ขายที่ดินเปล่า ใน จ.สระแก้ว

ขายที่ดินเปล่า ใน จ.สระแก้ว ,ที่ดินเปล่ามือสอง ใน จ.สระแก้ว

ค้นหาพบ 11 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 102 ตร.ว. ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองสระแก้ว
สระแก้ว
เนื้อที่ : 102 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สุวรรณศร(ทล.33),เมืองสระแก้ว,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 11098
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2701100611
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 220 ตร.ว. โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 132,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ตาพระยา
สระแก้ว
เนื้อที่ : 220 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา
ตาพระยา,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
132,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 33927
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 27-03-1-0021-1
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 300 ตร.ว. โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ตาพระยา
สระแก้ว
เนื้อที่ : 300 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา
ตาพระยา,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 33688
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 27-03-1-0020-1
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 150 ตร.ว. โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ตาพระยา
สระแก้ว
เนื้อที่ : 150 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา
ตาพระยา,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
100,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 33624
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 27-03-1-0012-1
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 150 ตร.ว. โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ตาพระยา
สระแก้ว
เนื้อที่ : 150 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา
ตาพระยา,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
100,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 33468
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 27-03-1-0026-1
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 300 ตร.ว. โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ตาพระยา
สระแก้ว
เนื้อที่ : 300 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา
ตาพระยา,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 33899
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 27-03-1-0028-1
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 220 ตร.ว. โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 160,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ตาพระยา
สระแก้ว
เนื้อที่ : 220 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา
ตาพระยา,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
160,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 33851
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 27-03-1-0019-1
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-39 ไร่ ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 160,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองสระแก้ว
สระแก้ว
เนื้อที่ : 1-0-39 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายบ้านแก้ง-เขาสิงโต,เมืองสระแก้ว,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
160,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 33785
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 27-01-1-0069-1
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 102 ตร.ว. ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองสระแก้ว
สระแก้ว
เนื้อที่ : 102 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สุวรรณศร(ทล.33),เมืองสระแก้ว,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 86278
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2701100601
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 1-0-16 ไร่ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 410,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
ตาพระยา
สระแก้ว
เนื้อที่ : 1-0-16 ไร่
ที่ดิน
ตาพระยา,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
410,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 91926
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 27-03-1-0033-1
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 300 ตร.ว. โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 180,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
ตาพระยา
สระแก้ว
เนื้อที่ : 300 ตร.ว.
ที่ดิน - โครงการ เมืองใหม่ตาพระยา
ตาพระยา-ละหานทราย,ตาพระยา,สระแก้ว
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
180,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 91925
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 27-03-1-0006-1
Previous 1 Next