ขายคอนโดมิเนียม ใน จ.เชียงใหม่

ขายคอนโด เชียงใหม่

ค้นหาพบ 4 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 7 จาก  จาก 2 ชั้น พื้นที่ 27 ตร.ม.  โครงการ ท็อปแอร์พอร์ท คอนโดมิเนียม ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 290,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
พื้นที่ใช้สอย : 27 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม - โครงการ ท็อปแอร์พอร์ท คอนโดมิเนียม
เชียงใหม่-หางดง,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
290,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 84959
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5001102861
คอนโดมิเนียม  จาก 5 ชั้น พื้นที่ 37 ตร.ม.  ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 480,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
พื้นที่ใช้สอย : 37 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม
เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
480,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 83763
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5001103541
คอนโดมิเนียม  จาก  พื้นที่ 26 ตร.ม.  ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 380,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
พื้นที่ใช้สอย : 26 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม
เชียงใหม่-หางดง,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
380,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 32630
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5001102961
คอนโดมิเนียม  จาก  พื้นที่ 53 ตร.ม.  ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 760,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คอนโดมิเนียม
เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
พื้นที่ใช้สอย : 53 ตร.ม.
คอนโดมิเนียม
เชียงใหม่-หางดง,เมืองเชียงใหม่,เชียงใหม่
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
760,000 บาท
ติดต่อ : สาขาเชียงใหม่
โทร : (053) 246-469-71: 245-276-8
รหัสทรัพย์ : 32618
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5001101001
Previous 1 Next