ที่ดินเปล่าทำเลเด่น ใน จ.สมุทรปราการ จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาที่ดินเปล่าทุกอำเภอ ใน จ.สมุทรปราการ จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายที่ดินเปล่า ในจ.สมุทรปราการ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายที่ดินเปล่า ในจ.สมุทรปราการ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,ที่ดินเปล่ามือสอง ในจ.สมุทรปราการ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาพบ 19 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 237 ตร.ว. โครงการ กรีนเลค อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 3,555,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางพลี
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 237 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ กรีนเลค
บางนา-ตราด,บางพลี,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,555,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 16367
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1103103221
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 114.2 ตร.ว. โครงการ ศิริสุข 2 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 114.2 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ศิริสุข 2
เทพารักษ์,เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 12881
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101106501
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 12-2-47 ไร่ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางพลี
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 12-2-47 ไร่
ที่ดินเปล่า
เทพารักษ์,บางพลี,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 14859
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1103100681
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 12 ตร.ว. ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางบ่อ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 12 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สุขุมวิท(สายเก่า),บางบ่อ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 15424
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1102100111
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 68 ตร.ว. ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
พระประแดง
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 68 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ปู่เจ้าสมิงพราย,พระประแดง,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 85898
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1104102391
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 9-2-59 ไร่ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
บางบ่อ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 9-2-59 ไร่
ที่ดิน
บางนาตราด,บางบ่อ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 085-235-9433
รหัสทรัพย์ : 91718
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1102900709
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
บางพลี
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
ที่ดิน
บางพลี,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0843775496
รหัสทรัพย์ : 89415
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1103905643
ที่ดิน จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ที่ดิน
เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0897886600
รหัสทรัพย์ : 89338
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101909893
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
บางพลี
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ที่ดิน
บางพลี,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0843775496
รหัสทรัพย์ : 89407
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1103905641
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 41 ตร.ว. อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 41 ตร.ว.
ที่ดิน
เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0843775496
รหัสทรัพย์ : 89401
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101909980
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
ที่ดิน
เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0843775496
รหัสทรัพย์ : 89393
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101909971
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 35 ตร.ว. อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
บางบ่อ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 35 ตร.ว.
ที่ดิน
บางบ่อ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0843775496
รหัสทรัพย์ : 89386
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1102900705
ที่ดิน จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ที่ดิน
เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0843775496
รหัสทรัพย์ : 89377
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101909943
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 77 ตร.ว. อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 77 ตร.ว.
ที่ดิน
เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0843775496
รหัสทรัพย์ : 89360
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101909920
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 23 ตร.ว. อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 23 ตร.ว.
ที่ดิน
เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0843775496
รหัสทรัพย์ : 89359
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101909919
ที่ดิน จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
บางเสาธง
สมุทรปราการ
ที่ดิน
บางเสาธง,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0843775496
รหัสทรัพย์ : 89358
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1106900444
ที่ดิน จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
บางพลี
สมุทรปราการ
ที่ดิน
บางพลี,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0843775496
รหัสทรัพย์ : 89352
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1103905620
ที่ดิน จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
บางพลี
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
ที่ดิน
บางพลี,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0843775496
รหัสทรัพย์ : 89416
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1103905644
ที่ดิน จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดิน
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ที่ดิน
เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0881364345
รหัสทรัพย์ : 89342
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101909895
Previous 1 Next