ขายบ้านเดี่ยว ในจ.ลพบุรี จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายบ้านเดี่ยว ในจ.ลพบุรี จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,บ้านเดี่ยวมือสอง ในจ.ลพบุรี จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาพบ 10 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 108 ตร.ว. ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โคกสำโรง
ลพบุรี
เนื้อที่ : 108 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พหลโยธิน,โคกสำโรง,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาลพบุรี
โทร : 0-3642-5305-7
รหัสทรัพย์ : 19422
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1603100401
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 1-1-46 ไร่ โครงการ เมืองใหม่ชัยบาดาล ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ชัยบาดาล
ลพบุรี
เนื้อที่ : 1-1-46 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ เมืองใหม่ชัยบาดาล
สระบุรี-หล่มสัก,ชัยบาดาล,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 18898
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1604100161
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 72 ตร.ว. โครงการ หนึ่งนิรันดร์ ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 935,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โคกสำโรง
ลพบุรี
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนึ่งนิรันดร์
โคกสำโรง,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
935,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 16627
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1603100941
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 130 ตร.ว. ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โคกสำโรง
ลพบุรี
เนื้อที่ : 130 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พหลโยธิน,โคกสำโรง,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 16436
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1603100431
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 177 ตร.ว. โครงการ บ้านห้วยหิน ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ชัยบาดาล
ลพบุรี
เนื้อที่ : 177 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านห้วยหิน
โคกสำโรง-ม่วงค่อม,ชัยบาดาล,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 16176
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1604100321
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 264 ตร.ว. อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 580,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โคกสำโรง
ลพบุรี
เนื้อที่ : 264 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ยางโทน-สระโบสถ์,โคกสำโรง,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
580,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 18344
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1603100121
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 245 ตร.ว. ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 680,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สระโบสถ์
ลพบุรี
เนื้อที่ : 245 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วังเพลิง-หนองม่วง,สระโบสถ์,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
680,000 บาท
ติดต่อ : สาขาลพบุรี
โทร : 0-3642-5305-7
รหัสทรัพย์ : 92305
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 16-08-1-0006-1
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 96,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โคกสำโรง
ลพบุรี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุระนารายณ์,โคกสำโรง,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
96,000 บาท
ติดต่อ : สาขาลพบุรี
โทร : 0-3642-5305-7
รหัสทรัพย์ : 92299
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 16-03-1-0078-1
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 150 ตร.ว. อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โคกสำโรง
ลพบุรี
เนื้อที่ : 150 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พหลโยธิน,โคกสำโรง,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาลพบุรี
โทร : 0-3642-5305-7
รหัสทรัพย์ : 92264
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1603100681
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ชัยบาดาล
ลพบุรี
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ทางหลวงหมายเลข 21,ชัยบาดาล,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 17868
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1604100341
Previous 1 Next