ค้นหาบ้านโครงการ อื่นๆ ใน อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ทุกโครงการ
เกษมเพชรวิลล่า
เกษมเพชรวิลล่า 2
เอี่ยมนำผล
โพรงมะเดื่อวิลล่า
ไทยรักไทย 1
ไร่ใหม่วิลเลจ
กอบสุข
ขวัญนิดา
ชมพูนุช
ชัยเจริญ
ทองธัชการ
ทิพย์วรรณ
ธนทรัพย์
บ้านแก้ว-เรือนขวัญ
บ้านไร่ใหม่วิลเลจ
ปฐมธานี
มาลัยแมน
ร่มฟ้า 2
วันดีแลนด์ 1
สนามจันทร์เลควิว
สมยศวิลเลจ
สมฤดีแลนด์
สวนใหม่
สำลีการ์เด้นท์
สุขเจริญ
สุชีราวิลเลจ
หนองงูเหลือมเมืองใหม่
สุชีราวิลเลจ
สวนใหม่
เกษมเพชรวิลล่า 2
ทิพย์วรรณ
ศิริวรรณ
สนามจันทร์เลควิว
โพรงมะเดื่อวิลล่า
ชมพูนุช
ชัยเจริญ
ปฐมเพชร
ธนทรัพย์
โพธิ์เศรษฐี
สำลีการ์เด้นท์
ลัคกี้แลนด์
สุขเจริญ
ปฐมธานี
เอี่ยมนำผล
บ้านแก้ว-เรือนขวัญ
วันดีแลนด์ 1
หนองงูเหลือมเมืองใหม่
สุชีราวิลเลจ 7
ไทยรักไทย 1
ขวัญนิดา
ไร่ใหม่วิลเลจ
(ตรงข้ามศูนย์กีฬา)
สุชีราวิลเลจ 3
สิวารัตน์10
สำลีการ์เด้นท์วิลล
มายโฮมทาวน์
โชคอนันต์
ม.สุชีราวิลเลจ3

ขายบ้านเดี่ยว ในอ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายบ้านเดี่ยว เมืองนครปฐม ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาพบ 13 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 185.3 ตร.ว. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 560,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 185.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เพชรเกษม,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
560,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 10336
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301102111
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 59.5 ตร.ว. โครงการ มายโฮมทาวน์ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 1,900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 59.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ มายโฮมทาวน์
พระประโทน-บ้านแพ้ว,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,900,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 29895
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301103681
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 2,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นครปฐม-ดอนตูม,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,200,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 29879
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301103741
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 76 ตร.ว. โครงการ สุชีราวิลเลจ ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 76 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สุชีราวิลเลจ
เพชรเกษม,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 29870
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301103541
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 240 ตร.ว. ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 1,800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 240 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ปรีชาสุข,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,800,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 25402
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301102411
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 60.3 ตร.ว. โครงการ ไร่ใหม่วิลเลจ ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 60.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ไร่ใหม่วิลเลจ
บุญญานุสรณ์,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 17440
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301103101
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 161.3 ตร.ว. ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 230,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 161.3 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มาลัยแมน,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
230,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 10322
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301100521
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 56.2 ตร.ว. โครงการ โชคอนันต์ ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 880,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 56.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โชคอนันต์
เพชรเกษฒ,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
880,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 29896
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301103571
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 180 ตร.ว. ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 845,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 180 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
845,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 14920
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301102831
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 1-1-90 ไร่ ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 3,730,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 1-1-90 ไร่
บ้านเดี่ยว
นครปฐม-ดอนตูม,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,730,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 10353
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301101901
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 68 ตร.ว. ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 1,800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 68 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
นครปฐม-ดอนตูม,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,800,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 32536
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301103821
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 28.5 ตร.ว. ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 1,210,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 28.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เพชรเกษม,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,210,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 32535
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301103831
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 268.7 ตร.ว. ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 268.7 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มาลัยแมน,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
300,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 10827
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301100811
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านเดี่ยว อำเภออื่นๆ ใน จ.นครปฐม จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์