ค้นหาบ้านโครงการ อื่นๆ ใน อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายบ้านมือสอง ใน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายบ้าน ใน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,บ้านมือสอง ใน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาพบ 19 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-1-13 ไร่ โครงการ สวนเกษตรริมธาร ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 250,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 1-1-13 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนเกษตรริมธาร
บ้านโป่ง-หนองตากยา,โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
250,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 23098
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100231
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
420,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84705
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100761
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 380,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
380,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84349
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100801
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 380,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
380,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84288
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100781
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 396 ตร.ว. โครงการ สวนเกษตรริมธาร ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 396 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สวนเกษตรริมธาร
หนองใยบัว-สัมมาราม,โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 22961
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100111
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 14 ตร.ว. ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 14 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เพชรเกษม,โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30452
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100691
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ โครงการหนองโพวิลล่า ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ โครงการหนองโพวิลล่า
เพชรเกษม,โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84687
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100681
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 14 ตร.ว. ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 14 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เพชรเกษม,โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
300,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84457
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100741
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 101.5 ตร.ว. ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 565,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 101.5 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เพชรเกษมสายเก่า(ทล.4),โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
565,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 91932
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100831
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 15.2 ตร.ว. โครงการ หนองโพวิลล่า2 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 15.2 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ หนองโพวิลล่า2
โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 85635
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100821
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 440,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เพชรเกษม,โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
440,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30426
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100721
บ้านเดี่ยว จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 329 ตร.ว. ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 329 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เพชรเกษม,โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 30423
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100701
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 274 ตร.ว. ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 274 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 89180
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100891
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 14 ตร.ว. ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 14 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 89175
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100841
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 89179
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100881
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 200 ตร.ว. ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 200 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 89178
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100871
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 24.3 ตร.ว. ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 24.3 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 89176
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100851
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 27 ตร.ว. ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 480,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 27 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
480,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 85757
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100811
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 380,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
โพธาราม
ราชบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
เพชรเกษม(ทล.4),โพธาราม,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
380,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 85736
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7007100771
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านมือสอง อำเภออื่นๆ ใน จ.ราชบุรี จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์