ขายบ้านมือสอง ใน ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

บ้านมือสอง บางบัวทอง ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาพบ 12 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 21 ตร.ว. โครงการ ปิยวรารมณ์ ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 1,270,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 21 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ปิยวรารมณ์
บางกรวย-ไทรน้อย,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,270,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 02-202-1582-3:02-202-1016
รหัสทรัพย์ : 83461
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1204110721
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 56 ตร.ว. ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 590,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 56 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
บางกรวย-ไทรน้อย,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
590,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 25814
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1204107691
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 69 ตร.ว. โครงการ กานต์มณี ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 2,800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 69 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ กานต์มณี
บางกรวย-ไทรน้อย,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,800,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 22249
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1204108961
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 21 ตร.ว. โครงการ ภัทรนิเวศน์ ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 21 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ภัทรนิเวศน์
บางกรวย-ไทรน้อย,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,000,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 30255
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1204109341
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 17 ตร.ว. โครงการ บัวทองธานี ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ บัวทองธานี
ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,000,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 84227
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1204110141
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 22 ตร.ว. โครงการ ศรีประจักษ์ 7 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 980,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 22 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ศรีประจักษ์ 7
บางกรวย-ไทรน้อย,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
980,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 83504
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1204110511
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 19.5 ตร.ว. โครงการ ลัดดาวิลล์1-2 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 1,040,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 19.5 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ลัดดาวิลล์1-2
บางกรวย-ไทรน้อย,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,040,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 02-202-1582-3:02-202-1016
รหัสทรัพย์ : 83330
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1204110681
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 23.3 ตร.ว. โครงการ มนรดา 2 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 720,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 23.3 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ มนรดา 2
บางกรวย-ไทรน้อย,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
720,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 30578
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1204109421
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 25.8 ตร.ว. โครงการ บัวทองธานีพาร์ค ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 1,400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 25.8 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ บัวทองธานีพาร์ค
ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,400,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 84255
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1204109901
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 140 ตร.ว. โครงการ มิตรประชาวิลล่า 15 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 140 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ มิตรประชาวิลล่า 15
บางกรวย-ไทรน้อย,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 20258
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1204106051
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 21 ตร.ว. โครงการ ศรีประจักษ์5 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 21 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ ศรีประจักษ์5
บางกรวย-ไทรน้อย,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 02-202-1582-3:02-202-1016
รหัสทรัพย์ : 84418
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1204110731
ทาวน์เฮ้าส์ จาก เนื้อที่ 16.2 ตร.ว. โครงการ สวีทโฮมปาร์ค ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 950,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทาวน์เฮ้าส์
บางบัวทอง
นนทบุรี
เนื้อที่ : 16.2 ตร.ว.
ทาวน์เฮ้าส์ - โครงการ สวีทโฮมปาร์ค
บางกรวย-ไทรน้อย,บางบัวทอง,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
950,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 83567
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1204110571
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านมือสองทุกตำบล ใน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาบ้านมือสอง อำเภออื่นๆ ใน จ.นนทบุรี จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์