ขายที่ดินเปล่า ใน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ขายที่ดิน กุมภวาปี

ค้นหาพบ 4 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 247 ตร.ว. โครงการ โนนสิมมา ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 247 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ โนนสิมมา
กุมภวาปี-ห้วยเกิ้ง,กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 19096
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104100381
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 96 ตร.ว. โครงการ ตูมใต้ ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 105,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 96 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ตูมใต้
กุมภวาปี-วังสามหมอ,กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
105,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 17105
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104100181
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-20 ไร่ ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 85,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 1-0-20 ไร่
ที่ดินเปล่า
กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
85,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 16822
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104100431
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 99 ตร.ว. โครงการ ดงเรือง ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 99,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 99 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ดงเรือง
มิตรภาพ (ทล. 2),กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
99,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 13408
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104100321
Previous 1 Next