ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.เชียงราย

ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.เชียงราย ,บ้านเดี่ยวมือสอง ใน จ.เชียงราย

ค้นหาพบ 10 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 114 ตร.ว. ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พาน
เชียงราย
เนื้อที่ : 114 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
แม่แก้วเหนือ-บ้านใหม,พาน,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 85162
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5705100521
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 76 ตร.ว. ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 451,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
เทิง
เชียงราย
เนื้อที่ : 76 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เทิง,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
451,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91401
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : CRI5301
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 125 ตร.ว. โครงการ 4 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
ขุนตาล
เชียงราย
เนื้อที่ : 125 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ 4
ขุนตาล,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
500,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91262
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : CRI560005
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 158 ตร.ว. ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย 460,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
พาน
เชียงราย
เนื้อที่ : 158 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พาน,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
460,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91105
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : CRI560002
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
เทิง
เชียงราย
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
บ้านเดี่ยว
เทิง,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
800,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90936
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : CRI5501
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 120 ตร.ว. ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 530,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
เทิง
เชียงราย
เนื้อที่ : 120 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เทิง,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
530,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90849
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : CRI5309
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 95 ตร.ว. ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 720,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
เทิง
เชียงราย
เนื้อที่ : 95 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เทิง,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
720,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90697
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : CRI560004
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 146 ตร.ว. ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
บ้านเดี่ยว
แม่สาย
เชียงราย
เนื้อที่ : 146 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
แม่สาย,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
1,000,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 90475
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : CRI560003
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 167 ตร.ว. ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เวียงเชียงรุ้ง
เชียงราย
เนื้อที่ : 167 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีเวียง-แม่เลียบ,เวียงเชียงรุ้ง,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
370,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 84234
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5702101011
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 89 ตร.ว. ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เทิง
เชียงราย
เนื้อที่ : 89 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เทิง,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
370,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 29339
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5704100391
Previous 1 Next