ขายบ้านเดี่ยว ใน จ.เชียงราย

ซื้อบ้านเดี่ยว เชียงราย

ค้นหาพบ 17 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 194 ตร.ว. โครงการ บ้านร่องขุ่น ต.ป่าตาล อ.เทิง จ.เชียงราย 410,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เทิง
เชียงราย
เนื้อที่ : 194 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านร่องขุ่น
เทิง,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
410,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 25721
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5704100381
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-1-10 ไร่ โครงการ บ้านแม่อ้อดงชัย ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 630,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พาน
เชียงราย
เนื้อที่ : 1-1-10 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านแม่อ้อดงชัย
พาน,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
630,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 22636
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5705100681
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 114 ตร.ว. โครงการ บ้านทุ่งทองกวาว ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พาน
เชียงราย
เนื้อที่ : 114 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านทุ่งทองกวาว
แม่แก้วเหนือ-บ้านใหม,พาน,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 85162
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5705100521
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 119 ตร.ว. ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย 365,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พาน
เชียงราย
เนื้อที่ : 119 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พาน,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
365,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 32707
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5705100781
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 346 ตร.ว. โครงการ บ้านเด่น ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 635,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พาน
เชียงราย
เนื้อที่ : 346 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านเด่น
พหลโยธินสายใน,พาน,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
635,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 30351
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5705100651
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 167 ตร.ว. ต.ทุ่งก่อ จ.เชียงราย 497,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว

เชียงราย
เนื้อที่ : 167 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีเวียง-แม่เลียบ,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
497,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 84234
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5702101011
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 238 ตร.ว. ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พาน
เชียงราย
เนื้อที่ : 238 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พาน,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 84471
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5705100821
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 117 ตร.ว. ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองเชียงราย
เชียงราย
เนื้อที่ : 117 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองเชียงราย,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 83506
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5701102621
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 78 ตร.ว. ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เชียงแสน
เชียงราย
เนื้อที่ : 78 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เชียงแสน,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 83416
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5708100211
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 72 ตร.ว. ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองเชียงราย
เชียงราย
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองเชียงราย,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 32716
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5701102631
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 2-0-6 ไร่ ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พาน
เชียงราย
เนื้อที่ : 2-0-6 ไร่
บ้านเดี่ยว
พาน,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 32699
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5705100811
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 136 ตร.ว. ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พาน
เชียงราย
เนื้อที่ : 136 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พหลโยธิน,พาน,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 32054
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5705100831
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 132 ตร.ว. ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 560,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พาน
เชียงราย
เนื้อที่ : 132 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พาน,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
560,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 30346
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5705100801
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 89 ตร.ว. ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 550,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เทิง
เชียงราย
เนื้อที่ : 89 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เทิง,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
550,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 29339
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5704100391
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 167 ตร.ว. ต.ทุ่งก่อ จ.เชียงราย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว

เชียงราย
เนื้อที่ : 167 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีเวียง-แม่เลียบ,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 83554
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5702101012
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 157 ตร.ว. ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 440,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เชียงแสน
เชียงราย
เนื้อที่ : 157 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เชียงแสน,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
440,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 22563
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5708100201
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-0-7 ไร่ ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พาน
เชียงราย
เนื้อที่ : 1-0-7 ไร่
บ้านเดี่ยว
พาน,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 18656
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5705100731
Previous 1 Next