ขายที่ดินเปล่า ใน จ.ยโสธร

ขายที่ดิน ยโสธร

ค้นหาพบ 21 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ บ้านบาก ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 80,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านบาก
แจ้งสนิท,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
80,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 17251
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501101591
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 143.2 ตร.ว. โครงการ บ้านบาก ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 105,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 143.2 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านบาก
แจ้งสนิท,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
105,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 12135
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501101011
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ บ้านบาก ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 72,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านบาก
แจ้งสนิท,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
72,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 11950
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501100741
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ บ้านบาก ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 65,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านบาก
แจ้งสนิท,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
65,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 10433
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501101081
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. โครงการ บ้านตาดทอง ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านตาดทอง
แจ้งสนิท,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 20901
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501100281
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 90 ตร.ว. โครงการ บ้านบาก ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 68,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 90 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านบาก
แจ้งสนิท,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
68,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 17549
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501100101
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 90 ตร.ว. โครงการ บ้านบาก ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 75,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 90 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านบาก
แจ้งสนิท,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
75,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 17008
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501100081
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ บ้านบาก ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 80,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านบาก
แจ้งสนิท,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
80,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 13455
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501101291
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 171.5 ตร.ว. ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 171.5 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 12530
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501100251
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ บ้านบาก ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 72,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านบาก
แจ้งสนิท,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
72,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 12335
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501100831
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 90.1 ตร.ว. โครงการ บ้านบาก ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 90,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 90.1 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านบาก
แจ้งสนิท,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
90,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 11719
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501100191
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 90 ตร.ว. โครงการ บ้านบาก ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 75,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 90 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านบาก
แจ้งสนิท,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
75,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 11562
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501100471
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ บ้านบาก ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านบาก
แจ้งสนิท,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 11343
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501100131
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 90 ตร.ว. โครงการ บ้านบาก ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 68,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 90 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านบาก
แจ้งสนิท,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
68,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 10873
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501100711
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 97 ตร.ว. โครงการ บ้านตาดทอง ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 97 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านตาดทอง
แจ้งสนิท,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
100,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 10812
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501100381
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 199.5 ตร.ว. โครงการ บ้านบาก ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 199.5 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านบาก
แจ้งสนิท,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 10757
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501100491
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. โครงการ บ้านบาก ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านบาก
แจ้งสนิท,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 10639
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501100881
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ บ้านบาก ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 80,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านบาก
แจ้งสนิท,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
80,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 10465
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501101221
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 129.3 ตร.ว. โครงการ บ้านบาก ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 105,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 129.3 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านบาก
แจ้งสนิท,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
105,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 10424
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501100701
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 120 ตร.ว. โครงการ บ้านตาดทอง ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 120 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านตาดทอง
แจ้งสนิท,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
100,000 บาท
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 10301
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501100821
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 98 ตร.ว. โครงการ บ้านตาดทอง ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองยโสธร
ยโสธร
เนื้อที่ : 98 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านตาดทอง
แจ้งสนิท,เมืองยโสธร,ยโสธร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาร้อยเอ็ด
โทร : (043) 523-310-7
รหัสทรัพย์ : 10837
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3501100931
Previous 1 Next