ขายที่ดินเปล่า ใน จ.พิษณุโลก

ขายที่ดินเปล่า ใน จ.พิษณุโลก ,ที่ดินเปล่ามือสอง ใน จ.พิษณุโลก

ค้นหาพบ 5 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 3-0-99 ไร่ ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
วัดโบสถ์
พิษณุโลก
เนื้อที่ : 3-0-99 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านนาขาม - บ้านนาน้อย,วัดโบสถ์,พิษณุโลก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
420,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31792
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L09062(2)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 3-0-95 ไร่ ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 419,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
วัดโบสถ์
พิษณุโลก
เนื้อที่ : 3-0-95 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านนาขาม - บ้านนาน้อย,วัดโบสถ์,พิษณุโลก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
419,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31667
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L09062(1)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-93 ไร่ ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
วัดโบสถ์
พิษณุโลก
เนื้อที่ : 1-0-93 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านนาคาม,วัดโบสถ์,พิษณุโลก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31091
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10088
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-10 ไร่ ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 430,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ที่ดินเปล่า
วัดโบสถ์
พิษณุโลก
เนื้อที่ : 2-0-10 ไร่
ที่ดินเปล่า
วัดโบสถ์,พิษณุโลก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
430,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 91022
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : PLK5304
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 347 ตร.ว. โครงการ โครงการกองทัพภาคที่ 3 ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางระกำ
พิษณุโลก
เนื้อที่ : 347 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ โครงการกองทัพภาคที่ 3
พิษณุโลก-บางระกำ,บางระกำ,พิษณุโลก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาพิษณุโลก
โทร : (055) 378-100-5
รหัสทรัพย์ : 23777
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6504100691
Previous 1 Next