ขายบ้านแฝด ทั่วไทย

ขายบ้านแฝด

ค้นหาพบ 113 รายการ
หน้า 1 จาก 4
เรียงตาม
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 37.6 ตร.ว. ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 1,120,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
เนื้อที่ : 37.6 ตร.ว.
บ้านแฝด
เมืองสิงห์บุรี,สิงห์บุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,120,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 28189
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1701100171
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 56.6 ตร.ว. โครงการ พูลทรัพย์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 620,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 56.6 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ พูลทรัพย์
พหลโยธิน(ทล.1),ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
620,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 21199
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007100551
บ้านแฝด ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 356 ตร.ว. ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ลำทับ
กระบี่
เนื้อที่ : 356 ตร.ว.
บ้านแฝด
ลำทับ-ทุ่งใหญ่,ลำทับ,กระบี่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขากระบี่
โทร : (075) 630-483-9: 630-491-3
รหัสทรัพย์ : 25466
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 8107100311
บ้านแฝด ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,080,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
รังสิต-นครนายก,องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,080,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24269
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109271
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 34 ตร.ว. โครงการ ธัญญรัตน์บรรเจิด ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 460,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 34 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ธัญญรัตน์บรรเจิด
โยธาแยกถนนสุวินทวงศ์,เมืองปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
460,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24212
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2501101771
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 42.8 ตร.ว. โครงการ พูลทรัพย์ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 490,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ตาคลี
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 42.8 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ พูลทรัพย์
พหลโยธิน(ทล.1),ตาคลี,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
490,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 20274
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6007100381
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 39 ตร.ว. ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 39 ตร.ว.
บ้านแฝด
บางสะพาน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 18768
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7704102551
บ้านแฝด ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 64 ตร.ว. โครงการ บ้านสวนแสนสุข ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 64 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ บ้านสวนแสนสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,000,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 16628
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604109281
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 94.3 ตร.ว. โครงการ บ้านทิวาสุข อ.องครักษ์ จ.นครนายก 207,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
องครักษ์
นครนายก
เนื้อที่ : 94.3 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ บ้านทิวาสุข
องครักษ์,นครนายก
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
207,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 14663
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2604108041
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 70 ตร.ว. โครงการ ชวนอยู่วิลล์ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 960,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
ลำลูกกา
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 70 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ชวนอยู่วิลล์
เลียบคลอง8ฝั่งตะวันออก,ลำลูกกา,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
960,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 14543
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1306106651
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 39 ตร.ว. โครงการ สุขสบายชายทะเล ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 550,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 39 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ สุขสบายชายทะเล
ฝ่ายท่า-หนองหัดไทย,บางสะพาน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
550,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 16182
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7704102271
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 44 ตร.ว. โครงการ สุขสบายชายทะเล ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 720,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 44 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ สุขสบายชายทะเล
ฝ่ายท่า-หนองหัดไทย,บางสะพาน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
720,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 12316
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7704102591
บ้านแฝด จาก 1201103651 ชั้น เนื้อที่ 36 ตร.ว. โครงการ ขวัญนคร ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
เนื้อที่ : 36 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ขวัญนคร
บางกรวย-ไทรน้อย,เมืองนนทบุรี,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 30519
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1201103651
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 44 ตร.ว. โครงการ หาดทองหลางลากูน ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 44 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ หาดทองหลางลากูน
ทางหลวงหมายเลข3374,บางสะพาน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 20808
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7704102651
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 39 ตร.ว. โครงการ สุขสบายชายทะเล ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 39 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ สุขสบายชายทะเล
ฝ่ายท่า-หนองหัดไทย,บางสะพาน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 19363
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7704102421
บ้านแฝด ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 43 ตร.ว. โครงการ สุขสบายชายทะเล ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางสะพาน
ประจวบคีรีขันธ์
เนื้อที่ : 43 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ สุขสบายชายทะเล
ทางหลวงหมายเลข 3374,บางสะพาน,ประจวบคีรีขันธ์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาประจวบคีรีขันธ์
โทร : (032) 551-115-20
รหัสทรัพย์ : 11506
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7704102371
บ้านแฝด ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 36.7 ตร.ว. โครงการ แดนทองวิลเลจ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2,400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บางเขน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 36.7 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ แดนทองวิลเลจ
สุขาภิบาล5(ออเงิน-วัชรพล),บางเขน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,400,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 18389
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1005112401
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50.1 ตร.ว. โครงการ พัฒธา ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 50.1 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ พัฒธา
สุขุมวิท,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 85007
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105681
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50.1 ตร.ว. โครงการ พัฒธา ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 900,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 50.1 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ พัฒธา
สุขุมวิท,บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
900,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 85008
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105681
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 25 ตร.ว. โครงการ เพชรนำหนึ่ง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
แก่งคอย
สระบุรี
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ เพชรนำหนึ่ง
แก่งคอย,สระบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
350,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสระบุรี
โทร : (036) 315-159-60: 315-524-7
รหัสทรัพย์ : 85128
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 19-02-1-0234-1
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 25 ตร.ว. ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 458,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
นายายอาม
จันทบุรี
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
บ้านแฝด
นายายอาม,จันทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
458,000 บาท
ติดต่อ : สาขาจันทบุรี
โทร : (039) 351-272-8: 351-210-1
รหัสทรัพย์ : 85079
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2209100791
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 28 ตร.ว. โครงการ ประวีณ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
เนื้อที่ : 28 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ประวีณ
สิงห์บุรี-ชัยนาท(ทล.,เมืองสิงห์บุรี,สิงห์บุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอ่างทอง
โทร : (035) 613-507-9: 611-845
รหัสทรัพย์ : 85062
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1701100201
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 38 ตร.ว. ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 630,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
นาดี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 38 ตร.ว.
บ้านแฝด
นาดี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
630,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 85041
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2503100761
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 25 ตร.ว. ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 432,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
นายายอาม
จันทบุรี
เนื้อที่ : 25 ตร.ว.
บ้านแฝด
สุขุมวิท(ทล.3),นายายอาม,จันทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
432,000 บาท
ติดต่อ : สาขาจันทบุรี
โทร : (039) 351-272-8: 351-210-1
รหัสทรัพย์ : 85028
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2209100771
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 23.9 ตร.ว. โครงการ จอมบึงวิลล่า ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 450,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
จอมบึง
ราชบุรี
เนื้อที่ : 23.9 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ จอมบึงวิลล่า
ราชบุรี-จอมบึง,จอมบึง,ราชบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
450,000 บาท
ติดต่อ : สาขาราชบุรี
โทร : (032) 315-462-7: 325-972
รหัสทรัพย์ : 84952
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7002101591
บ้านแฝด จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 57.9 ตร.ว. โครงการ พฤกษา8 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1,260,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
นครชัยศรี
นครปฐม
เนื้อที่ : 57.9 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ พฤกษา8
ลานตากฟ้า,นครชัยศรี,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,260,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 84650
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7303102161
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 35 ตร.ว. โครงการ เคหะแกลง ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 515,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
แกลง
ระยอง
เนื้อที่ : 35 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ เคหะแกลง
ทล.344,แกลง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
515,000 บาท
ติดต่อ : สาขาระยอง
โทร : (038) 612-603: 800-464-8
รหัสทรัพย์ : 84480
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2103101981
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 50 ตร.ว. โครงการ สุชีราวิลเลจ ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
เมืองนครปฐม
นครปฐม
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ สุชีราวิลเลจ
เทศบาล 1,เมืองนครปฐม,นครปฐม
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครปฐม
โทร : (034) 257-292: 257-920: 257-655
รหัสทรัพย์ : 84475
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7301103861
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 68.4 ตร.ว. โครงการ ไกรวงษ์ 7 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 1,530,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
บ้านฉาง
ระยอง
เนื้อที่ : 68.4 ตร.ว.
บ้านแฝด - โครงการ ไกรวงษ์ 7
บ้านฉาง,ระยอง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,530,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบ้านฉาง
โทร : (038) 605-550-4: 605-565-7
รหัสทรัพย์ : 84109
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2102105651
บ้านแฝด จาก 1 ชั้น เนื้อที่ 40 ตร.ว. ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 560,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บ้านแฝด
วารินชำราบ
อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
บ้านแฝด
วาริน-ศรีสะเกษ,วารินชำราบ,อุบลราชธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
560,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุบลราชธานี
โทร : (045) 265-801-8
รหัสทรัพย์ : 84067
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3415102481
Previous 1 2 3 4 Next