ขายบ้านเดี่ยว ในจ.อุดรธานี จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายบ้านเดี่ยว อุดรธานี ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาพบ 106 รายการ
หน้า 1 จาก 4
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 3-1-27 ไร่ โครงการ เครือหวายดิน ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 3-1-27 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ เครือหวายดิน
บ้านตาด-หนองประเสริฐ,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83553
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112471
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 54 ตร.ว. โครงการ เหล่าเชียงสม ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 54 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เหล่าเชียงสม
กุมภวาปี-หนองหาน,กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83537
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104101071
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 62.5 ตร.ว. โครงการ วังปลาเปา ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 630,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 62.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ วังปลาเปา
เลี่ยงเมือง,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
630,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26173
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101111751
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 139 ตร.ว. โครงการ พรสันติ ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านดุง
อุดรธานี
เนื้อที่ : 139 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ พรสันติ
สุมเส้า-บ้านดุง,บ้านดุง,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
140,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26094
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4111100021
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 99 ตร.ว. โครงการ เหล่ามะแงว ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านผือ
อุดรธานี
เนื้อที่ : 99 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เหล่ามะแงว
บ้านผืน-นาคำไฮ 2098,บ้านผือ,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
140,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26032
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4117100161
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 91 ตร.ว. โครงการ สามัคคี ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
น้ำโสม
อุดรธานี
เนื้อที่ : 91 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สามัคคี
บ้านผือ - น้ำโสม,น้ำโสม,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 20292
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4118100111
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 79 ตร.ว. ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ทุ่งฝน
อุดรธานี
เนื้อที่ : 79 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน,ทุ่งฝน,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
350,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 18117
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4107100101
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 96 ตร.ว. โครงการ จอมศรี ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 1,140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 96 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ จอมศรี
ชนบทบำรุง,กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,140,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 17632
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104100641
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 46 ตร.ว. โครงการ นาแบก ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 235,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 46 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ นาแบก
กุมภวาปี-หนองหาน,กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
235,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 17630
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104100911
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. โครงการ หมูทองธานี ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 930,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมูทองธานี
สายเลี่ยงเมืองอุดรธานี,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
930,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 16287
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101111791
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 30 ตร.ว. โครงการ ม่วงเฒ่า ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 120,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โนนสะอาด
อุดรธานี
เนื้อที่ : 30 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ม่วงเฒ่า
อุดร-ขอนแก่น,โนนสะอาด,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
120,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 13277
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4105100141
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 62 ตร.ว. โครงการ หนองขุ่น ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 62 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนองขุ่น
อุดร-วังสะพุง,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 00001
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101110791
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ หมูทองธานี 1 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 835,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมูทองธานี 1
เลี่ยงเมือง-หนองใส,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
835,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83361
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112001
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 70 ตร.ว. โครงการ สวัสดิการทหาร ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 855,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สวัสดิการทหาร
อุดรธานี-ขอนแก่น,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
855,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 83344
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112591
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ เครือหวายดิน ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 580,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เครือหวายดิน
เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
580,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26197
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101111711
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 1-0-18 ไร่ ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 1,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 1-0-18 ไร่
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 26180
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104100931
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 109 ตร.ว. โครงการ หมูทองธานี ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 520,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 109 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมูทองธานี
รอบเมือง,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
520,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 23324
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101111171
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 120 ตร.ว. โครงการ โคกแกคำเจริญ ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 240,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุดจับ
อุดรธานี
เนื้อที่ : 120 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โคกแกคำเจริญ
กุดจับ,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
240,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 30400
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4102100151
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 308 ตร.ว. โครงการ พันดอน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 308 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ พันดอน
ประสิทธิ์สรรพการ,กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 30362
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104100161
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 117 ตร.ว. โครงการ หมูทองธานี ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 750,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 117 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมูทองธานี
เลี่ยงเมือง,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
750,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 85082
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112321
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ โนนสูง ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โนนสูง
มิตรภาพ,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 85068
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112461
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 296 ตร.ว. โครงการ บ้านจันทร์ ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านดุง
อุดรธานี
เนื้อที่ : 296 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านจันทร์
สายบ้านดุง-บ้านม่วง,บ้านดุง,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
350,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 85059
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4111100041
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 87 ตร.ว. ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 905,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 87 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มิตรภาพ,เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
905,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 84983
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101112581
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 231 ตร.ว. ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 625,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านผือ
อุดรธานี
เนื้อที่ : 231 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อุดร-บ้านผือ,บ้านผือ,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
625,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 84968
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4117100251
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ หมูทองธานี ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมูทองธานี
เลี่ยงเมือง(ทล.2),เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 84962
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101103691
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 322 ตร.ว. ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 765,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 322 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มิตรภาพ,กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
765,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 84791
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104101081
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 176 ตร.ว. โครงการ ดงเรือง ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 176 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ดงเรือง
มิตรภาพ,กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
370,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 84785
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104100441
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 295,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
295,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 84672
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104101051
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 321 ตร.ว. โครงการ เหล่าเชียงสม ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 995,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กุมภวาปี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 321 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เหล่าเชียงสม
หนองหาน-กุมภวาปี,กุมภวาปี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
995,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 84659
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4104101031
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 171 ตร.ว. โครงการ บ้านผือ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 1,595,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านผือ
อุดรธานี
เนื้อที่ : 171 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านผือ
บ้านพับ-บ้านผือ,บ้านผือ,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,595,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 84646
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4117100261
Previous 1 2 3 4 Next