ขายที่ดินเปล่า ใน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ขายที่ดินเปล่า ใน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ,ที่ดินเปล่ามือสอง ใน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ค้นหาพบ 60 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 154 ตร.ว. ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 260,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 154 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
260,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 21556
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402100941
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 156 ตร.ว. ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 260,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 156 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
260,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 21244
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402101321
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 119 ตร.ว. ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 119 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 21031
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402100691
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 72 ตร.ว. ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 120,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
120,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 8126827: 514765
รหัสทรัพย์ : 20771
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402101021
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-1-71 ไร่ ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 1,430,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 1-1-71 ไร่
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,430,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 20561
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402100271
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 80 ตร.ว. ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 20439
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402100051
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 72 ตร.ว. ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 120,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
120,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 8126827: 514765
รหัสทรัพย์ : 20162
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402101121
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 66 ตร.ว. ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 165,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 66 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
165,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 19284
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402101081
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
100,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 19108
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402100861
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 73 ตร.ว. ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 147,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 73 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
147,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 18786
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402101171
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 74 ตร.ว. ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 150,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 74 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
150,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 18620
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402100561
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 85 ตร.ว. ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 230,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 85 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
230,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 18166
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402100261
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 53 ตร.ว. ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 135,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 53 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
135,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 17966
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402101011
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 76 ตร.ว. ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 190,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 76 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
190,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 17751
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402100951
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 101 ตร.ว. ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 101 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 17386
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402100031
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 72 ตร.ว. ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 120,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
120,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 17102
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402101031
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 71 ตร.ว. โครงการ บางคล้า 1 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 145,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 71 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บางคล้า 1
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
145,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 17009
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402100751
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 43 ตร.ว. ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 87,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 43 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ทล.3121,บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
87,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 16006
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402101271
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
140,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 15911
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402101251
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 65 ตร.ว. ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 165,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 65 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
165,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 14599
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402100631
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 72 ตร.ว. โครงการ บางคล้า 2 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 120,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บางคล้า 2
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
120,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 14574
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402100621
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 99 ตร.ว. โครงการ สุฑาทิพย์ ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 250,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 99 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สุฑาทิพย์
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
250,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 14362
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402100061
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
100,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 14288
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402100491
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
140,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 14284
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402101151
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 101 ตร.ว. ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 203,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 101 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
203,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 14149
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402101211
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 105 ตร.ว. ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 105 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 13945
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402100801
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
100,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 13864
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402100251
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 66 ตร.ว. ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 165,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 66 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
165,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 13502
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402100681
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 140 ตร.ว. ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 140 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
350,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 13325
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402100291
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 72 ตร.ว. ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 180,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
บางคล้า,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
180,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 13054
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2402100381
Previous 1 2 3 Next