ขายที่ดินเปล่า ใน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ขายที่ดินเปล่า ใน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ,ที่ดินเปล่ามือสอง ใน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ค้นหาพบ 3 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า  จาก  เนื้อที่ 96 ตร.ว.  ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 559,440 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
มวกเหล็ก
สระบุรี
เนื้อที่ : 96 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สายบ้านซับพริก - บ้านซับบอน,มวกเหล็ก,สระบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
559,440 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31269
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10187
ที่ดินเปล่า  จาก  เนื้อที่ 54 ตร.ว.  ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 480,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
มวกเหล็ก
สระบุรี
เนื้อที่ : 54 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สายบ้านซับพริก - บ้านซับบอน,มวกเหล็ก,สระบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
480,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31540
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L11056
ที่ดินเปล่า  จาก  เนื้อที่ 108 ตร.ว.  โครงการ พระคุณแม่ฟาร์ม ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 173,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
มวกเหล็ก
สระบุรี
เนื้อที่ : 108 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ พระคุณแม่ฟาร์ม
นิคมสร้างตน สาย 3,มวกเหล็ก,สระบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
173,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 14179
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1911100791
Previous 1 Next

ค้นหาที่ดินเปล่าทุกตำบล ใน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี