ขายบ้านมือสอง ใน จ.อุดรธานี

ขายบ้าน ใน จ.อุดรธานี ,บ้านมือสอง ใน จ.อุดรธานี

ค้นหาพบ 124 รายการ
หน้า 1 จาก 5
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 3-1-27 ไร่ โครงการ เครือหวายดิน ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 1,050,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 3-1-27 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ เครือหวายดิน
บ้านตาด-หนองประเสริฐ,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,050,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83553
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112471
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 54 ตร.ว. โครงการ เหล่าเชียงสม ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 54 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เหล่าเชียงสม
กุมภวาปี-หนองหาน,กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83537
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104101071
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 139 ตร.ว. โครงการ พรสันติ ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านดุง
อุดรธานี
เนื้อที่ : 139 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ พรสันติ
สุมเส้า-บ้านดุง,บ้านดุง,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
140,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26094
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4111100021
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 99 ตร.ว. โครงการ เหล่ามะแงว ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 165,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านผือ
อุดรธานี
เนื้อที่ : 99 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เหล่ามะแงว
บ้านผืน-นาคำไฮ 2098,บ้านผือ,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
165,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26032
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4117100161
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 91 ตร.ว. โครงการ สามัคคี ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 275,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
น้ำโสม
อุดรธานี
เนื้อที่ : 91 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สามัคคี
บ้านผือ - น้ำโสม,น้ำโสม,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
275,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 20292
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4118100111
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 79 ตร.ว. ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ทุ่งฝน
อุดรธานี
เนื้อที่ : 79 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน,ทุ่งฝน,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
400,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 18117
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4107100101
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 96 ตร.ว. โครงการ จอมศรี ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 1,140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 96 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ จอมศรี
ชนบทบำรุง,กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,140,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 17632
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104100641
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 46 ตร.ว. โครงการ นาแบก ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 46 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นาแบก
กุมภวาปี-หนองหาน,กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 17630
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104100911
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 666,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลี่ยงเมือง-หนองใส,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
666,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83361
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112001
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ เครือหวายดิน ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เครือหวายดิน
เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26197
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101111711
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 117 ตร.ว. โครงการ หมูทองธานี ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 117 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมูทองธานี
เลี่ยงเมือง,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 85082
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112321
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มิตรภาพ,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
750,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 85068
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112461
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 87 ตร.ว. ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 819,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 87 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มิตรภาพ,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
819,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 84983
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112581
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 176 ตร.ว. โครงการ ดงเรือง ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 176 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ดงเรือง
มิตรภาพ,กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
300,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 84785
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104100441
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 84672
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104101051
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 321 ตร.ว. โครงการ เหล่าเชียงสม ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 896,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 321 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เหล่าเชียงสม
หนองหาน-กุมภวาปี,กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
896,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 84659
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104101031
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 62 ตร.ว. ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 470,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 62 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี-อุดรธานี,กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
470,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 84449
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104100861
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 288 ตร.ว. ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 260,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีธาตุ
อุดรธานี
เนื้อที่ : 288 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีธาตุ,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
260,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 84019
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4109100141
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 99 ตร.ว. โครงการ หมูทองธานี ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 99 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมูทองธานี
สายเลี่ยงเมืองอุดรธานี,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
750,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83904
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112441
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 34 ตร.ว. ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 34 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อุดรฯ-ขอนแก่น,กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83879
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104101061
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 110 ตร.ว. ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 442,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 110 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
442,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83686
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104101091
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 54 ตร.ว. ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 465,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 54 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี-ศรีธาตุ ทล2,กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
465,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83594
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104101101
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 173 ตร.ว. ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 173 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
หนองแสง-ห้วยเกิ้ง,กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
750,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83573
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104100311
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 87 ตร.ว. ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 869,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 87 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อุดรธานี-หนองคาย,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
869,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83458
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112501
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 121 ตร.ว. ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 121 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายกุมภวาปี-ศรีธาตุ,กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83457
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104101111
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 157 ตร.ว. ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 1,960,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 157 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มิตรภาพ,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,960,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83370
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101111311
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 82 ตร.ว. โครงการ หมูทองธานี ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 580,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 82 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมูทองธานี
เลี่ยงเมื่อง-หนองใส,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
580,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83336
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112341
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 104 ตร.ว. โครงการ หนองบัวบาน ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หนองวัวซอ
อุดรธานี
เนื้อที่ : 104 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนองบัวบาน
อุดร-วังสะพุง,หนองวัวซอ,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 27672
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4103100171
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 265 ตร.ว. โครงการ นิคม 1 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 1,396,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 265 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นิคม 1
อุดรธานี-วังสะพุง,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,396,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26832
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112261
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 75 ตร.ว. โครงการ แสงสว่าง ต.สีออ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 75 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ แสงสว่าง
พรประจักษ์-โนนสะอาด,กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26130
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104100831
Previous 1 2 3 4 5 Next