ค้นหาบ้านเดี่ยวทุกอำเภอ ใน จ.แพร่ จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายบ้านเดี่ยว ในจ.แพร่ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขาย แพร่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาพบ 18 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 94.6 ตร.ว. ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่
แพร่
เนื้อที่ : 94.6 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เจริญเมือง,เมืองแพร่,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 19379
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5401100871
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 28 ตร.ว. ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 640,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สูงเม่น
แพร่
เนื้อที่ : 28 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สูงเม่น,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
640,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 25891
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5404100601
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 180 ตร.ว. ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 1,075,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่
แพร่
เนื้อที่ : 180 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,075,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 85039
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5401101491
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 126 ตร.ว. โครงการ ร่องเสี้ยง ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 795,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สูงเม่น
แพร่
เนื้อที่ : 126 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ร่องเสี้ยง
ยันตรกิจโกศล,สูงเม่น,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
795,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 34279
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5404100481
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 266 ตร.ว. โครงการ แดนชุม ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ 845,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สอง
แพร่
เนื้อที่ : 266 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ แดนชุม
สอง,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
845,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 34276
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5406100261
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 116.7 ตร.ว. โครงการ แม่ยางตาล ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 770,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ร้องกวาง
แพร่
เนื้อที่ : 116.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ แม่ยางตาล
แม่ยางตาล-แม่ยางโทน,ร้องกวาง,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
770,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 34275
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5402100451
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 97.9 ตร.ว. โครงการ บ้านเหมืองหม้อ ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 570,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่
แพร่
เนื้อที่ : 97.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านเหมืองหม้อ
ยันตรกิจโกศล,เมืองแพร่,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
570,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 34274
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5401101411
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 78 ตร.ว. ต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 730,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่
แพร่
เนื้อที่ : 78 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
730,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 34267
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5401101431
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 1-1-25 ไร่ ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 1,110,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่
แพร่
เนื้อที่ : 1-1-25 ไร่
บ้านเดี่ยว
แพร่-ลอง,เมืองแพร่,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,110,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 30414
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5401100081
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 86.3 ตร.ว. ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 1,590,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่
แพร่
เนื้อที่ : 86.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,590,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 34286
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5401101461
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 47.1 ตร.ว. ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่
แพร่
เนื้อที่ : 47.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 34284
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5401101451
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 105 ตร.ว. โครงการ บ้านใหม่กลาง ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 805,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
วังชิ้น
แพร่
เนื้อที่ : 105 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านใหม่กลาง
ลอง-วังชิ้น,วังชิ้น,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
805,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 34283
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5407100121
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 90.7 ตร.ว. โครงการ แม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 820,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่
แพร่
เนื้อที่ : 90.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ แม่หล่าย
ยันตรกิจโกศล,เมืองแพร่,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
820,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 34282
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5401101441
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 122 ตร.ว. โครงการ ลูนิเกต ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 1,120,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สอง
แพร่
เนื้อที่ : 122 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ลูนิเกต
ร้องกวาง-งาว,สอง,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,120,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 34271
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5406100271
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 48.9 ตร.ว. ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 295,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่
แพร่
เนื้อที่ : 48.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
295,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 6214905
รหัสทรัพย์ : 34268
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5401101471
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 95 ตร.ว. ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่
แพร่
เนื้อที่ : 95 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 30417
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5401101381
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 106 ตร.ว. โครงการ บ้านแม่คำมีตำหนักธรร ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 995,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หนองม่วงไข่
แพร่
เนื้อที่ : 106 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านแม่คำมีตำหนักธรร
ตำหนักธรรม-น้ำรัด,หนองม่วงไข่,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
995,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 621-490-5
รหัสทรัพย์ : 23815
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5408100081
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 128 ตร.ว. ต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 720,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่
แพร่
เนื้อที่ : 128 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองแพร่,แพร่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
720,000 บาท
ติดต่อ : สาขาแพร่
โทร : (054) 6214905
รหัสทรัพย์ : 23839
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5401101221
Previous 1 Next