ทำเลเด่น ใน จ.ภูเก็ต จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายบ้านมือสอง ใน จ.ภูเก็ต จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายบ้าน ใน จ.ภูเก็ต จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,บ้านมือสอง ใน จ.ภูเก็ต จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาพบ 22 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ บ้านดอนวิลเลจ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ถลาง
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ บ้านดอนวิลเลจ
บ้านดอน-บ้านยา,ถลาง,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 30694
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8303101751
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 39.6 ตร.ว. โครงการ ทรงคุณ 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 2,600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 39.6 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ทรงคุณ 1
เจ้าฟ้าตะวันออก,เมืองภูเก็ต,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 28538
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8301103201
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 5 จาก จาก 4 ชั้น พื้นที่ 0 ตร.ม. โครงการ เคหะชุมชนภูเก็ต 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 360,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
คอนโดมิเนียม - โครงการ เคหะชุมชนภูเก็ต 2
ศรีสุทัศน์,เมืองภูเก็ต,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
360,000 บาท
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 28368
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8301103181
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 44 ตร.ว. ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ถลาง
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 44 ตร.ว.
บ้านแฝด
ถลาง,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 86444
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8303101801
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 46.8 ตร.ว. โครงการ ศุภมาศ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
ถลาง
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 46.8 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ศุภมาศ
ท่าเรือ-ป่าคลอก-เมือ,ถลาง,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 86341
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8303101821
บ้านเดี่ยว จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 158 ตร.ว. ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 158 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
เมืองภูเก็ต,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 86340
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8301103211
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ บ้านดอนวิลเลจ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ถลาง
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ บ้านดอนวิลเลจ
บ้านดอน-บ้านใหญ่,ถลาง,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 86296
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8303101791
คอนโดมิเนียม จาก 1 ชั้น พื้นที่ 30 ตร.ม. โครงการ เคหะชุมชนภูเก็ต 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
พื้นที่ใช้สอย : 30 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ เคหะชุมชนภูเก็ต 2
ศรีสุทัศน์,เมืองภูเก็ต,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 86281
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8301103331
คอนโดมิเนียม จาก 4 ชั้น พื้นที่ 30 ตร.ม. โครงการ เคหะชุมชนภูเก็ต 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
พื้นที่ใช้สอย : 30 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ เคหะชุมชนภูเก็ต 2
เมืองภูเก็ต,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 86238
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8301103361
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 30 ตร.ม. โครงการ เคหะชุมชนภูเก็ต 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 290,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
พื้นที่ใช้สอย : 30 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ เคหะชุมชนภูเก็ต 2
ศรีสุทัศน์,เมืองภูเก็ต,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
290,000 บาท
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 34219
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8301103271
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 30 ตร.ม. ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 290,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
พื้นที่ใช้สอย : 30 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม
ศรีสุทัศน์,เมืองภูเก็ต,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
290,000 บาท
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 34218
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8301103241
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 30 ตร.ม. ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 290,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
พื้นที่ใช้สอย : 30 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม
ศรีสุทัศน์,เมืองภูเก็ต,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
290,000 บาท
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 34217
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8301103301
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 30 ตร.ม. โครงการ เคหะชุมชนภูเก็ต 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 290,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
พื้นที่ใช้สอย : 30 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ เคหะชุมชนภูเก็ต 2
ศรีสุทัศน์,เมืองภูเก็ต,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
290,000 บาท
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 34216
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8301103291
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 24.2 ตร.ว. ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ถลาง
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 24.2 ตร.ว.
บ้านแฝด
สายท่าเรือ-ป่าคลอก-เ,ถลาง,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 32187
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8303101781
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 307 ตร.ว. ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กะทู้
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 307 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
สิริราชย์,กะทู้,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 22888
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8302100252
อาคารพาณิชย์ จาก 3 ชั้น เนื้อที่ 34 ตร.ว. ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 34 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
ปฏัก,เมืองภูเก็ต,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 89249
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8301103221
คอนโด จาก 4 ชั้น เนื้อที่ 30 ตร.ว. ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 30 ตร.ว.
คอนโด
เมืองภูเก็ต,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 89250
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8301103341
ทาวน์เฮ้าส์ จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 24 ตร.ว. ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ถลาง
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์
ถลาง,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 86402
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8303101811
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 30 ตร.ม. ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
พื้นที่ใช้สอย : 30 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม
เมืองภูเก็ต,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 34225
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8301103311
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 30 ตร.ม. โครงการ เคหะชุมชนภูเก็ต 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
พื้นที่ใช้สอย : 30 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ เคหะชุมชนภูเก็ต 2
ศรีสุทัศน์,เมืองภูเก็ต,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
350,000 บาท
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 34224
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8301103251
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 30 ตร.ม. โครงการ เคหะชุมชนภูเก็ต 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
พื้นที่ใช้สอย : 30 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ เคหะชุมชนภูเก็ต 2
ศรีสุทัศน์,เมืองภูเก็ต,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
300,000 บาท
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 34223
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8301103281
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 297 ตร.ว. โครงการ ป่าตองวิวพ้อยท์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
กะทู้
ภูเก็ต
เนื้อที่ : 297 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ป่าตองวิวพ้อยท์
กะทู้,ภูเก็ต
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาภูเก็ต
โทร : (076) 223-601-2: 218-191-3
รหัสทรัพย์ : 22852
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8302100341
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านมือสองทุกอำเภอ ใน จ.ภูเก็ต จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์