ขายบ้านมือสอง ใน จ.เพชรบุรี จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายบ้าน ใน จ.เพชรบุรี จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,บ้านมือสอง ใน จ.เพชรบุรี จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาพบ 470 รายการ
หน้า 5 จาก 16
เรียงตาม
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 92 ตร.ว. โครงการ กนกกาญจน์คันทรีโฮม ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บ้านแหลม
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 92 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ กนกกาญจน์คันทรีโฮม
บ้านแหลม-หาดเจ้า,บ้านแหลม,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 19007
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7607100351
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 199 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนดอกไม้ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 199 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดอกไม้
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 19004
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605103401
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 60.6 ตร.ว. โครงการ เพ็ญประภาแลนด์ ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เขาย้อย
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 60.6 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เพ็ญประภาแลนด์
หนองชุมพล-อู่ตะเภา,เขาย้อย,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18929
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7602100191
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 57 ตร.ว. โครงการ โชคบุญมีรีสอร์ท ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 57 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ โชคบุญมีรีสอร์ท
เพชรเกษม,ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18911
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604104341
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนดอกไม้ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดอกไม้
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18894
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605102821
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 12 ตร.ว. โครงการ หาดเพชรรีสอร์ท ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 12 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ หาดเพชรรีสอร์ท
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18857
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605103521
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 84 ตร.ว. โครงการ ไพเนอรี่กอล์ฟไซด์ฮิลล์ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 84 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ไพเนอรี่กอล์ฟไซด์ฮิลล์
ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18847
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604104521
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 140 ตร.ว. โครงการ กนกกาญจน์คันทรีโฮม ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
บ้านแหลม
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 140 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ กนกกาญจน์คันทรีโฮม
บ้านแหลม,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18843
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7607100731
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 202 ตร.ว. โครงการ หาดเพชรแลนด์ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 202 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หาดเพชรแลนด์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18839
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605103001
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 67 ตร.ว. โครงการ ไพเนอรี่กอล์ฟไซด์ฮิลล์ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 67 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ไพเนอรี่กอล์ฟไซด์ฮิลล์
ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18806
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604101421
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 80 ตร.ว. โครงการ ชะอำโกลเด้นท์แซนด์ชาเลย์ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 80 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ชะอำโกลเด้นท์แซนด์ชาเลย์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18789
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605102421
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 201 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนดอกไม้ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 201 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดอกไม้
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18722
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605101131
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 56 ตร.ว. โครงการ ไวท์ฮอร์สซิตี้ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 56 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ไวท์ฮอร์สซิตี้
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18707
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605102481
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 71 ตร.ว. โครงการ หาดเพชรแลนด์ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 71 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หาดเพชรแลนด์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18624
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605101181
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนดอกไม้ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดอกไม้
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18532
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605102841
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 77 ตร.ว. โครงการ ชะอำเซ็นทรัลแลนด์ชาเลย์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 77 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ชะอำเซ็นทรัลแลนด์ชาเลย์
ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18469
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604103871
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ เลี่ยมทองการ์เด้นท์ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ชะอำ
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เลี่ยมทองการ์เด้นท์
ชะอำ,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18421
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7604104361
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. โครงการ ไวท์ฮอร์สซิตี้ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ไวท์ฮอร์สซิตี้
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18355
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605100681
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 123 ตร.ว. โครงการ หาดเพชรแลนด์ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 123 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หาดเพชรแลนด์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18352
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605101251
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 120 ตร.ว. โครงการ หาดเพชรแลนด์ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 120 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หาดเพชรแลนด์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18254
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605100871
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 60.7 ตร.ว. โครงการ เพ็ญประภาแลนด์ ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 65,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
เขาย้อย
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 60.7 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ เพ็ญประภาแลนด์
บ้านศิริวงศ์,เขาย้อย,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
65,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18252
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7602100451
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 202.9 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนดอกไม้ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 202.9 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดอกไม้
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18214
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605103491
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 102 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนดอกไม้ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 102 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดอกไม้
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18204
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605101471
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 166 ตร.ว. โครงการ ชะอำโกลเด้นท์แซนด์ชาเลย์ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 166 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ชะอำโกลเด้นท์แซนด์ชาเลย์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18190
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605102741
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนดอกไม้ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดอกไม้
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18184
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605102521
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 79.1 ตร.ว. โครงการ ชะอำโกลเด้นท์แซนด์ชาเลย์ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 79.1 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ ชะอำโกลเด้นท์แซนด์ชาเลย์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 18045
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605103421
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 82 ตร.ว. โครงการ หาดเพชรซีวิว ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 82 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หาดเพชรซีวิว
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 17916
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605103131
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 120 ตร.ว. โครงการ หาดเพชรแลนด์ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 120 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ หาดเพชรแลนด์
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 17913
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605100441
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนดอกไม้ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดอกไม้
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 17902
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605101501
ที่ดินเปล่า จาก เนื้อที่ 100 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนดอกไม้ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่ดินเปล่า
ท่ายาง
เพชรบุรี
เนื้อที่ : 100 ตร.ว.
ที่ดินเปล่า - โครงการ บ้านสวนดอกไม้
ท่ายาง,เพชรบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเพชรบุรี
โทร : (032) 410-722-3 : 417-024: 424-225-8
รหัสทรัพย์ : 17896
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7605102431
Previous 1 2 3 4 5 … 16 Next

ค้นหาบ้านมือสองทุกอำเภอ ใน จ.เพชรบุรี จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์