ขายที่ดินเปล่า ใน จ.สุพรรณบุรี

ขายที่ดินเปล่า ใน จ.สุพรรณบุรี ,ที่ดินเปล่ามือสอง ใน จ.สุพรรณบุรี

ค้นหาพบ 3 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 12-0-7 ไร่ ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 11,237,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 12-0-7 ไร่
ที่ดินเปล่า
ถนนสายคันกั้นน้ำโพธิ์พระยา - บ้านกล้วย (ทล.3507),ศรีประจันต์,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
11,237,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30983
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10114(1)
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 199 ตร.ว. ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 199 ตร.ว.
ที่ดิน
อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0818823917
รหัสทรัพย์ : 86873
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7209900047
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 201 ตร.ว. ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
เนื้อที่ : 201 ตร.ว.
ที่ดิน
ช้างดำหัว-หนองกุฎีทอ,อู่ทอง,สุพรรณบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสุพรรณบุรี
โทร : (035) 522-512-5: 501-339
รหัสทรัพย์ : 86879
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7209101301
Previous 1 Next