ขายที่ดินเปล่า ใน จ.สระแก้ว

ขายที่ดินเปล่า สระแก้ว

ค้นหาพบ 13 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 150 ตร.ว. โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 117,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ตาพระยา
สระแก้ว
เนื้อที่ : 150 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา
ตาพระยา,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
117,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24282
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2703100261
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 300 ตร.ว. โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 235,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ตาพระยา
สระแก้ว
เนื้อที่ : 300 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา
ตาพระยา,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
235,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24281
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2703100281
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 220 ตร.ว. โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 265,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ตาพระยา
สระแก้ว
เนื้อที่ : 220 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา
ตาพระยา,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
265,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24262
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2703100161
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-16 ไร่ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 437,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ตาพระยา
สระแก้ว
เนื้อที่ : 1-0-16 ไร่
ที่ดินเปล่า
ตาพระยา,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
437,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 12220
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2703100331
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 220 ตร.ว. โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 172,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ตาพระยา
สระแก้ว
เนื้อที่ : 220 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา
ตาพระยา,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
172,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24344
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2703100191
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-39 ไร่ ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 185,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองสระแก้ว
สระแก้ว
เนื้อที่ : 1-0-39 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายบ้านแก้ง-เขาสิงโต,เมืองสระแก้ว,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
185,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24331
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2701100691
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 300 ตร.ว. โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 216,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ตาพระยา
สระแก้ว
เนื้อที่ : 300 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา
ตาพระยา-ละหานทราย,ตาพระยา,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
216,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24325
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2703100061
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 300 ตร.ว. โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 235,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ตาพระยา
สระแก้ว
เนื้อที่ : 300 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา
ตาพระยา,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
235,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24291
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2703100201
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 150 ตร.ว. โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 108,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ตาพระยา
สระแก้ว
เนื้อที่ : 150 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา
ตาพระยา,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
108,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24286
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2703100121
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 220 ตร.ว. โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 172,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ตาพระยา
สระแก้ว
เนื้อที่ : 220 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา
ตาพระยา,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
172,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24255
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2703100211
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 102 ตร.ว. ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 65,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองสระแก้ว
สระแก้ว
เนื้อที่ : 102 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สุวรรณศร(ทล.33),เมืองสระแก้ว,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
65,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 11098
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2701100611
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 4-0-0 ไร่ ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 240,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองสระแก้ว
สระแก้ว
เนื้อที่ : 4-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
ทล.33,เมืองสระแก้ว,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
240,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 11805
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2701101341
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 102.1 ตร.ว. ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 72,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองสระแก้ว
สระแก้ว
เนื้อที่ : 102.1 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สายบ้านแก้ง-เขาสิงโต,เมืองสระแก้ว,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
72,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24340
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2701100561
Previous 1 Next