ขายอพาร์ทเม้นท์ ทั่วไทย

ขายอพาร์ทเม้นท์ ทั่วไทย ,อพาร์ทเม้นท์ ทั่วไทย

ค้นหาพบ 13 รายการ
หน้า 1 จาก 1
เรียงตาม
อพาร์ทเม้นท์ จาก เนื้อที่ 1-0-70 ไร่ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 23,886,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อพาร์ทเม้นท์
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
เนื้อที่ : 1-0-70 ไร่
อพาร์ทเม้นท์
เมืองนนทบุรี,นนทบุรี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
23,886,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31688
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : A10001
อพาร์ทเม้นท์ จาก เนื้อที่ 1-0-97 ไร่ ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 8,600,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อพาร์ทเม้นท์
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 1-0-97 ไร่
อพาร์ทเม้นท์
แสงเงินอ่อน (เลียบคลองซอย 1),วังน้อย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
8,600,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31529
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : A10003
อพาร์ทเม้นท์ จาก เนื้อที่ 62 ตร.ว. ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 17,730,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อพาร์ทเม้นท์
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 62 ตร.ว.
อพาร์ทเม้นท์
โรจนะ (ทล.309),อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
17,730,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30732
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : A13003
อพาร์ทเม้นท์ จาก เนื้อที่ 12 ตร.ว. ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 10,480,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อพาร์ทเม้นท์
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 12 ตร.ว.
อพาร์ทเม้นท์
อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
10,480,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31940
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : A13006
อพาร์ทเม้นท์ จาก เนื้อที่ 1-0-24 ไร่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 66,599,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อพาร์ทเม้นท์
คลองหลวง
ปทุมธานี
เนื้อที่ : 1-0-24 ไร่
อพาร์ทเม้นท์
พหลโยธิน,คลองหลวง,ปทุมธานี
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
66,599,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 53404
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : A13001
อพาร์ทเม้นท์ จาก พื้นที่ 0 ตร.ม. แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 22,864,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อพาร์ทเม้นท์
บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
อพาร์ทเม้นท์
รามคำแหง,บางกะปิ,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
22,864,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31775
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : A06001
อพาร์ทเม้นท์ จาก เนื้อที่ 38.5 ตร.ว. แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 41,865,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อพาร์ทเม้นท์
พระโขนง
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 38.5 ตร.ว.
อพาร์ทเม้นท์
สุขุมวิท,พระโขนง,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
41,865,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31649
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : A07003
อพาร์ทเม้นท์ จาก เนื้อที่ 24 ตร.ว. ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 23,110,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อพาร์ทเม้นท์
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 24 ตร.ว.
อพาร์ทเม้นท์
โรจนะ (ทล.309),อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
23,110,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31648
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : A13005
อพาร์ทเม้นท์ จาก เนื้อที่ 50 ตร.ว. ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 14,560,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อพาร์ทเม้นท์
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 50 ตร.ว.
อพาร์ทเม้นท์
โรจนะ (ทล.309),อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
14,560,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31596
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : A13004
อพาร์ทเม้นท์ จาก เนื้อที่ 95 ตร.ว. ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 12,701,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อพาร์ทเม้นท์
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 95 ตร.ว.
อพาร์ทเม้นท์
โรจนะ (ทล.309),อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
12,701,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 31547
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : A12002
อพาร์ทเม้นท์ จาก เนื้อที่ 56 ตร.ว. ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 4,970,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อพาร์ทเม้นท์
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 56 ตร.ว.
อพาร์ทเม้นท์
โรจนะ (ทล.309),อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
4,970,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30728
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : A13002
อพาร์ทเม้นท์ จาก เนื้อที่ 1 ตร.ว. ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 9,244,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อพาร์ทเม้นท์
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ : 1 ตร.ว.
อพาร์ทเม้นท์
โรจนะ (ทล.309),อุทัย,พระนครศรีอยุธยา
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
9,244,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 30706
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : A12001
อพาร์ทเม้นท์ จาก เนื้อที่ 2-0-0 ไร่ แขวงบางบำหรุ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 79,300,000 บาท บาท
อสังหาของ ธนาคารเกียรตินาคิน
อพาร์ทเม้นท์
บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 2-0-0 ไร่
อพาร์ทเม้นท์
จรัญสนิทวงศ์,บางกอกน้อย,กรุงเทพมหานคร
ทรัพย์สินของ : ธนาคารเกียรตินาคิน
79,300,000 บาท
ติดต่อ : ธนาคารเกียรตินาคิน
โทร :
รหัสทรัพย์ : 85364
รหัสทรัพย์สินอ้างอิงธนาคาร : A13007
Previous 1 Next