ขายคอนโดมิเนียม ใน จ.เชียงใหม่

ขายคอนโดมิเนียม ใน จ.เชียงใหม่ ,คอนโดมิเนียมมือสอง ใน จ.เชียงใหม่

ค้นหาพบ 8 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 31 ตร.ม. ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 791,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
คอนโดมิเนียม
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
พื้นที่ใช้สอย : 31 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม
ห้วยแก้ว,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
791,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31908
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : C07018(3)
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 31 ตร.ม. ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 794,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
คอนโดมิเนียม
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
พื้นที่ใช้สอย : 31 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม
ห้วยแก้ว,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
794,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31580
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : C07018(2)
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 28 ตร.ม. ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 798,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
คอนโดมิเนียม
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
พื้นที่ใช้สอย : 28 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม
ห้วยแก้ว,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
798,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31455
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : C07018(1)
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 26 ตร.ม. ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 380,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
พื้นที่ใช้สอย : 26 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม
เชียงใหม่-หางดง,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
380,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 32630
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5001102961
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 11 จาก จาก 3 ชั้น พื้นที่ 371 ตร.ม. โครงการ 103 คอนโดมิเนียม 4 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
พื้นที่ใช้สอย : 371 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ 103 คอนโดมิเนียม 4
เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 22828
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5001101611
ห้องชุด จาก เนื้อที่ 76 ตร.ว. จ.เชียงใหม่ 580,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารออมสิน
ห้องชุด

เชียงใหม่
เนื้อที่ : 76 ตร.ว.
ห้องชุด
เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารออมสิน
580,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารออมสิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 89799
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : CMI5340
คอนโด จาก 6 ชั้น เนื้อที่ 32 ตร.ว. ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโด
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
เนื้อที่ : 32 ตร.ว.
คอนโด
คันคลองชลประทาน,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ :
โทร : 0841752309,0907437211
รหัสทรัพย์ : 91572
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5001904012
คอนโดมิเนียม จาก พื้นที่ 26 ตร.ม. ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ติดต่อธนาคาร บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
พื้นที่ใช้สอย : 26 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม
เชียงใหม่-หางดง,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ติดต่อธนาคาร
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 85828
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5001104191
Previous 1 Next