ขายบ้านเดี่ยว ในจ.ลพบุรี จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายบ้านเดี่ยว ในจ.ลพบุรี จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,บ้านเดี่ยวมือสอง ในจ.ลพบุรี จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาพบ 12 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 108 ตร.ว. ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โคกสำโรง
ลพบุรี
เนื้อที่ : 108 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พหลโยธิน,โคกสำโรง,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาลพบุรี
โทร : 0-3642-5305-7
รหัสทรัพย์ : 19422
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1603100401
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 1-1-46 ไร่ โครงการ เมืองใหม่ชัยบาดาล ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ชัยบาดาล
ลพบุรี
เนื้อที่ : 1-1-46 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ เมืองใหม่ชัยบาดาล
สระบุรี-หล่มสัก,ชัยบาดาล,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 18898
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1604100161
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 213 ตร.ว. ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 210,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โคกสำโรง
ลพบุรี
เนื้อที่ : 213 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พหลโยธิน,โคกสำโรง,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
210,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 17604
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1603100271
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 72 ตร.ว. โครงการ หนึ่งนิรันดร์ ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 935,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โคกสำโรง
ลพบุรี
เนื้อที่ : 72 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนึ่งนิรันดร์
โคกสำโรง,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
935,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 16627
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1603100941
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 130 ตร.ว. ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โคกสำโรง
ลพบุรี
เนื้อที่ : 130 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พหลโยธิน,โคกสำโรง,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 16436
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1603100431
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โคกสำโรง
ลพบุรี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุระนารายณ์,โคกสำโรง,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาลพบุรี
โทร : 0-3642-5305-7
รหัสทรัพย์ : 14714
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1603100781
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 177 ตร.ว. โครงการ บ้านห้วยหิน ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ชัยบาดาล
ลพบุรี
เนื้อที่ : 177 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านห้วยหิน
โคกสำโรง-ม่วงค่อม,ชัยบาดาล,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 16176
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1604100321
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 69 ตร.ว. ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ชัยบาดาล
ลพบุรี
เนื้อที่ : 69 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สุระนารายณ์,ชัยบาดาล,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 30559
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1604100231
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 264 ตร.ว. อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โคกสำโรง
ลพบุรี
เนื้อที่ : 264 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ยางโทน-สระโบสถ์,โคกสำโรง,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 18344
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1603100121
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 222 ตร.ว. อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 790,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โคกสำโรง
ลพบุรี
เนื้อที่ : 222 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โคกสำโรง,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
790,000 บาท
ติดต่อ : สาขาลพบุรี
โทร : 0-3642-5305-7
รหัสทรัพย์ : 86959
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1603101061
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 58 ตร.ว. ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 970,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองลพบุรี
ลพบุรี
เนื้อที่ : 58 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองลพบุรี,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
970,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 83656
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1601101411
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สระโบสถ์
ลพบุรี
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
บ้านเดี่ยว
สระโบสถ์,ลพบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาลพบุรี
โทร : 0-3642-5305-7
รหัสทรัพย์ : 86957
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1608100031
Previous 1 Next