพบ 3 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว  จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 114 ตร.ว.  ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย  ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พาน
เชียงราย
เนื้อที่ : 114 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
แม่แก้วเหนือ-บ้านใหม,พาน,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 85162
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5705100521
บ้านเดี่ยว  จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 167 ตร.ว.  ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เวียงเชียงรุ้ง
เชียงราย
เนื้อที่ : 167 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีเวียง-แม่เลียบ,เวียงเชียงรุ้ง,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
370,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 84234
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5702101011
บ้านเดี่ยว  จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 89 ตร.ว.  ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เทิง
เชียงราย
เนื้อที่ : 89 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เทิง,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
370,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 29339
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5704100391
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านเดี่ยวทุกตำบล ใน อ. จ.เชียงราย