ขายบ้านเดี่ยว ในจ.กาญจนบุรี จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายบ้านเดี่ยว กาญจนบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาพบ 60 รายการ
หน้า 1 จาก 2
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 2147483647 ชั้น เนื้อที่ 128 ตร.ว. โครงการ เหรียญทอง ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1,323,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 128 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เหรียญทอง
เมืองกาญจนบุรี,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,323,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 27989
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7101103731
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50.5 ตร.ว. ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1,425,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 50.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองกาญจนบุรี,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,425,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 83428
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7101103911
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 66.8 ตร.ว. ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 66.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองกาญจนบุรี,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,200,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 84851
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7101103601
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 100 ตร.ว. ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 1,420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พนมทวน
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
พนมทวน,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,420,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 84447
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7109100341
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 1,210,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เลาขวัญ
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
บ้านเดี่ยว
เลาขวัญ,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,210,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 84200
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7110100761
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 70 ตร.ว. โครงการ สานฝัน ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1,150,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สานฝัน
เมืองกาญจนบุรี,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,150,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 84011
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7101103981
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 60 ตร.ว. โครงการ อรุณโรจน์ ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 970,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ อรุณโรจน์
ท่ามะกา,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
970,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 83927
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7105101241
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 80 ตร.ว. โครงการ อัครแลนด์ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 1,470,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พนมทวน
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ อัครแลนด์
พนมทวน,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,470,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 83883
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7109100351
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 142 ตร.ว. ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 2,087,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 142 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองกาญจนบุรี,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,087,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 83779
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7101103941
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 222.2 ตร.ว. ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 505,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 222.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ท่ามะกา,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
505,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 83722
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7105101201
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 69.5 ตร.ว. โครงการ สุรวดี ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1,300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 69.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สุรวดี
เมืองกาญจนบุรี,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,300,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 83514
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7101103961
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 63 ตร.ว. ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 840,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 63 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
วัดทุ่งลาดหญ้า,เมืองกาญจนบุรี,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
840,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 34159
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7101103651
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ ภูกาญจน์โกลด์แลนด์ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 508,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ภูกาญจน์โกลด์แลนด์
กาญจนบุรี/ลาดหญ้า,เมืองกาญจนบุรี,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
508,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 25684
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7101102901
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 78.1 ตร.ว. โครงการ เพชรไพลิน ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1,160,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 78.1 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ เพชรไพลิน
ท่ามะกา,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,160,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 25677
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7105101151
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 118 ตร.ว. ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 815,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 118 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองกาญจนบุรี,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
815,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 25665
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7101103521
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 142 ตร.ว. ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เลาขวัญ
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 142 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เลาขวัญ,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
700,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 25651
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7110100721
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 75 ตร.ว. โครงการ อัครแลนด์ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 1,300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พนมทวน
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 75 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ อัครแลนด์
พนมทวน,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,300,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 25629
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7109100291
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 98 ตร.ว. โครงการ ภูกาญจน์โกลด์แลนด์ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 850,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 98 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ภูกาญจน์โกลด์แลนด์
หนองบัว-บ้านเก่า,เมืองกาญจนบุรี,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
850,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 25623
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7101102821
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ ภูกาญจน์โกลด์แลนด์ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 560,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ภูกาญจน์โกลด์แลนด์
กาญจนบุรี-ลาดหญ้า,เมืองกาญจนบุรี,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
560,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 23220
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7101102891
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 1-3-24 ไร่ ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 1,090,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ท่าม่วง
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 1-3-24 ไร่
บ้านเดี่ยว
แสงชูโต(สายเก่า),ท่าม่วง,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,090,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 23064
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7106100951
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ ภูกาญจน์โกลด์แลนด์ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ภูกาญจน์โกลด์แลนด์
หนองบัว-ลาดหญ้า,เมืองกาญจนบุรี,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 22912
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7101102911
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 76.4 ตร.ว. ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 76.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
กาญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์,เมืองกาญจนบุรี,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,000,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 22898
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7101103071
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ ภูกาญจน์โกลด์แลนด์ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 560,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ภูกาญจน์โกลด์แลนด์
หนองบัว-บ้านเก่า,เมืองกาญจนบุรี,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
560,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 22700
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7101102871
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 1-2-18 ไร่ ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 360,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เลาขวัญ
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 1-2-18 ไร่
บ้านเดี่ยว
บ่อยางหนองรี,เลาขวัญ,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
360,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 22697
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7110100161
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 50.2 ตร.ว. โครงการ ท่าหวี ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 840,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 50.2 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ท่าหวี
กาญจนบุรี-ลาดหญ้า,เมืองกาญจนบุรี,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
840,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 22693
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7101103671
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ ภูกาญจน์โกลด์แลนด์ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 640,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ภูกาญจน์โกลด์แลนด์
กาญจนบุรี-บ้านเก่า,เมืองกาญจนบุรี,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
640,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 21788
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7101103461
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 194.4 ตร.ว. โครงการ สุรสีห์ ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 217,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 194.4 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ สุรสีห์
กาญจนบุรี-เอราวัณ,เมืองกาญจนบุรี,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
217,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 21498
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7101101571
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 171 ตร.ว. โครงการ บ้านน้ำโจน ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 635,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เลาขวัญ
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 171 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ บ้านน้ำโจน
กาญจนบุรี-เลาขวัญ,เลาขวัญ,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
635,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 20420
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7110100181
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ ภูกาญจน์โกลด์แลนด์ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 640,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ภูกาญจน์โกลด์แลนด์
กาญจนบุรี-บ้านเก่า,เมืองกาญจนบุรี,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
640,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 20359
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7101103451
บ้านเดี่ยว จาก เนื้อที่ 2-1-20 ไร่ ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 460,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ท่ามะกา
กาญจนบุรี
เนื้อที่ : 2-1-20 ไร่
บ้านเดี่ยว
แสงชูโต(ทล323),ท่ามะกา,กาญจนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
460,000 บาท
ติดต่อ : สาขากาญจนบุรี
โทร : (034) 516-758-64: 622-815-7
รหัสทรัพย์ : 20049
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7105100891
Previous 1 2 3 Next