บ้านเดี่ยวทำเลเด่น ใน จ.ขอนแก่น จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายบ้านเดี่ยว ในจ.ขอนแก่น จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายบ้านเดี่ยว ในจ.ขอนแก่น จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,บ้านเดี่ยวมือสอง ในจ.ขอนแก่น จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาพบ 95 รายการ
หน้า 1 จาก 4
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 93 ตร.ว. โครงการ ภูเวียงทิวทอง ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 93 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ภูเวียงทิวทอง
ภูเวียง-กุดฉิม(ทล.2038),ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 23320
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016101001
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 142 ตร.ว. โครงการ โนนฝ้าย ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พล
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 142 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โนนฝ้าย
มิตรภาพ(ทล. 2),พล,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 17160
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4012100461
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. โครงการ หันใหญ่ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 209,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หันใหญ่
กุดฉิม-ภูเวียง,ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
209,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 10348
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016101191
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 80 ตร.ว. โครงการ ณิชาวิวรีสอร์ท ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 220,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ณิชาวิวรีสอร์ท
ภูเวียง-ขอนแก่น,ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
220,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 10045
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016100821
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 41 ตร.ว. ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 430,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
สีชมพู
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 41 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายชุมแพ-สีชมพู(ทล.228),สีชมพู,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
430,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 83453
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4006100171
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 64 ตร.ว. ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 510,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
น้ำพอง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 64 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อ.น้ำพอง-บ.หนองตูม,น้ำพอง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
510,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 85588
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4007100932
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 88.8 ตร.ว. ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เปือยน้อย
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 88.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายบ้านไผ่-เปือยน้อย(ทล.2297),เปือยน้อย,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
400,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 85109
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4011100081
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 59 ตร.ว. ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 570,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
น้ำพอง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 59 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มิตรภาพ(ทล.2),น้ำพอง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
570,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 85081
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4007101121
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 83 ตร.ว. ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
น้ำพอง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 83 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มิตราภาพ(ทล.2),น้ำพอง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 85052
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4007101071
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 138.4 ตร.ว. โครงการ คำแก่นคูณ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
น้ำพอง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 138.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ คำแก่นคูณ
มิตรภาพ (ทล 2),น้ำพอง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 85049
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4007100991
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 126 ตร.ว. ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 530,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หนองสองห้อง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 126 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายเมืองพล-หนองสองห้อง,หนองสองห้อง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
530,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 85048
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4015100071
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 35 ตร.ว. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 35 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กสิกรทุ่งสร้าง,เมืองขอนแก่น,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 84441
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4001120021
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 545,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
แวงน้อย
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายแวงน้อย-กุดรู-พล,แวงน้อย,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
545,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 84353
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4014100441
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 80.9 ตร.ว. ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เปือยน้อย
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 80.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
สายบ้านไผ่-เปือยน้อย,เปือยน้อย,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 83502
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4011100091
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 78 ตร.ว. อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 575,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านไผ่
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 78 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านไผ่,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
575,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 83487
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4010101091
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 23.9 ตร.ว. โครงการ หนองกุง ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
น้ำพอง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 23.9 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนองกุง
น้ำพอง-กระนวน(ทล.2039),น้ำพอง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 26163
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4007100631
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 90 ตร.ว. โครงการ โนนคูณ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 320,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 90 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โนนคูณ
ภูเวียง-กุดฉิม,ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
320,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 25604
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016100011
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พระยืน
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี,พระยืน,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 19682
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4003100581
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 57 ตร.ว. โครงการ บ้านแดงน้อย ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านฝาง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 57 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านแดงน้อย
สายขอนแก่น-ชุมแพ,บ้านฝาง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 18492
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4002100321
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 178 ตร.ว. โครงการ ม่วงหวาน ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
น้ำพอง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 178 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ม่วงหวาน
มิตรภาพ(ทล.2),น้ำพอง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 17743
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4007100661
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 1-2-80 ไร่ โครงการ ทิวสน ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น 2,950,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พล
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 1-2-80 ไร่
บ้านเดี่ยว - โครงการ ทิวสน
มิตรภาพ,พล,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,950,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 15171
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4012100031
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 91 ตร.ว. โครงการ โสกไผ่ ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 250,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
แวงใหญ่
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 91 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โสกไผ่
ชนบท-กุดรู(ทล.2199),แวงใหญ่,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
250,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 15077
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4013100011
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 61 ตร.ว. โครงการ บ้านสำราญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 850,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บ้านไผ่
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 61 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านสำราญ
มิตรภาพ(ทล.2),บ้านไผ่,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
850,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 13563
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4010100701
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 223 ตร.ว. โครงการ หนองคอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ภูเวียง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 223 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ หนองคอง
ภูเวียง-บ้านเมืองใหม่(ทล.2038),ภูเวียง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 12178
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4016100201
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 76 ตร.ว. โครงการ โนนเชือก ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
น้ำพอง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 76 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ โนนเชือก
โคกสี-น้ำพอง,น้ำพอง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 18788
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4007100111
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 98 ตร.ว. ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
อุบลรัตน์
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 98 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
อุบลรัตน์,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 84996
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4008101291
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 86 ตร.ว. ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 470,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
น้ำพอง
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 86 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
น้ำพอง,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
470,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 84545
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4007101041
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 94 ตร.ว. ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 1,140,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
กระนวน
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 94 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กระนวน,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,140,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 84105
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4009100751
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 181 ตร.ว. ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 480,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
หนองเรือ
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 181 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
มะลิวัลย์,หนองเรือ,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
480,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 83383
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4004101851
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 170 ตร.ว. โครงการ ดอนหัน ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 870,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
แวงใหญ่
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 170 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ดอนหัน
ดอนหัน-ท่านางแนว(ทล.2233),แวงใหญ่,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
870,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 28434
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4013100221
Previous 1 2 3 4 Next