ค้นหาบ้านโครงการ อื่นๆ ใน อำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายบ้านเดี่ยว ในอ.บ้านค่าย จ.ระยอง จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายบ้านเดี่ยว บ้านค่าย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาพบ 5 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-0-55 ไร่ ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 2,325,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านค่าย
ระยอง
เนื้อที่ : 1-0-55 ไร่
บ้านเดี่ยว
สายบ้านเกาะ-มาบข่า,บ้านค่าย,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,325,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24430
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2105100391
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 93.7 ตร.ว. ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านค่าย
ระยอง
เนื้อที่ : 93.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เรียบคลองชลประทาน,บ้านค่าย,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
350,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24417
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2105100351
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 61.4 ตร.ว. โครงการ บ้านหนองกรับ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 735,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านค่าย
ระยอง
เนื้อที่ : 61.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านหนองกรับ
ทล.3138,บ้านค่าย,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
735,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 29724
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2105101011
บ้านเดี่ยว จาก 2105100991 ชั้น เนื้อที่ 65 ตร.ว. ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 1,675,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านค่าย
ระยอง
เนื้อที่ : 65 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พัฒนประเสริฐ,บ้านค่าย,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,675,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 29708
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2105100991
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 67 ตร.ว. ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านค่าย
ระยอง
เนื้อที่ : 67 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านค่าย-บ้านบึง,บ้านค่าย,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 83999
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2105101031
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านเดี่ยวทุกตำบล ใน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาบ้านเดี่ยว อำเภออื่นๆ ใน จ.ระยอง จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์