ขายบ้านมือสอง ใน จ.เพชรบุรี จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

บ้านมือสอง เพชรบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาพบ 479 รายการ
หน้า 5 จาก 16
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 170 ตร.ว. โครงการ ไพเนอรี่กอล์ฟไซด์ฮิลล์ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 255,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 170 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ไพเนอรี่กอล์ฟไซด์ฮิลล์
ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
255,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 19377
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604104311
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. โครงการ หาดเพชรแลนด์ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 280,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หาดเพชรแลนด์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
280,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 19353
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605101041
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 73.9 ตร.ว. โครงการ เพ็ญประภาแลนด์ ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 89,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เขาย้อย
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 73.9 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เพ็ญประภาแลนด์
หนองชุมพล-อู่ตะเภา,เขาย้อย,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
89,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 19313
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7602100211
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. โครงการ หาดเพชรแลนด์ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 240,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หาดเพชรแลนด์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
240,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 19291
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605101111
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-1-5 ไร่ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 255,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
แก่งกระจาน
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 1-1-5 ไร่
ที่ดินเปล่า
แก่งกระจาน,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
255,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 19235
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7608100661
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 82 ตร.ว. โครงการ ชะอำโกลเด้นท์แซนด์ชาเลย์ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 250,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 82 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ชะอำโกลเด้นท์แซนด์ชาเลย์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
250,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 19233
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605103191
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 45 ตร.ว. โครงการ หาดเพชรซิลเวอร์แลนด์ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 45 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หาดเพชรซิลเวอร์แลนด์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 19169
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605102691
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 124 ตร.ว. โครงการ ชะอำโกลเด้นท์แซนด์ชาเลย์ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 375,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 124 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ชะอำโกลเด้นท์แซนด์ชาเลย์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
375,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 19165
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605102501
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 51 ตร.ว. โครงการ ชะอำรอยัลแซนด์ ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 310,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 51 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ชะอำรอยัลแซนด์
ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
310,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 19152
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604103561
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 73 ตร.ว. โครงการ ชะอำเซ็นทรัลแลนด์ชาเลย์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 73 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ชะอำเซ็นทรัลแลนด์ชาเลย์
ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 19147
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604104531
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 1-1-37 ไร่ โครงการ หาดเพชรรีสอร์ท ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 1-1-37 ไร่
ที่ดินเปล่า - โครงการ หาดเพชรรีสอร์ท
คลองโคน,ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 19031
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605102981
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 92 ตร.ว. โครงการ กนกกาญจน์คันทรีโฮม ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 170,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บ้านแหลม
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 92 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ กนกกาญจน์คันทรีโฮม
บ้านแหลม-หาดเจ้า,บ้านแหลม,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
170,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 19007
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7607100351
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 199 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนดอกไม้ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 199 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดอกไม้
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 19004
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605103401
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 60.6 ตร.ว. โครงการ เพ็ญประภาแลนด์ ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 95,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เขาย้อย
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 60.6 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เพ็ญประภาแลนด์
หนองชุมพล-อู่ตะเภา,เขาย้อย,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
95,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18929
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7602100191
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 57 ตร.ว. โครงการ โชคบุญมีรีสอร์ท ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 57 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ โชคบุญมีรีสอร์ท
เพชรเกษม,ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18911
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604104341
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนดอกไม้ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 80,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดอกไม้
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
80,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18894
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605102821
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 240 ตร.ว. โครงการ สุบินวิลล่า 3 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 240 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ สุบินวิลล่า 3
ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18878
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604104671
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 12 ตร.ว. โครงการ หาดเพชรรีสอร์ท ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 12 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ หาดเพชรรีสอร์ท
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18857
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605103521
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 84 ตร.ว. โครงการ ไพเนอรี่กอล์ฟไซด์ฮิลล์ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 84 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ไพเนอรี่กอล์ฟไซด์ฮิลล์
ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18847
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604104521
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 202 ตร.ว. โครงการ หาดเพชรแลนด์ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 202 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หาดเพชรแลนด์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18839
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605103001
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 67 ตร.ว. โครงการ ไพเนอรี่กอล์ฟไซด์ฮิลล์ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 105,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 67 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ไพเนอรี่กอล์ฟไซด์ฮิลล์
ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
105,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18806
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604101421
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 80 ตร.ว. ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18789
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605102421
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 201 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนดอกไม้ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 185,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 201 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดอกไม้
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
185,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18722
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605101131
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 346 ตร.ว. โครงการ ภูเพชรแก่งกระจาน ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 331,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
แก่งกระจาน
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 346 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ภูเพชรแก่งกระจาน
แก่งกระจาน,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
331,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18684
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7608100301
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 71 ตร.ว. โครงการ หาดเพชรแลนด์ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 285,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 71 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หาดเพชรแลนด์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
285,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18624
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605101181
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนดอกไม้ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 80,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดอกไม้
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
80,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18532
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605102841
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 77 ตร.ว. โครงการ ชะอำเซ็นทรัลแลนด์ชาเลย์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 195,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 77 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ชะอำเซ็นทรัลแลนด์ชาเลย์
ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
195,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18469
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604103871
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ เลี่ยมทองการ์เด้นท์ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 150,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เลี่ยมทองการ์เด้นท์
ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
150,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18421
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604104361
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. โครงการ ไวท์ฮอร์สซิตี้ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 330,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ไวท์ฮอร์สซิตี้
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
330,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18355
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605100681
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 123 ตร.ว. โครงการ หาดเพชรแลนด์ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 492,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 123 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หาดเพชรแลนด์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
492,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18352
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605101251
Previous 1 2 3 4 5 … 16 Next

ค้นหาบ้านมือสองทุกอำเภอ ใน จ.เพชรบุรี จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์