ขายที่ดินเปล่า จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ที่ดิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาพบ 5,842 รายการ
หน้า 1 จาก 195
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 234 ตร.ว. โครงการ พิมานธานี ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 82,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองตาก
ตาก
เนื้อที่ : 234 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ พิมานธานี
พหลโยธิน,เมืองตาก,ตาก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
82,000 บาท
ติดต่อ : สาขากำแพงเพชร
โทร : (055) 773-151-6
รหัสทรัพย์ : 85026
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6301100421
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-1-95 ไร่ ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 595,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 1-1-95 ไร่
ที่ดินเปล่า
พนมสารคาม,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
595,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 16278
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2406102641
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-1-95 ไร่ ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 595,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 1-1-95 ไร่
ที่ดินเปล่า
พนมสารคาม,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
595,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 16278
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2406102641
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-1-53 ไร่ ต.ปะกาฮะรัง จ.ปัตตานี 165,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า

ปัตตานี
เนื้อที่ : 1-1-53 ไร่
ที่ดินเปล่า
สายบ้านสะนิง-บ.ปากาลีมาปูโล๊ะ,ปัตตานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
165,000 บาท
ติดต่อ : สาขายะลา
โทร : (073) 223-551-5
รหัสทรัพย์ : 85036
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 9401100411
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-0 ไร่ ต.ม่วงหวาน จ.ขอนแก่น 480,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า

ขอนแก่น
เนื้อที่ : 1-0-0 ไร่
ที่ดินเปล่า
มิตรภาพ(ทล.2),ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
480,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 00001
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4007100301
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 240,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลองสิบ,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
240,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 12944
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304100421
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 167 ตร.ว. โครงการ สมอุราวิว ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 355,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 167 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สมอุราวิว
สันป่าตอง-บ้านกาด(1013)กม.3-4,สันป่าตอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
355,000 บาท
ติดต่อ : สาขาลำพูน
โทร : (053) 510-433-4: 535-178-82
รหัสทรัพย์ : 00001
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5012101381
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 64 ตร.ว. ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 210,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 64 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เลียบคลอง 8,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
210,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 22363
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304200131
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 98 ตร.ว. โครงการ หัวแหวนคันทรีวิลล์ ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 80,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
โชคชัย
นครราชสีมา
เนื้อที่ : 98 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หัวแหวนคันทรีวิลล์
โชคชัย-ครบุรี,โชคชัย,นครราชสีมา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
80,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครราชสีมา
โทร : 044-248201-8
รหัสทรัพย์ : 19731
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3007103541
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 136 ตร.ว. โครงการ พลอยลิน(เด่นสโรชา) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 275,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองลำปาง
ลำปาง
เนื้อที่ : 136 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ พลอยลิน(เด่นสโรชา)
พหลโยธิน,เมืองลำปาง,ลำปาง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
275,000 บาท
ติดต่อ : สาขาลำปาง
โทร : (054) 230-035-42
รหัสทรัพย์ : 25725
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5201107561
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 200 ตร.ว. แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองจอก
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ประชาสำราญ,หนองจอก,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
700,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 25597
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1003101801
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 230 ตร.ว. โครงการ เขาสุกิมการ์เด้น ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 138,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่าใหม่
จันทบุรี
เนื้อที่ : 230 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เขาสุกิมการ์เด้น
ทางหลวง 3249,ท่าใหม่,จันทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
138,000 บาท
ติดต่อ : สาขาจันทบุรี
โทร : (039) 351-272-8: 351-210-1
รหัสทรัพย์ : 24780
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2203101271
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-1-80 ไร่ โครงการ ออชาร์คปาร์ค ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
แกลง
ระยอง
เนื้อที่ : 1-1-80 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ ออชาร์คปาร์ค
ทล.หมายเลข3437,แกลง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24768
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2103100151
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 59 ตร.ว. โครงการ เขาหมอนกรีนแวลลีย์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 125,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สัตหีบ
ชลบุรี
เนื้อที่ : 59 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เขาหมอนกรีนแวลลีย์
สัตหีบ,ชลบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
125,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพัทยา
โทร : (038) 3705012: 4276713: 37051821
รหัสทรัพย์ : 24692
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2009100561
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100.9 ตร.ว. โครงการ บรุ๊คไซด์ วัลเล่ย์ ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 380,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองระยอง
ระยอง
เนื้อที่ : 100.9 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บรุ๊คไซด์ วัลเล่ย์
50ปีรวมใจ,เมืองระยอง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
380,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 24596
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2101109951
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 239 ตร.ว. โครงการ ฉลองกรุงริเวอร์วิลล์ รีสอร์ท แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 2,390,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองจอก
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 239 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ฉลองกรุงริเวอร์วิลล์ รีสอร์ท
ฉลองกรุง,หนองจอก,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,390,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 24083
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1003200271
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 237.6 ตร.ว. โครงการ ปาริชาติ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 570,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 237.6 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ปาริชาติ
พหลโยธิน,ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
570,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 23671
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007100841
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 2-0-66 ไร่ โครงการ บ้านสวนดำเนิน ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 1,215,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ดำเนินสะดวก
ราชบุรี
เนื้อที่ : 2-0-66 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดำเนิน
ทล.3336,ดำเนินสะดวก,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,215,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 22739
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7004100011
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 144 ตร.ว. โครงการ พลอยลิน(เด่นสโรชา) ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 252,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองลำปาง
ลำปาง
เนื้อที่ : 144 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ พลอยลิน(เด่นสโรชา)
พหลโยธิน,เมืองลำปาง,ลำปาง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
252,000 บาท
ติดต่อ : สาขาลำปาง
โทร : (054) 230-035-42
รหัสทรัพย์ : 22682
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5201106921
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 169 ตร.ว. โครงการ พะเยาลากูน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองพะเยา
พะเยา
เนื้อที่ : 169 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ พะเยาลากูน
น้ำตกจำปาทอง-แม,เมืองพะเยา,พะเยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพะเยา
โทร : (054) 410-261-9
รหัสทรัพย์ : 22659
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5601100571
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 115 ตร.ว. โครงการ รื่นรมย์ปาร์ควิลล์ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 205,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
สันป่าตอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 115 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ รื่นรมย์ปาร์ควิลล์
สันป่าตอง-บ้านกาด,สันป่าตอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
205,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 22552
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5012104411
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 98 ตร.ว. โครงการ สวนราชพฤกษ์ 3 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 250,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 98 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนราชพฤกษ์ 3
รังสิต-นครนายกกม.21,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
250,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 22450
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304200421
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 98 ตร.ว. โครงการ สวนราชพฤกษ์ 3 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 98 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนราชพฤกษ์ 3
เลียบคลอง9,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 22387
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304200171
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 312.4 ตร.ว. ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 660,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 312.4 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
รังสิต-นครนายก,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
660,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 22353
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304200431
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-0-18 ไร่ ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 340,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บางเลน
นครปฐม
เนื้อที่ : 1-0-18 ไร่
ที่ดินเปล่า
บ้านหัวหรั่น-บ้านปาก,บางเลน,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
340,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 22288
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7305100281
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 113 ตร.ว. โครงการ สุขสมบูรณ์ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 340,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เมืองลำปาง
ลำปาง
เนื้อที่ : 113 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สุขสมบูรณ์
ลำปาง-เด่นชัย,เมืองลำปาง,ลำปาง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
340,000 บาท
ติดต่อ : สาขาลำปาง
โทร : (054) 230-035-42
รหัสทรัพย์ : 21535
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5201106971
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 111 ตร.ว. ต.ดอยหล่อ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 160,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
จอมทอง
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 111 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
เชียงใหม่-ฮอด,จอมทอง,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
160,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 21380
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5002100801
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ ทุ่งกระตาดพัฒนา ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 60,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองกี่
บุรีรัมย์
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ทุ่งกระตาดพัฒนา
โชคชัย-เดชอุดม,หนองกี่,บุรีรัมย์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
60,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบุรีรัมย์
โทร : (044) 616-972-5: 602-703-5
รหัสทรัพย์ : 20765
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3105100981
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 77 ตร.ว. โครงการ ในฝัน ต.หนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 116,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองกี่
บุรีรัมย์
เนื้อที่ : 77 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ในฝัน
โชคชัย-เดชอุดม,หนองกี่,บุรีรัมย์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
116,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบุรีรัมย์
โทร : (044) 616-972-5: 602-703-5
รหัสทรัพย์ : 22114
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3105102511
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 101.5 ตร.ว. โครงการ รุ่งสว่างพาร์ควิลล์ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 180,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
หนองเสือ
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 101.5 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ รุ่งสว่างพาร์ควิลล์
เลียบคลอง9,หนองเสือ,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
180,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 20549
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1304200381
Previous 1 2 3 4 5 … 195 Next