ขายอาคารพาณิชย์ ทั่วไทย

ขายห้องแถว

ค้นหาพบ 132 รายการ
หน้า 1 จาก 5
เรียงตาม
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 18 ตร.ว. โครงการ ราชพฤกษ์ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองลำปาง
ลำปาง
เนื้อที่ : 18 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ ราชพฤกษ์
ลำปาง-เด่นชัย,เมืองลำปาง,ลำปาง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
200,000 บาท
ติดต่อ : สาขาลำปาง
โทร : (054) 230-035-42
รหัสทรัพย์ : 23242
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5201104051
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 27 ตร.ว. ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เชียงคำ
พะเยา
เนื้อที่ : 27 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เชียงคำ,พะเยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพะเยา
โทร : ติดต่อธนาคาร
รหัสทรัพย์ : 85147
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5603100731
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 27 ตร.ว. ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 700,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เชียงคำ
พะเยา
เนื้อที่ : 27 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เชียงคำ,พะเยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
700,000 บาท
ติดต่อ : สาขาพะเยา
โทร : ติดต่อธนาคาร
รหัสทรัพย์ : 85146
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5603100731
อาคารพาณิชย์ จาก 2 ชั้น เนื้อที่ 19 ตร.ว. โครงการ บ้านนาป้อใต้ ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 560,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองลำปาง
ลำปาง
เนื้อที่ : 19 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ บ้านนาป้อใต้
ลำปาง-แจ้ห่ม,เมืองลำปาง,ลำปาง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
560,000 บาท
ติดต่อ : สาขาลำปาง
โทร : (054) 230-035-42
รหัสทรัพย์ : 32086
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5201108021
อาคารพาณิชย์ จาก 1019101241 ชั้น เนื้อที่ 16 ตร.ว. โครงการ สุขทวี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1,260,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ สุขทวี
บรมราชชนนี,ตลิ่งชัน,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,260,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 30606
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1019101241
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ประจันตคาม
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ
สุวรรณศร,ประจันตคาม,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
420,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24342
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2507100291
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ประจันตคาม
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ
สุวรรณศร ทล.33,ประจันตคาม,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
420,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24267
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2507100281
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 40 ตร.ว. โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ประจันตคาม
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ
สุวรรณศร,ประจันตคาม,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24263
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2507100321
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 420,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ประจันตคาม
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ
สุวรรณศร,ประจันตคาม,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
420,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 24252
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2507100391
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 40 ตร.ว. โครงการ แสนสุขนิเวศน์ ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 2,400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 40 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ แสนสุขนิเวศน์
ท้ายบ้าน,เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,400,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 23972
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101108521
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. โครงการ นิคมอุตสาหกรรมบึงโคล่ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 910,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
หนองจอก
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ นิคมอุตสาหกรรมบึงโคล่
สุวินทวงศ์,หนองจอก,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
910,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 23968
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1003103171
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 17.8 ตร.ว. โครงการ ปัญญานคร ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 1,200,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 17.8 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ ปัญญานคร
สุขุมวิท,เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,200,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 23963
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101109301
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ พนาสนธิ์วิลล่า 8 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 1,120,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ พนาสนธิ์วิลล่า 8
ท้ายบ้าน,เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,120,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 23947
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101110911
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 17.8 ตร.ว. โครงการ ปัญญานคร ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 1,090,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 17.8 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ ปัญญานคร
สุขุมวิท,เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,090,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 23938
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101110881
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ ตลาดริมปิง ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 1,011,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ ตลาดริมปิง
เมืองนครสวรรค์,นครสวรรค์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,011,000 บาท
ติดต่อ : สาขานครสวรรค์
โทร : (056) 221-415: 224-637: 229-501
รหัสทรัพย์ : 23793
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 6001103161
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 17.8 ตร.ว. โครงการ ปัญญานคร ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 1,220,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 17.8 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ ปัญญานคร
สุขุมวิทสายเก่า,เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,220,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 22349
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101109631
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 2,000,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
กรุงเทพฯ-ปทุมธานี,เมืองปทุมธานี,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,000,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 22231
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1301104541
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 19 ตร.ว. ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 860,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 19 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
บางนา-ตราด,บางปะกง,ฉะเชิงเทรา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
860,000 บาท
ติดต่อ : สาขาฉะเชิงเทรา
โทร : (038) 812-682-7: 514-765
รหัสทรัพย์ : 19730
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2404100251
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 60 ตร.ว. โครงการ หมูทองธานี ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
เนื้อที่ : 60 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ หมูทองธานี
เลี่ยงเมือง (ทล.2),เมืองอุดรธานี,อุดรธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 19613
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4101109591
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 42 ตร.ว. โครงการ มิตรอารีย์ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 650,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
นางรอง
บุรีรัมย์
เนื้อที่ : 42 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ มิตรอารีย์
นางรอง,บุรีรัมย์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
650,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบุรีรัมย์
โทร : (044) 616-972-5: 602-703-5
รหัสทรัพย์ : 19524
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3104100771
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 4 จาก จาก เนื้อที่ 14 ตร.ว. โครงการ คุ้มทองวิลล่า ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 3,400,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 14 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ คุ้มทองวิลล่า
เทพารักษ์,เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3,400,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 18793
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101106741
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 30 ตร.ว. โครงการ มิตรอารีย์ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 620,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
นางรอง
บุรีรัมย์
เนื้อที่ : 30 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ มิตรอารีย์
นางรอง,บุรีรัมย์
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
620,000 บาท
ติดต่อ : สาขาบุรีรัมย์
โทร : (044) 616-972-5: 602-703-5
รหัสทรัพย์ : 17517
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 3104100871
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 17 ตร.ว. โครงการ รุ่งเรืองกระนวนเซ็นเตอร์ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 550,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
กระนวน
ขอนแก่น
เนื้อที่ : 17 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ รุ่งเรืองกระนวนเซ็นเตอร์
นิมิตรเมือง,กระนวน,ขอนแก่น
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
550,000 บาท
ติดต่อ : สาขาขอนแก่น
โทร : (043) 270-401-11
รหัสทรัพย์ : 16784
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4009100611
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. โครงการ วิเศษสุขนคร แขวงทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 1,440,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ วิเศษสุขนคร
ประชาอุทิศ,ราษฎร์บูรณะ,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,440,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 16518
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1024101101
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 8-2-18 ไร่ ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 2,250,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 8-2-18 ไร่
อาคารพาณิชย์
ทล.3074,กบินทร์บุรี,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2,250,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 16448
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2502100421
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 3 จาก จาก เนื้อที่ 17.8 ตร.ว. โครงการ ปัญญานคร ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 1,220,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
เนื้อที่ : 17.8 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ ปัญญานคร
สุขุมวิท,เมืองสมุทรปราการ,สมุทรปราการ
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,220,000 บาท
ติดต่อ : ส่วนจัดการทรัพย์สิน
โทร : 0-2202-1582-3:0-2202-1016
รหัสทรัพย์ : 15645
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 1101111191
อาคารพาณิชย์ จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 800,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองลำปาง
ลำปาง
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
เมืองลำปาง,ลำปาง
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
800,000 บาท
ติดต่อ : สาขาลำปาง
โทร : (054) 230-035-42
รหัสทรัพย์ : 14801
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 5201107841
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 20 ตร.ว. โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
ประจันตคาม
ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 20 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์ - โครงการ โพธิ์งามธุรกิจ
สุวรรณศร33,ประจันตคาม,ปราจีนบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
600,000 บาท
ติดต่อ : สาขาปราจีนบุรี
โทร : (037) 200-343-5 : 214-840-4
รหัสทรัพย์ : 13371
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 2507100471
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 2 จาก จาก เนื้อที่ 21 ตร.ว. ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1,100,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์
เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
เนื้อที่ : 21 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
พระราม2,เมืองสมุทรสาคร,สมุทรสาคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
1,100,000 บาท
ติดต่อ : สาขาสมุทรสาคร
โทร : (034) 815-773-82
รหัสทรัพย์ : 10694
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 7401104421
อาคารพาณิชย์ ชั้นที่ 1 จาก จาก เนื้อที่ 16 ตร.ว. ต.หนองหิน จ.เลย 350,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อาคารพาณิชย์

เลย
เนื้อที่ : 16 ตร.ว.
อาคารพาณิชย์
หนองหิน-ผาหวาย,เลย
ทรัพย์สินของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
350,000 บาท
ติดต่อ : สาขาอุดรธานี
โทร : (042) 122-331-7
รหัสทรัพย์ : 13613
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : 4214100011
Previous 1 2 3 4 5 Next