ขายที่ดินเปล่า ใน ต. อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ขายที่ดินเปล่า ใน ต. อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ,ที่ดินเปล่ามือสอง ใน ต. อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ค้นหาพบ 55 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 183,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 11 ฝั่งตะวันตก,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
183,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31828
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L455
ที่ดินเปล่า จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 183,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 11 ตะวันตก,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
183,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31745
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L408
ที่ดินเปล่า จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 183,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 11,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
183,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31709
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L529
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-27 ไร่ ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1,420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 2-0-27 ไร่
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 13 ฝั่งตะวันออก,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,420,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31706
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L532
ที่ดินเปล่า จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 183,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 11,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
183,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31680
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L505
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 655,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 10 ฝั่งตะวันออก,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
655,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31481
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L07191
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 4-0-15 ไร่ ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1,849,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 4-0-15 ไร่
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 8 (ฝั่งตะวันออก),หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,849,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31475
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L309(3)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 3-0-0 ไร่ ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 4,809,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 3-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
เลียบคลองซอยที่ 8,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
4,809,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31447
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L341
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 4-0-0 ไร่ ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1,785,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 4-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 11 ฝั่งตะวันออก (ปท.3022),หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
1,785,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31320
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L11007(2)
ที่ดินเปล่า จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 183,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 11 (ฝั่งตะวันตก),หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
183,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30954
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L05002
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-0 ไร่ ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 916,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 2-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านบึงใหญ่-บ้านหนองศาลา,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
916,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30950
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L08154
ที่ดินเปล่า จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 171,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 11 ฝั่งตะวันตก (คลองซอยที่ 11 ฝั่งตะวันตก),หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
171,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30921
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L10211
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 64 ตร.ว. ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 64 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 8,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 22363
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304200131
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 312.4 ตร.ว. ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 312.4 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
รังสิต-นครนายก,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 22353
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304200431
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 105 ตร.ว. ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 150,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 105 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
รังสิต-นครนายก,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
150,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 20949
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304200221
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 101.5 ตร.ว. โครงการ รุ่งสว่างพาร์ควิลล์ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 180,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 101.5 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ รุ่งสว่างพาร์ควิลล์
เลียบคลอง9,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
180,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 20549
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304200381
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 61 ตร.ว. อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 61 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลองเก้าฝั่งตะ,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 18049
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304200101
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง12,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 15772
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304200211
ที่ดินเปล่า จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 170,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
170,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85583
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L14005
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 72 ตร.ว. อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 452,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 9 ฝั่งตะวันออก,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
452,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85538
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L13019(3)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 84 ตร.ว. ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 483,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 84 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 9 ฝั่งตะวันออก,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
483,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85397
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L13019(1)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 85 ตร.ว. ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 486,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 85 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 9 ฝั่งตะวันออก,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
486,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85264
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : L13019(2)
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 90 ตร.ว. โครงการ อภิลาภาแลนด์ ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 90 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ อภิลาภาแลนด์
เลียบคลองสิบ(ทล.3261),หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 23910
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304100761
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. โครงการ พี.เอส.แลนด์ 2 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 252,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ พี.เอส.แลนด์ 2
รังสิต-นครนายก,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
252,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 22464
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304100701
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 118 ตร.ว. โครงการ รุ่งสว่างพาร์ควิลล์ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 118 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ รุ่งสว่างพาร์ควิลล์
เลียบคลอง9,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 23953
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304100071
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. โครงการ ไอยรา ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ไอยรา
เลียบคลอง12,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 21181
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304100751
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 101.5 ตร.ว. โครงการ รุ่งสว่างพาร์ควิลล์ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 101.5 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ รุ่งสว่างพาร์ควิลล์
เลียบคลองเก้าฝั่งตะว,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 20752
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304200231
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 149 ตร.ว. โครงการ รุ่งสว่างพาร์ควิลล์ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 149 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ รุ่งสว่างพาร์ควิลล์
เลียบคลอง9ฝั่งตะวันออก,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 18571
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304200311
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 63 ตร.ว. โครงการ นิด้าแลนด์ ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 63 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ นิด้าแลนด์
รังสิต-นครนายก,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 16673
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304200281
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ นฤมลวิลล่า 2 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ นฤมลวิลล่า 2
เลียบคลองสิบสาม,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 13746
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304100021
Previous 1 2 Next

ค้นหาที่ดินเปล่าทุกตำบล ใน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี