ค้นหาบ้านโครงการ อื่นๆ ใน อำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ขายที่ดินเปล่า ใน อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ขายที่ดินเปล่า ดำเนินสะดวก

ค้นหาพบ 3 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า  จาก  เนื้อที่ 2-0-66 ไร่  โครงการ บ้านสวนดำเนิน ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 1,215,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ดำเนินสะดวก
ราชบุรี
เนื้อที่ : 2-0-66 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดำเนิน
ทล.3336,ดำเนินสะดวก,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,215,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 22739
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7004100011
ที่ดินเปล่า  จาก  เนื้อที่ 2-0-49 ไร่  โครงการ บ้านสวนดำเนิน ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ดำเนินสะดวก
ราชบุรี
เนื้อที่ : 2-0-49 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดำเนิน
ทางหลวงหมายเลข3336,ดำเนินสะดวก,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 13043
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7004100041
ที่ดินเปล่า  จาก  เนื้อที่ 1-2-47 ไร่  โครงการ บ้านสวนดำเนิน ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 780,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ดำเนินสะดวก
ราชบุรี
เนื้อที่ : 1-2-47 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดำเนิน
ทางหลวงหมายเลข3215,ดำเนินสะดวก,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
780,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 18570
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7004100021
Previous 1 Next