โครงการบ้าน บ้านสวนแสนสุข อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ค้นหาพบ 24 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 175.2 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 175.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 11449
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604108381
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 80.2 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,120,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 80.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,120,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24302
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604110151
บ้านแฝด ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,260,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต-นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,260,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24269
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109271
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 167 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,660,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 167 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
ทล.315,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,660,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 21634
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109751
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 84.5 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 930,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 84.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
930,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 20717
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604108771
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 115.7 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 115.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
ทล.305(กม.50-51),องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 20253
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604110991
บ้านแฝด ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 64 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 64 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,000,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 16628
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109281
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 52.5 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 52.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต-นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 16422
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604111321
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 107.2 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,220,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 107.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต-นครนายก(ทล305,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,220,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 14453
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604110981
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 97.4 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 97.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,100,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 14410
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109481
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 80.5 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,120,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 80.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต - นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,120,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24309
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109471
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 160 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,660,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 160 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,660,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24294
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109381
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 48.6 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 48.6 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24292
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109451
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 84.6 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 950,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 84.6 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
ทล.305,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
950,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 19323
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109961
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 95.3 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 95.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
ทล.305,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,350,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 15153
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109411
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 64 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 64 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
ทล.305,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 14393
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109851
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 160 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,550,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 160 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,550,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 12264
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109361
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 84 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 84 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 85055
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604112611
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 68.2 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 850,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 68.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
ทล.305,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
850,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 33718
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604112221
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 64 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 64 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
ทล.305,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 33508
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604112201
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 65.1 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 990,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 65.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
990,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 16713
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109421
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 107 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 107 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต-นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,300,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 12155
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604111781
บ้านแฝด ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 63.9 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,500,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 63.9 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต - นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,500,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 17787
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604110681
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 56.2 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 755,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 56.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
755,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 21977
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604110561
Previous 1 Next


 

ค้นหาโครงการบ้าน อื่นๆ ใน อำเภอองครักษ์ จ.นครนายก

ทุกโครงการ
บ้านสายน้ำ
เคียงบึงแลนด์
เทพารักษ์เลคแลนด์
เอเวอร์กรีนวิลล์
แกรนด์โมเดอร์นแลนด์
แนนซี่แลนด์
แผ่นดินทอง
แสงตะวันการ์เด้นท์
ไร่เรืองรมย์
กรีนแลนด์
ก้าวหน้าพัฒนา
อรสุขคลอง 24
คริสตัลแลนด์
คลอง 16 พาราไดร์
จักรสุภา 5
ชุติกาญจน์การ์เด้นวิลล์
ทานตะวัน
นิติโชติ 1
นิธิโชติ 2
บ้านและสวนปภัสรา
บ้านทิวาสุข
บ้านธารน้ำใส
บ้านสวนแสนสุข
บ้านสวนกลางน้ำ
บ้านสวนคลอง 14
บ้านสวนนนทรี
บ้านสวนปภัสสรา
บ้านสวนสายธาร
บ้านสวนสายน้ำ
บ้านสายธารน้ำใส
ปาล์มแลนด์
พัสวีองครักษ์
พาราไดซ์
พิชญ์สินีแลนด์
พี.เอส.กรีนแลนด์
ฟ้างามน้ำสะอาด
รังสิต-องครักษ์ การ์เด้นวิลล์
รังสิต-องครักษ์ การ์เด้นวิลล์ 2
ลิลลี่แลนด์
วิชั่นแลนด์
สยามยานยนต์
สวนแสนสุข
สวนกลางน้ำ
สวนทองทิพย์
สวนทิพย์
สินธรแลนด์
หมู่บ้านแสงตะวันการ์เด้นท์
หมู่บ้านทิวาสุข
หมู่บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์การ์เด้นวิลล์
องครักษ์ธานี
อรสุข
อรสุข คลอง 16
อรสุข คลอง 24
อรสุข-ริมน้ำ
อรุณสวัสดิ์แลนด์
อัครธานี
อัชฌาแลนด์
ทองสถิตย์วิลล่า
สวนทิพย์ 3
ฟ้างามน้ำสะอาด2
แนนซีแลนด์3
แผ่นดินทอง2
ปาล์มแลนด์(ไม่จัดสรร)
แนนซี่แลนด์ 4
แสงสุมณ
ค.บ้านสายน้ำ
ที่ดินแบ่งขายองครักษ์

ค้นหาโครงการ อำเภออื่นๆ ใน จ.นครนายก