ค้นหาบ้านโครงการ อื่นๆ ใน อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขายบ้านมือสอง ใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จากธนาคารอาคารสงเคราะห์

บ้านมือสอง แม่สะเรียง ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาพบ 3 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 2 จาก  จาก  เนื้อที่ 368.6 ตร.ว.  โครงการ ทุ่งแล้ง ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
แม่สะเรียง
แม่ฮ่องสอน
เนื้อที่ : 368.6 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว - โครงการ ทุ่งแล้ง
แม่สะเรียง,แม่สะเรียง,แม่ฮ่องสอน
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 24125
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5804100141
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก  จาก  เนื้อที่ 2-2-54 ไร่  ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 6,300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
แม่สะเรียง
แม่ฮ่องสอน
เนื้อที่ : 2-2-54 ไร่
บ้านเดี่ยว
แม่สะเรียง,แม่ฮ่องสอน
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
6,300,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 17340
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5804100131
บ้านเดี่ยว ชั้นที่ 1 จาก  จาก  เนื้อที่ 172 ตร.ว.  ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 430,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านเดี่ยว
แม่สะเรียง
แม่ฮ่องสอน
เนื้อที่ : 172 ตร.ว.
บ้านเดี่ยว
แม่สะเรียง-แม่สามแลป,แม่สะเรียง,แม่ฮ่องสอน
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
430,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 17792
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5804100071
Previous 1 Next

ค้นหาบ้านมือสองทุกตำบล ใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค้นหาบ้านมือสอง อำเภออื่นๆ ใน จ.แม่ฮ่องสอน จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์