ขายบ้านเดี่ยว ในจ.เชียงราย จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายบ้านเดี่ยว ในจ.เชียงราย จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,บ้านเดี่ยวมือสอง ในจ.เชียงราย จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาพบ 5 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 114 ตร.ว. ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
พาน
เชียงราย
เนื้อที่ : 114 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
แม่แก้วเหนือ-บ้านใหม,พาน,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 85162
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5705100521
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 167 ตร.ว. ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เวียงเชียงรุ้ง
เชียงราย
เนื้อที่ : 167 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
ศรีเวียง-แม่เลียบ,เวียงเชียงรุ้ง,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
370,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 84234
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5702101011
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 89 ตร.ว. ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 370,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เทิง
เชียงราย
เนื้อที่ : 89 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เทิง,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
370,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงราย
โทร : (053) 740-741-7
รหัสทรัพย์ : 29339
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5704100391
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 160 ตร.ว. ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เทิง
เชียงราย
เนื้อที่ : 160 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เทิง-เชียงของ,เทิง,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0819922316,0894293136
รหัสทรัพย์ : 92535
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5704900384
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 56 ตร.ว. ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองเชียงราย
เชียงราย
เนื้อที่ : 56 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองเชียงราย,เชียงราย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0816950091
รหัสทรัพย์ : 92534
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5701902496
Previous 1 Next