ค้นหาบ้านเดี่ยวทุกอำเภอ ใน จ.ปราจีนบุรี จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายบ้านเดี่ยว ในจ.ปราจีนบุรี จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายบ้านเดี่ยว ในจ.ปราจีนบุรี จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,บ้านเดี่ยวมือสอง ในจ.ปราจีนบุรี จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาพบ 25 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 186 ตร.ว. ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 186 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุวรรณศร ทล.33,เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
420,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 21587
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2501101491
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 164 ตร.ว. ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 269,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ประจันตคาม
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 164 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุวรรณศร,ประจันตคาม,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
269,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 12479
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2507100821
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 51 ตร.ว. ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 970,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
นาดี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 51 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นาดี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
970,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 13748
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2503100591
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 34 ตร.ว. โครงการ หนึ่งและสอง ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 34 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนึ่งและสอง
เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 85096
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2501102081
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 46 ตร.ว. ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 1,300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 46 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทล.304,ศรีมหาโพธิ,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,300,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 83579
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2508101221
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 74 ตร.ว. ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 74 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทล.33,กบินทร์บุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 30780
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2502102101
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 95 ตร.ว. ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 95 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทล.ชนบทฯ,กบินทร์บุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 25861
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2502101871
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 194 ตร.ว. ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
นาดี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 194 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นาดี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24259
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2503100621
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 49.4 ตร.ว. โครงการ สองแควรีสอร์ท ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 49.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สองแควรีสอร์ท
กบินทร์บุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24225
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2502101421
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 339 ตร.ว. ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 640,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 339 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กบินทร์บุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
640,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 11445
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2502101771
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 163 ตร.ว. ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 325,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 163 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ปจ.4013,กบินทร์บุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
325,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 30551
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2502101961
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 92 ตร.ว. ต.รอบเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1,230,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 92 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,230,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 89439
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2501102051
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 193 ตร.ว. ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ประจันตคาม
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 193 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ประจันตคาม,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 85996
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2507100981
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 258 ตร.ว. ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
นาดี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 258 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทล.3290,นาดี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 85825
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2503100801
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 208 ตร.ว. ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีมโหสถ
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 208 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทล.319,ศรีมโหสถ,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 85800
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2509100271
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 65 ตร.ว. ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 65 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กบินทร์บุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 33424
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2502102171
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 305 ตร.ว. ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 2,220,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 305 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,220,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 33423
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2501102121
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนนรินทร์วรรณ ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 1,150,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสวนนรินทร์วรรณ
เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,150,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 30035
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2501102011
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 81 ตร.ว. โครงการ หนึ่งและสอง ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 930,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 81 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนึ่งและสอง
เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
930,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 29908
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2501102021
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 63 ตร.ว. ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 63 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โยธาธิการสุวินทวงศ์,เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 89424
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2501102231
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 140 ตร.ว. ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 140 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กบินทร์บุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 89430
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2502102321
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 37 ตร.ว. ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 37 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 89428
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2501102271
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 51 ตร.ว. ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 51 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 89425
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2501102241
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 141 ตร.ว. ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
นาดี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 141 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นาดี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 86301
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2503100541
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 185 ตร.ว. ต.สัมพันธ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 185 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีมหาโพธิ,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 85829
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2508100541
Previous 1 Next