ค้นหาบ้านเดี่ยวทุกอำเภอ ใน จ.ระยอง จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายบ้านเดี่ยว ในจ.ระยอง จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายบ้านเดี่ยว ในจ.ระยอง จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,บ้านเดี่ยวมือสอง ในจ.ระยอง จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาพบ 101 รายการ
หน้า 1 จาก 4
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 2102104851 ชั้น เนื้อที่ 51.4 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 51.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุขุมวิท,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 83638
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102104851
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 61.6 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 61.6 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24672
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102103231
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 43.3 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 950,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 43.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
950,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 83634
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105161
บ้านเดี่ยว จาก 2102104561 ชั้น เนื้อที่ 128 ตร.ว. โครงการ ฟายน์โฮม ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 128 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟายน์โฮม
เนินกระปรอก-หาดน้ำริ,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 30879
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102104561
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 42 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 720,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 42 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เทศบาล58,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
720,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 28440
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102104291
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 89.4 ตร.ว. โครงการ ฟายน์โฮม ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 1,490,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 89.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ฟายน์โฮม
เนินกระปรอก-หาดน้ำริ,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,490,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 28429
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102104031
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 77.1 ตร.ว. ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 77.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทางหลวงระยอง 3139,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,000,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24760
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101108651
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ยธ.สายเชิงเนิน-ชากบก,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24447
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101108941
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 74.8 ตร.ว. โครงการ ทรัพย์สมบูรณ์ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 74.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ทรัพย์สมบูรณ์
เนินกระปรอก-เขาภูดร,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 19205
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102102021
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 56 ตร.ว. โครงการ ทรัพย์สมบูรณ์ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 56 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ทรัพย์สมบูรณ์
เนินกระปรอก-เขาภูดร,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 16324
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102102751
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 139.2 ตร.ว. ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 139.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุขุมวิท,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 12032
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101108991
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. โครงการ เจนจิรา 4 ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เจนจิรา 4
ยธ.บ้านแลง-เขาพระบาท,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24749
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101109521
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 53.2 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 882,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 53.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เทศบาล58,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
882,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 83365
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105411
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 57.8 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 57.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุขุมวิท,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 32288
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102103431
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ โครงการ . ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
แกลง
ระยอง
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ .
.,แกลง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24461
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2103101941
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 35 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 940,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 35 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุขุมวิท(ทล.3),บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
940,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 85008
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102104521
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 39.6 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 39.6 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เนินกระปรอก-หากน้ำริน,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 84967
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105711
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 45.9 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 1,270,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 45.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุขุมวิท(ทล.3),บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,270,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 84553
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102104381
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 38.1 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 38.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุขุมวิท,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 84507
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102104871
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 80.1 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 1,700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 80.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุขุมวิท,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 84399
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105261
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
แกลง
ระยอง
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทล.3164,แกลง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 84272
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2103101991
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 44 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 1,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 44 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เนินกระปรอก-หาดน้ำริ,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 84192
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105421
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 48 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 808,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 48 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เนินกระปรอก-หาดน้ำริ,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
808,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 84059
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105541
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 47.9 ตร.ว. โครงการ พัฒธา ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 47.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ พัฒธา
สุขุมวิท,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 83980
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105491
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 49.7 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 49.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
*,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 83863
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105671
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 60.9 ตร.ว. ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 60.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
*,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 83797
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105731
บ้านเดี่ยว จาก 2102105521 ชั้น เนื้อที่ 124.4 ตร.ว. ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 2,700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 124.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 83774
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105521
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 35 ตร.ว. โครงการ หมู่บ้านฟายน์โฮมส์ 15 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 845,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 35 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมู่บ้านฟายน์โฮมส์ 15
บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
845,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 83668
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102104831
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 72.3 ตร.ว. โครงการ หมู่บ้านฟายน์โฮมส์ (เฟส 2) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 1,400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 72.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมู่บ้านฟายน์โฮมส์ (เฟส 2)
เนินกระปรอก-หาดน้ำริ,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,400,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 83617
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105121
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 39.7 ตร.ว. โครงการ หมู่บ้านฟายน์โฮมส์ 12 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 820,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 39.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หมู่บ้านฟายน์โฮมส์ 12
สุขุมวิม,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
820,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 33693
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102104821
Previous 1 2 3 4 Next