ค้นหาอาคารพาณิชย์ทุกอำเภอ ใน จ.ราชบุรี จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายอาคารพาณิชย์ ในจ.ราชบุรี จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายอาคารพาณิชย์ ในจ.ราชบุรี จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,อาคารพาณิชย์มือสอง ในจ.ราชบุรี จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาพบ 4 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 15.4 ตร.ว. ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 15.4 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
แสงชูโต,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 15650
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005100311
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 15.9 ตร.ว. ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 15.9 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
แสงชูโต,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 17634
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005100301
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 25.9 ตร.ว. ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 25.9 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
แสงชูโต,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 16930
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005100321
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 15.7 ตร.ว. ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
บ้านโป่ง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 15.7 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
แสงชูโต,บ้านโป่ง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 13677
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7005200011
Previous 1 Next